ANSÖKAN TILL SOU, ROU OCH AROU FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD GSS ELLER GENOMFÖR GRUNDUTBILDNING MED VÄRNPLIKT

Om tjänsten

ANSÖKAN TILL SOU OCH ROU MED UTBILDNINGSSTART 2021 SAMT DELAD AROU 2021 OCH RAK AROU 2022 FÖR DIG SOM I DAGSLÄGET ÄR ANSTÄLLD SOM GSS K/T ELLER FÖR TILLFÄLLET GENOMFÖR GRUNDUTBILDNING MED VÄRNPLIKT.

VIKTIGT! Läs hela annonsen för att säkerställa att du söker på rätt sätt, mot rätt utbildningsinriktning och förband.

Du som ska söka i denna annons:

 • Är anställd som kontinuerligt eller tidvis tjänstgörande gruppbefäl, soldat eller sjöman eller
 • Genomför i dagsläget grundutbildning med värnplikt  
 • Om du inte är anställd GSS eller genomför värnplikt ska du söka genom denna annons

Försvarsmaktens specialistofficersutbildning (SOU)  
Ger dig behörighet för anställning som yrkes- eller reservofficer och tjänstgöring som specialistofficer eller specialistofficer i reserven.

Försvarsmaktens reservofficersutbildning (ROU)
Ger dig behörighet för anställning som reservofficer och tjänstgöring som officer i reserven.

Försvarsmaktens anpassade reservofficersutbildning (AROU)
Ger dig behörighet för anställning som reservofficer och tjänstgöring som specialistofficer i reserven.


Grundläggande behörighetskrav

 • Svensk medborgare
 • Har tjänstgjort som anställt gruppbefäl, soldat eller sjöman under minst sex månader, eller har fullgjort någon av följande utbildningar med godkänt resultat:
 1. a) grundutbildning med värnplikt om minst sex månader enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,
 2. b) grundläggande militär utbildning om minst sex månader enligt för-ordningen (2009:4) om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten,
 3. c) grundläggande och kompletterande militär utbildning om minst sex månader enligt förordningen (2010:590) om grundläggande och kompletterande militär utbildning inom Försvarsmakten, eller
 4. d) militär grundutbildning om minst sex månader enligt förordningen (2015:613) om militär grundutbildning.
 • Godkänd säkerhetsprövning med registerkontroll.
 • Avlagt en gymnasieexamen från gymnasiet eller kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå eller har grundläggande behörighet för högskolestudier.

Specialistofficersutbildning (SOU)

 • Uppfylla grundläggande behörighetskrav
 • Genomfört gruppbefälsutbildning (GBU) med godkänt resultat vid skolstart.

Reservofficersutbildning (ROU)

 • Uppfylla grundläggande behörighetskrav samt
 • Krav på högskoleförberedande gymnasieexamen eller grundläggande behörighet för högskolestudier.
 • Genomfört gruppbefälsutbildning (GBU) med godkänt resultat vid skolstart.

Anpassad reservofficersutbildning (AROU)

 • Uppfylla grundläggande behörighetskrav samt
 • Tjänstgjort som anställd GSS i minst 12 månader varav minst 5 månader som gruppbefäl.
 • Genomfört gruppbefälsutbildning (GBU) med godkänt resultat vid skolstart.

Ansökan 

Följande ska bifogas i ansökan:

 • Gymnasiala meriter, vi godtar endast kopia på originalet med rektors underskrift.
 • CV
 • Personligt brev
 • Militära betyg (gäller ej för den som nu genomför värnplikt)

Du ska söka en utbildningslinje med tillhörande utbildningsinriktning och förband där du vill bli anställd.
  T.ex. P 4, SOU, Försörjning mark.       

Här har vi samlat information om SOU, ROU och AROU.

Efter behörighetsgranskning kallas de som är behöriga till tester av det förband som de har sökt.   

För att efter antagningsprövning bli antagen till sökt utbildning ska du uppfylla kraven för utbildningsinriktningen samt bedömas lämplig för anställning som yrkes- eller reservofficer (enligt kravprofilsdokumentet nedan). 

Kravprofilsdokument

Personliga egenskaper:

Dina värderingar motsvarar det vår Riksdag och Regering har ålagt Försvarsmakten att värna om.
Det är viktigt att du fungerar väl under press, har en god samarbets- och organisationsförmåga samt en god fysik.
Du är en problemlösare, har ett uppgiftsorienterat sinne och du sätter laget före jaget.

Stor vikt läggs vid dina personliga förmågor och egenskaper och att dessa är rätt mot sökt utbildningsinriktning.

Viktiga datum:
Sista datum för ansökan är söndag den 7 februari 2021 (vecka 5).
Utskick av antagningsbesked senast vecka 20 2021. 

Ofullständig ansökan:
Om en ansökan inkommer till Försvarsmakten som inte är komplett vid en första granskning begärs komplettering in från dig.
Du har då en vecka på dig att komplettera din ansökan med begärd information. Har kompletteringen inte inkommit under denna tid kan ansökan komma att ses som ogiltig och kommer därför inte behandlas vidare i ansökningsprocessen.

Övrigt:
Skolstart kan variera någon vecka. För sökande som inte har genomfört gruppbefälsutbildning kan detta komma att erbjudas av sökt förband.

SOU skolstart vecka 34, 2021
ROU skolstart vecka 24 2021
DELAD AROU skolstart vecka 24 2021
RAK AROU skolstart vecka 3 2022

Under skolperioden kommer du få ersättningar enligt kadettförmåner vilket bland annat innebär fri mat och logi, dagersättning (140kr/dag) samt förplägnadsersättning och fria hemresor tjänstefria helger. För att läsa om alla förmåner hänvisas till Försvarsmaktens hemsida.

Fackliga representanter:
OFR/O, OFR/S, SACO, SEKO Försvar.
Samtliga nås via växeln på 08-788 75 00 uppge vilket förband du är anställd vid.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 december 2020
 • Plats: Flera orter, Hela Sverige, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-02-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan