Teknisk operatör vid Sektionen för operativ teknik

Om tjänsten

 

Beskrivning av förbandet

Sektionen för operativ teknik (SOT) är en del av Försvarsmaktens specialförband (FM SF) med huvuduppgift att inom underrättelsområdet genomföra och stödja specialoperationer. Förbandet leds av chefen för Specialförbandsledningen (SFL) och omfattar ett brett spektrum av teknikområden med fokus mot data- och radioteknik. Förbandet är lokaliserat i Stockholm.

SOT är ett insatsförband vilket innebär att särskilda krav ställs på ingående personal avseende kompetens, utbildning och fysisk status. De uppgifter som åläggs förbandet kan betraktas som krävande varför stor vikt fästs vid personalens personliga egenskaper och drivkrafter.

En teknisk operatör vid SOT kan ha olika kompetenser och fördjupningsområden. Grundläggande är dock en bred teknisk förståelse samt en relevant teknisk utbildning eller yrkesbakgrund.

Läs mer: Teknisk operatör

Krav

 • Svensk medborgare
 • Genomfört lägst värnplikt eller GMU med godkända betyg
 • Körkort lägst B-behörighet

Meriterande

 • Goda kunskaper inom data- och radiokommunikation, nätverk samt IT-säkerhet
 • Utbildning eller tjänstgöring inom underrättelse- och säkerhetstjänstområdet

Personliga egenskaper

 • Trygg, stabil och social
 • Stresstålig
 • Initiativrik
 • Självständig och med god förmåga att arbeta i grupp 

Tjänsteresor inom och utom landet är vanligt förekommande samt en hög bereskap för insats vilket innebär att längre perioders bortavaro ibland kan uppkomma med kort varsel.

Uttagning och utbildning

De som bedöms lämpliga, efter ett ansökningsförfarande, kommer att kallas till uttagningstester som är uppdelade i två delar, där god fysisk status är en förutsättning. Detaljerade tider delges de som kallas till tester. 

Läs mer: Uttagning och utbildning

Övrigt

Frågor om befattningen kan mailas till sot@mil.se

Tillträde

Tillträde preliminärt 2021-08-01

Ansökan

Sökande som saknar officersexamen erbjuds anställning enligt Lag (2012:332) om vissa Försvarsmaktsanställningar (GSS/K).

Tillsammans med ansökan ska CV, personligt brev och välliknande foto bifogas (pdf). Andra intyg/bevis motsvarande, som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas.

Sista datum för ansökan är 2021-01-31.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 15 oktober 2020
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan