Göta ingenjörregemente (Ing 2) söker administrativ handläggare vid Regementsstaben

Om tjänsten

Göta Ingenjörregemente (Ing 2) är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet utbildar och rekryterar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

 Nu söker Ing 2 regementsstab en administrativ handläggare, för att huvudsakligen stödja stabschefen och planeringschefen administrativt. Befattningen är placerad vid planeringsavdelningen. 

Arbetsuppgifter

 Uppgifterna är varierande, men består huvudsakligen av att:

 • Genomför kvalitetsuppföljningar av intern styrning och kontroll (ISK), analyserar, utvärderar och föreslår förbättringsåtgärder. Du återkopplar resultat från kvalitetsuppföljningar med åtgärdsförslag till berörda. Vidare medverkar du vid revisioner, lämnar förslag till svar med åtgärdsplan, samt bidrar till att skapa system och rutiner som säkerställer och effektiviserar verksamheten.
 • Är delaktig i att arbeta fram beslutsunderlag och delta i förekommande utrednings- och remissarbete
 • Samordnar, handlägger och bereder ärenden med olika tidsperspektiv samt att på uppdrag av stabschef/planeringschef stötta i vissa administrativa frågor, som till exempel att ta fram beslutsunderlag och andra underlag till olika möten samt protokollföra möten.
 • Samordnar Ing 2 årsvisa kalender- och mötesplanering.
 • Stödjer stabschefen vad gäller inkommande handlingar i Försvarsmaktens dokument- och ärendehanteringssystem (Vidar), ärendebevakning samt i uppföljning av enheternas berednings- och beslutsläge av inkommande handlingar.
 • Är Ing 2/stabens specialist gällande dokumenthantering, vilket exempelvis innebär att stödja och utbilda andra medarbetare inom ramen för ämnet.
 • Samordning av inventering av stabens hemliga handlingar.
 • Skriva och producera samt sammanställa större mängder text exempelvis remissvar, rapporter, intern och extern arbetsordning.
 • Administrera och utvecklar regementsstabens samarbetsyta i Försvarsmaktens intranät.
 • Kvalificerat, men även rutinartat, administrativt stöd till stabschef och planeringschef.

 

Kvalifikationer

 • Flerårig erfarenhet av kvalificerat administrativt arbete
 • Erfarenhet av verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning
 • Du har en utmärkt förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga i engelska, varpå vi kan komma att använda oss av arbetstester
 • Erfarenhet av att utbilda, alternativt hålla presentationer eller föredrag
 • B-körkort
 • Högskoleutbildning alternativt gymnasieutbildning kombinerat med erfarenhet som bedöms relevant för tjänsten

 Meriterande

 • Administrativt arbete inom den offentliga sektorn
 • Erfarenhet av att upprätta myndighetsskrivelser
 • Erfarenhet av arbete med kvalitets- och förbättringsarbete
 • Erfarenhet av att arbeta i Sharepoint
 • Genomförd värnplikt eller GMU/GSU

 Personliga egenskaper

 Vi söker dig som har hög integritet med en utpräglad ansvars- och servicekänsla. Du hanterar IT samt muntlig och skriftlig korrespondens snabbt och säkert. Ditt arbetssätt präglas av noggrannhet och ett högt säkerhetsmedvetande. Arbetet kräver god vana av att arbeta självständigt med stort handlingsutrymme, men också att samarbeta tillsammans med andra medarbetare. Ibland kan arbetsuppgifter komma med korta tidsförhållanden, vilket ställer krav på din förmåga att kunna hantera flera olika saker samtidigt. Du har förmågan att prioritera och strukturera ditt arbete på ett metodiskt sätt, samt en förmåga att växla tempo och greppa akuta uppgifter. Då du kommer att utbilda andra inom din expertis ser vi också att du är trygg i din roll och har en god pedagogisk förmåga.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Övrigt

 • Bifoga CV med referenser, samt ett personligt brev med beskrivning av dig och vad som gör dig lämpad för tjänsten
 • Anställningsintervjuer genomförs under vecka 34
 • Tillträde enligt överenskommelse, tjänsten inleds med 6 månaders provanställning
 • Välkommen med din ansökan senast 1 augusti 2021

 Upplysningar om tjänsten

 För information om tjänsten:

Peter Gustafsson, Planeringschef.

070 696 65 46, peter.gustafsson@mil.se 

För information om rekryteringsprocessen:

Ann-Charlotte Ekman Hellman, HR-chef.

070-510 32 18, ann-charlotte.hellman@mil.se

 

Fackliga företrädare nås via växeln, 0381-180 00

Jonas Larsson, Officersförbundet

Sofie Bergkvist, SACO

Carola Blomdahl, Försvarsförbundet

Matz Felix, SEKO

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Regementet rekryterar och utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 24 juni 2021
 • Plats: Eksjö, Jönköpings län, Sverige
 • Förband: Göta ingenjörregemente – Ing 2
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-08-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan