Säkerhets (skydds) officer vid Västra Militärregionstaben (MR V), J2-avdelningen

Om tjänsten

 

Västra Militärregionens stab är ett krigsförband grupperat i Skövde. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande civil- och militär personal. Vid höjd beredskap utökas staben med tidvis tjänstgörande personal och hemvärnspersonal. Från och med 2020-01-01 är de fyra MR staberna, med tillförda utbildningsgrupper för produktion av hemvärnsförband, självständiga organisationsenheter med utökade uppgifter och ansvar

 

MR V omfattar Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands- och Örebro län.

 

Chefen för MR V (C MR V) är territoriell chef och leder, med stöd av sin stab, underställda förband, samverkar med övriga regionala och lokala civila aktörer, samt genomför produktion av hemvärnsförband. Vidare ansvarar C MR V bland annat för regional underrättelse- och säkerhetstjänst,

 

Underrättelse- och Säkerhetsavdelningen (J2) leder på mandat från C MR V funktionens verksamhet inom regionen i normalläge, kris och vid höjd beredskap. Arbetet bedrivs i nära samarbete med HKV MUST och INSS J2, lokala säkerhetsavdelningar vid förband, skolor och centra inom MR V område, samt med företrädare för bland annat polismyndigheten och säkerhetspolisen. I arbetet ingår även att genomföra säkerhetsskyddskontroller vid de organisationsenheter som verkar inom regionen.

 

Vid J2-avdelningen arbetar två säkerhetsskyddsofficerare (SäkS off 1 och 2) med särskild inriktning mot säkerhetsskydd. Vi söker nu en SäkS off 2 som i nära samarbete med SäkS off 1 har nedanstående huvudsakliga arbetsuppgifter:

 
Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Genomför fortlöpande uppföljning av FM säkerhetsskydd inom MR V område och föreslår/initierar åtgärder i syfte att stärka säkerhetsskyddet vid behov
 • Medverkar fortlöpande i handläggning av säkerhetsrapporter och initiering åtgärder kopplat till rapporterna
 • Planerar, genomför, utvärderar och rapporterar MR V kontrollverksamhet inom regionen
 • Genomför säkerhetsplanering (säkerhetsanalys/säkerhetsskyddsplaner)
 • Handlägger ärenden och stöd till förband, skolor och centra med funktionskompetens avseende främst fysisk säkerhet
 • Genomför säkerhetsutredning
 • Genomför säkerhetsutbildning
 • Följer upp lagstiftning, förordningar, mm inom den militära säkerhetstjänsten samt utarbetar vid behov remissyttranden för ovanstående
 • Biträder MR V insatsledning vid ärenden rörande insats- och transportskydd samt tillsyn och bevakning
 • Stödjer avseende säkerhetsskyddstjänst vid övningar, skyddsobjekthantering, prov och försök etc.
 • Tjänstgör som VB MR V enligt ett rullande schema på årsbasis

 

 Formella krav

 • Svensk medborgare
 • Tillsvidareanställd specialistofficer i FM (specialistofficersexamen)
 • B-körkort

 

Meriterande

 • Genomfört FM UndsäkC utbildning till auktoriserad Säkerhetschef och/eller IT-säkerhetschef (SOK)
 • Tjänstgjort vid säkerhetsavdelning på lokal nivå
 • God inblick i FM olika verksamhetsgrenar
 • Genomförd behörighetsutbildning och erfarenhet av säkerhetsarbete i IS UNDSÄK
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
 • Genomfört militärpolisutbildning och/eller grundläggande juridisk utbildning
 • Genomfört väl vitsordad tjänstgöring i säkerhetsbefattning vid internationell insats

  

Personliga egenskaper

I din personlighet är du omdömesgill, noggrann, strukturerad och mycket pålitlig med ett utpräglat säkerhetsmedvetande.

Du är prestigelös, har mycket god samarbetsförmåga och uppskattar arbete såväl självständigt som i grupp, samt har en god förmåga att planera, genomföra och slutföra projekt.

Du är stresstålig och klarar av att behålla lugnet och kvalitén i arbetet även under pressade förhållanden.

Du har erfarenhet av att vara i utbildarrollen och är inte främmande för att genomföra utbildningar av större grupper.

Tjänsten kräver att du har hög personlig integritet och förmåga att skapa och behålla förtroende.

Du lever enligt FM värdegrund och bemöter andra människor respektfullt.

I urvalsprocessen kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper och personlig lämplighet.

 

Övrig information

Befattning är placerad i nivå OR 8.

 

Placeringsort: Skövde

Tillträde: Enligt överenskommelse

Lön: Individuell lönesättning

Urval och intervjuer planeras att ske under december 2020.

Befattningen är placerad i säkerhetsskyddsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt gällande bestämmelser kommer att genomföras före anställning.

Med anställning följer krigsplacering samt nationell och internationell arbetsskyldighet.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

 • C J2-avdelningen, mj Kenny Sörquist, telefon 073-341 20 20.

 

Fackliga representanter

 • OFR/O, Fredrik Carlsson, nås via växel, telefon 0500-465000
 • OFR/S, Bengt Lindlöf, ”                    ”                    ”
 • SEKO-F, Lola Ahlgren, ”                    ”                    ”
 • SACO, Malin Lundh ”                    ”                    ”

 

Sista datum för ansökan är 2020-12-06

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 november 2020
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Västra Militärregionen - MR V
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2020-12-06

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan