Elsäkerhetshandläggare till Norrbottens flygflottilj

Om tjänsten

Försvarsmakten söker en heltidsanställd till rubricerad befattning i syfte att säkerställa att Försvarsmaktens förband och garnisoner uppfyller lagstiftningens krav på ett systematiskt elsäkerhetsarbete. Vid F 21 kommer befattningen placeras vid flottiljstaben, och utgöra garnisonschefens resurs inom elsäkerhets- och strömförsörjningsområdet.                                         

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina uppgifter utgörs i huvudsak av att;

 • Stödja C F 21 med underställda chefer i deras arbete att analysera, implementera, vidmakthålla och följa upp ett systematiskt elsäkerhetsarbete i verksamheten
 • Svara för förbandets kontakter med centrala elsäkerhetsfunktioner i Försvarsmakten samt tillsynsmyndigheter.
 • Vara sammanhållande för förbandets elsäkerhetsarbete, undersöka och följa upp avvikelser inom området samt ge förslag till åtgärder.
 • Stödja förbandschefen och dennes linjeorganisation så att uppgiftsfördelningar är aktuella.
 • Medverka till att elsäkerhetens roller är utsedda inom förbandet, t ex elsäkerhetsledare, eldriftansvariga och auktoriserade elinstallatörer.
 • Medverka till att rutiner för kontroll av elektrisk utrustning följs enligt FMV:s materielvårdspublikationer, t ex grundtillsyn av kabelvindor och elcentraler.
 • Medverka till att förbandets rutiner för egenkontroll av elektrisk utrustning följs, t ex inom garageområde, kontors-, verkstads- och förläggningsutrymmen.
 • Medverka till att förbandets sammanställda elsäkerhetsutbildningsbehov framförs vid förbandens utbildningsdialog med Försvarsmaktens tekniska skola.
 • Utbilda förbandets chefer och personal inom elsäkerhets- och strömförsörjningsområdet
 • Genomföra internrevision på förbandets systematiska elsäkerhetsarbete genom uppföljning av t ex uppgiftsfördelningar och analyser.
 • Avrapportera det systematiska elsäkerhetsarbetets status, inträffade tillbud, olyckor och statistik för förbandets ledningsgrupp, t ex vid ledningens granskning.
 • Vara redaktör och svara för förbandets elsäkerhetssida på FM intranät/EMILIA.
 • Stödja övriga OrgE inom garnisonen med ovanstående uppgifter.

Som anställd i Försvarsmakten ska du uppfylla Försvarsmaktens krav för fysisk standard, därför ingår även fysisk träning som en av dina arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

 • Som lägst slutförd gymnasieutbildning
 • God förståelse och dokumenterade kunskaper inom gällande arbetsmiljö- och elsäkerhetslagstiftning
 • Goda kunskaper i MS Officepaketet
 • Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift
 • Körkort B (manuell)

Meriterande

 • Genomförd värnplikt/grundläggande militär utbildning
 • Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens dokument- och ärendehanteringssystem
 • Erfarenhet av PRIO/SAP
 • God kunskap om Försvarsmaktens verksamhet
 • Erfarenhet av systematiskt säkerhetsarbete
 • Erfarenhet av strömförsörjning, tillfälliga elanläggningar
 • Auktoriserad elinstallatör

Du kommer vid behov att genomgå kompletterande utbildningar som krävs för din roll.

Personliga egenskaper

Som person har du en god pedagogisk förmåga då det handlar om att utbilda och informera personal inom alla olika nivåer. Du är initiativrik, kreativ, kommunikativ och insiktsfull. Du har god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp samt att planera och genomföra projekt. Du behöver känna dig trygg och trivas i rollen som utbildare och föredragande specialist. Vi ser gärna att du har ett coachande förhållningssätt mot våra chefer och skapar engagemang och förståelse för att vi ska kunna leverera den bästa utbildningen och säkerheten till våra medarbetare.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Detta är en oberoende/civil befattning med tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsomfattning 100 %.

Arbetsort Luleå.

Befattningen är säkerhetsklassad och registerkontroll kommer därför att genomföras enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Försvarsmakten eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället och arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet. Vi ser därför gärna sökanden som bidrar till detta.

Internutbildning och resor i tjänsten förekommer. Detta är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. Med anställning följer skyldighet att delta i utbildning, övningar och insatser, både inrikes och utrikes. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Individuell lönesättning tillämpas.

Förfrågningar om befattningen kan göras till avdelningschef Christoffer Edin. Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Julia Öhman. Båda nås genom vxl tfn 0920-23 40 00.

Fackliga representanter
OFR/O, OFR/S, SACO och SEKO. Samtliga nås via växeln 0920-23 40 00.

Välkommen med din ansökan senast 2020-11-30. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.

F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

- Kontroll av luftrummet.
- Mark- och sjömålsbekämpning.
- Underrättelseinhämtning.
- Luftburen transport.
- Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.

F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 oktober 2020
 • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
 • Förband: Norrbottens flygflottilj – F 21
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-11-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan