Genomförandeavdelningen vid HKV PROD FPE söker stabsofficer

Om tjänsten

Genomförandeavdelningen är en del inom Högkvarterets Produktionsledning och ansvarar för planering och uppföljning av verksamhet, ekonomi och personal inom förbandsproduktionen. Detta innebär att avdelningen ger ut direktiv och styrningar till försvarsgrensstaber, förband, skolor och centra för planering, genomförande och uppföljning. Avdelningen är även ansvarig och sammanhållande för verksamhetsuppdrag till försvarsgrenar och stridskrafter. Avdelningen består av ett 30-tal medarbetare, fördelade på tre sektioner. 

Personalsektionen ansvarar i huvudsak för personalekonomi och personalförsörjning inom förbandsproduktionen.  

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bemanningsfunktionen vid personalsektionen utgör ett kvalificerat, konsultativt stöd till försvarsgrenar, stridskrafter och enskilda förband i frågor som rör bemanningsuppdrag, instruktörsstöd, anställningsärenden, avdömningsärenden samt antagning till nivåhöjande utbildning (HSOU, HOP och TSK).

Du kommer i ditt arbete att bereda och föredra ärenden som beslutas av Personaldirektören, förbandsproduktionschefen eller chefen för Genomförandeavdelningen.

Du medverkar även till utvecklingen inom området personalförsörjning i Försvarsmakten. Stor del av sektionens arbete sker i nära samarbete med LEDS PERS, PROD FPE UTB och försvarsgrenarnas/stridskrafternas kompetensområdesföreträdare m fl.

Kvalifikationer:
- Officersexamen
- Erfarenhet av stabstjänst på bataljon- eller regementsnivå
- Erfarenhet om Försvarsmaktens styrande dokument inom HR-området
- Erfarenhet av arbete inom personalområdet

Meriterande:
- Tjänstgöring som personalchef

Personliga egenskaper som krävs för befattningen:
Lätt för att kommunicera, nätverka och skapa goda relationer, med integritet och lyhördhet. Förmåga att se nya möjligheter och vågar pröva nytt för att utveckla och förbättra. Strukturerad och välorganiserad. Förmåga att kunna växla mellan en ledande och stödjande roll. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.  

Placering:
Tjänsten är placerad vid Försvarsmaktens Högkvarter på Banérgatan 62 i Stockholm.

Tillträde:
Efter överenskommelse 

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Sektionschef Amanda Larsson, 0721-741 735, amanda.larsson@mil.se

Fackliga representanter:
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/O HKV Arne Nilsson
OFR/S Kjell Tetzlaff
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson

Samtliga nås via växeln på telefon 08-788 75 00

Din ansökan med CV vill vi ha tillhanda senast den 30 november 2020

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 08 november 2020
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-11-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan