Teknikledare TSS, LogE MAlmen

Om tjänsten

Befattningen erbjuder ett omväxlande arbete under stort eget ansvar

Logistikenhet Malmen (LogE Malmen) leder planering, genomförande samt uppföljning av logistik- och stödverksamhet inom garnisonens område till stöd för förbandsenheter ingående i Linköpings garnison.

Stöd gällande teknisk tjänst levereras i huvudsak av Teknisk avdelning (TekA) som i sin tur består av en Teknisk kundmottagning (TKM) samt en Teknsik systemstödssektion (TSS). TSS består av en teknikledare samt en tekniker som lyder direkt under C TekA.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter

Med djup teknisk kunskap om materielsystem i bruk stödja förband i garnisonen. Utgöra dialogpartner till Teknik och vidmakthållandekontor (TVK) gällande specifika materielfrågor av teknisk karaktär såsom materielunderhåll och tekniskt systemstöd.

Stödja logistikberedningen (LogB) i beredning och analys av underlag inför och under tilldelning av materiel i materieldialoger. Stödja garnisonens tekniska personals och brukares dagliga arbete med att upprätthålla anbefald tillgänglighet på tilldelad materiel. Stöder brukare avseende möjligheter och begränsningar med tilldelad materiel. Stöder garnisonens förband gällande matereielunderhåll, materielkontroller, materielomsättning/inlämning. Stöder garnisonens krigsförband avseende systemsäkerhet, driftstöd samt i förekommande fall elsäkerhet.
Genomföra utbildning avseende vidmakthållande av materiel. Genomföra materielunderhåll av materiel i förråd.
 
Kvalifikationer
 • Uppfylla FM fysiska baskrav 
 • Djup teknisk kompetens inom garnisonen förekommande materielsystem
 • Mångårig vana av inom garnisonen förekommande materielsystem
 • Körkort klass B 


Meriterande
 • Körkort klass BE, CE, DE
 • Förarbevis på inom garnisonen förekommande fordonssystem
 • Kunskap och färdighet i system PRIO och LIFT
 • Kunskap om FM matereielvårdsystem
 • 

Personliga egenskaper


Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt
Anställningsform: Civil tjänst med anställning tillsvidare
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: 2021-01-01
 
 
För upplysningar om befattningen kontakta:
C LogE, Major Hans Hansson, 070-2594100
 
Fackliga företrädare:
SECO: Urban Hellqvist, 013-28 34 92

Försvarsförbundet: Carolin Nilsson, 072-353 65 35
 
Sista ansökningsdag 2020-12-05

Välkommen med din ansökan senast 2020-12-05. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 november 2020
  • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2020-12-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan