Artilleriregementet/Pjäskompaniet söker gruppbefäl och soldater (GSS/K)

Om tjänsten

Om tjänsten
Pjäskompaniets uppgift är att inom ramen för artilleribataljonens strid understödja övriga delar av brigaden genom indirekt eld. På en artilleribataljon finns det två pjäskompanier. Varje pjäskompani består av tre pjäsplutoner och en stab- och trosstropp.

Pjäsplutonerna bemannar vardera två pjäser, två lastbilsburna ammunitionshanteringssystem samt en pansarterrängbil. Varje pjäs bemannas av en pjäsgruppchef, en förare, en pjäsoperatör samt en vapenstationsskytt. Ammunitionshanteringssystemen bemannas av två soldater varav en även är förare på lastbilen som bär systemet. Pansarterrängbilen som finns på varje pjäspluton bemannas av en packgrupp som har till uppgift att svara för plutonens närskydd samt även att transportera extrapersonal till pjäserna, som finns på varje pjäspluton. För att kunna verka inom en pjäspluton så krävs oavsett befattning god kännedom om materielen och systemförståelse. Det är också viktigt att vara noggrann och ha en förmåga att tempoväxla för att kompaniet ska kunna verka på rätt sätt och i rätt tid, så att de förband som understöds kan använda den indirekta elden på det sätt som krävs i deras strid.

Stab- och trosstroppen består av en stabsgrupp, en trossgrupp, en rekgrupp samt en driftstödsgrupp. Stabsgruppen bemannar en ledningspansarterrängbil och har till uppgift att möjliggöra för kompaniledningen att leda kompaniet. Gruppen består av en gruppchef som även är vagnchef, en förare och en bekämpningsassistent. Trossgruppens uppgift är att med hjälp av två dumprar transportera kompaniets tross. Rekgruppen består av en chef, en förare och två reksoldater som samtliga har till uppgift att ge kompaniledningen beslutsunderlag genom att rekognosera terräng. Driftstödsgruppen bemannar en pansarterrängbil och har till uppgift att i fält stötta kompaniet med tillsyner och reparationer. Även fast det finns en mängd olika befattningar på stab och trosstroppen så syftar samtliga till att på olika sätt möjliggöra för övriga kompaniets personal att lösa sin uppgift. Det är därför viktigt att förstå hur den egna arbetsinsatsen påverkar och att ha en god serviceanda.

Kvalifikationer
- genomfört värnplikt eller grundläggande militär utbildning med goda vitsord
- god fysisk förmåga
- godkänd hälsoundersökning

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Enligt Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K)
Omfattning: Heltid
Arbetsort: Boden
Tillträde: 24 maj eller enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning enligt Försvarsmaktens avtal

Upplysningar om tjänsten
Har du frågor kring tjänsten kontakta kompanichef major Henrik Sandin 070-515 67 10. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta personalgeneralist Stina Taavo 073-662 86 30 eller stina.taavo@mil.se.

Facklig representant
Officersförbundet, Ronald Lahti, nås via växeln: 0921-348000.

Sista datum för ansökan 
Välkommen med din ansökan senast den 24 januari 2021. Din ansökan skall innehålla CV, ett ansökningsbrev samt intyg på genomförd grundutbildning. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för tjänsten. Värnpliktiga vid Artilleriregementet behöver inte bifoga CV, ansökningsbrev eller intyg med ansökan.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Artilleriregementet, A 9, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens förmåga att upptäcka och träffa mål från långa avstånd och med hög precision. A 9 har funktionsansvar för CAS (Close Air Support) - att leda flygunderstöd mot markmål samt för vädertjänsten inom Armén i Försvarsmakten. Strid i vintermiljö är en särskild kompetens för förbandet i Boden.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 16 december 2020
  • Plats: Boden, Norrbottens län, Sverige
  • Förband: Artilleriregementet – A 9
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-01-24

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan