Civil handläggare till Export och Utvecklingsdetaljen vid Försvarsmaktens planerings- och ekonomiavdelning på Högkvarteret

Om tjänsten

Är du intresserad av planering och beslutsfattande på strategisk nivå? Vill du vara med och påverka Sveriges försvarsförmåga? I så fall har vi en plats för dig – tillsammans skapar vi beslutsunderlag för Försvarsmaktens högsta ledning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
En stor del av arbetet som handläggare vid Export- och Utvecklingsdetaljen innebär att genomföra analyser av diverse underlag för att kunna bedöma hur olika scenarier, utfall och antaganden kan påverka Försvarsmaktens strategiska planering och operativa förmåga. Vidare innebär befattningen delaktighet i övergripande utvecklings- och metodfrågor avseende Försvarsmakten långsiktiga planering. Arbetet ställer höga krav på integritet för att självständigt och tillsammans med andra, kunna föra dialog på strategisk nivå med Försvarets materielverk och Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samt internt inom Försvarsmakten.

 Vi söker dig

 • Med akademisk examen
 • Med god kännedom om Försvarsmaktens verksamhet
 • Med kännedom om regeringskansliet och hur styrning av myndigheter utövas
 • Med god kännedom om försvarsmaterielfrågor
 • Med analytisk framtoning och förmåga att identifiera alternativa vägval

Du har gärna

 • Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens Högkvarter eller annan central stab
 • Erfarenhet av att planera strategiska materielprojekt
 • Erfarenhet av internationellt materielsamarbete

Personliga egenskaper
Arbetet innebär stor och direkt påverkan på Försvarsmaktens strategiska planering. Detta kräver att du har hög integritet och kan företräda planerings- och ekonomiavdelningen och i förekommande fall Försvarsmakten, vid föredragningar i såväl försvarsmaktsledningen, regeringskansliet, samverkande myndigheter och industrin. Du är noggrann och prestigelös och du är en god lagspelare. Du har hög förmåga att uttrycka dina åsikter, är tydlig och kommunikativ samt har hög förmåga att självständigt driva frågor. Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning utan att bli stressad. Du har en mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på så väl svenska som engelska.

Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper, lämpligheter och uppnådda resultat inom tidigare verksamhetsområden.

Övrigt

 • Detta är en oberoende befattning.
 • Tillträde enligt överenskommelse.
 • Detta är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.
 • Befattningen ställer krav på svenskt medborgarskap och säkerhetsprövning sker innan anställning.

Förfrågningar om befattningen kan göras till C Export och Utvecklingsdetaljen, Stefan Sandin, 070-399 31 02

Fackliga kontakter
OFR/O HKV, Arne Nilsson, 08-788 79 20
OFR/S HKV, Pia Almström, 08-788 84 07
SACO HKV, Camilla Robertsson, 08-788 76 32
SEKO Försvar HKV, Hans Monthan, 08-788 90 03

Din ansökan gör du senast 2021-01-31

Ledningsstaben leder arbetet i Försvarsmaktens högkvarter. I uppgiften ingår att samordna arbetet i högkvarteret samt att ta fram beslutsunderlag för överbefälhavaren. Inom ledningsstaben finns bland annat funktioner för strategisk inriktning, planering och ekonomistyrning, verksamhetsutveckling och internationell samverkan.

Ledningsstabens planerings- och ekonomiavdelning består av ca 45 medarbetare, varav hälften är civila och hälften är militärer. Chef för avdelningen är Försvarsmaktens ekonomidirektör och avdelningen är organiserad i fyra sektioner; planering, uppföljning och analys, redovisning samt materiel och logistiksektionen. Export och Utvecklingsdetaljen ingår i den sistnämnda.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 17 december 2020
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan