Underättelse- och säkerhetsavdelningingen vid Mellersta Militärregionen söker underättelseofficer (OR7)

Om tjänsten

Är du intresserad av att jobba inom den regionala underättelse- och säkerhetstjänsten? Har du tidigare utbildning och/eller erfarenhet av underättelse- och /eller säkerhetstjänst? Då kan du vara den vi söker?

Mellersta Militärregionen

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Underättelse- och Säkerhetsavdelningen (MR M J2)

MR M J2 stödjer chefen MR M med beslutsunderlag gällande insatser och övningsverksamhet. Avdelningen funktionsleder underättelse- och säkerhetstjänsten i regionen. Detta innefattar även understöd till tillkommande förband, andra staber och/eller till högre chefs staber.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Leda och bearbeta information inom ramen för avdelningens underättelseansvar

- Leda och producera avdelningens periodiska och särskilda produkter

- Sammanställa och analysera hotbilden inom MR M

- Delta i säkerhetsutredningar

- Funktionsledning vid insats och övning

- Representera MR M J2 i interna och externa planeringsgrupper

Kvalifikationer

- Officersexamen

- Tidigare erfarenhet av underättelse- och säkerhetstjänst

Meriterande kvalifikationer

- SOU vid UndsäkC

- Utbildad underättelseofficer

- Erfarenhet av underättelsebearbetning

- Erfarenhet av ISUS

- Erfarenhet av underättelse- och säkerhetstjänst från annan myndighet

Personliga egenskaper

Du är en strukturerad, noggrann och analytiskt lagd person med en förmåga att självständigt driva arbetsuppgifter. Du har en hög samarbetsförmåga och trivs att jobba i grupp. Du behöver en hög mognadsgrad, ett gott omdöme och en utvecklad säkerhetsmedvetenhet. Vi ser gärna att du har ett engagemang och en drivkraft att utveckla dina egna kunskaper och avdelningens arbetsprocesser över längre tid. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Övriga krav

För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en nationell och internationell arbetsskyldighet. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

Tjänstgöringstid

Tillsvidareanställning

Tillsättning snarast

Avtal och förmåner

Tjänstgöringsplats KUNGSÄNGEN

Avtalsenlig induviduell lön tillämpas

 

Kontakt

För ytterligare frågor om befattningen kontakta Peter Palm 08-584 540 00 (växel) alt peter.palm@mil.se

ATO representanter: OFR/O Stefan Morin 08-584 540 00 (växel)

 

 

 

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 04 november 2020
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-12-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan