Kustjägarkompaniet rekryterar soldater (GSS/K) och officerare mot SUAV-operatör, tekniker, mekaniker och stridsledningssoldater.

Om tjänsten

Vill du tillhöra ett av Sveriges främsta elitförband? Uppgifterna vid Kustjägarkompaniet är komplexa och tjänsten ställer höga krav på din fysiska och psykiska förmåga. Kustjägarkompaniet rekryterar soldater och officerare mot SUAV-operatör, samt befattningar inom kompaniets stödfunktioner (stridsledningssoldat, tekniker och mekaniker).

Rekryterande enhet
Kustjägarkompaniet är en del av 2.amfibiebataljonen. Bataljonen är ett markstridsförband anpassat för att lösa uppgifter i skärgårdsmiljö.
Förbandet transporteras framförallt med stridsbåtar och löser uppgifter såväl nationellt som internationellt. Mellan uppdragen tränar förbandet och deltar i nationella och internationella övningar.
Förbandet är beläget 30 minuter från centrala Stockholm.
Kustjägarkompaniet är Marinens underrättelseförband. Kompaniets huvuduppgift är informationsinhämtning genom spaning med hjälp av olika sensorer och personbaserad inhämtning. Kompaniet har också god förmåga att lösa stridsuppgifter, både genom kvalificerad indirekt bekämpning och genom direkta stridsinsatser.

Kustjägarkompaniet ska kunna lösa sina uppgifter på stora avstånd från egna enheter. Det ställer särskilda krav och är dimensionerande för både förbandets sammansättning och resurser. Kustjägarkompaniet ställer mycket höga krav på personalen, bl.a. vad gäller psykisk stabilitet, omdöme och fysisk prestationsförmåga.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som medarbetare vid Kustjägarkompaniet utgör du en mycket viktig del i ett av Sveriges främsta elitförband. Kustjägarkompaniets stödfunktioner arbetar för att understödja och möjliggöra verkansdelarna på kompaniet. Kustjägarkompaniet ställer höga krav på sin stödpersonal i både förmåga i befattning och förmåga att arbeta självständigt. Exempelvis som stridsledningssoldat ansvarar för kompaniets alla sambandssystem och dess funktion. Oavsett nivå och inriktning finns utmaningarna du söker på kompaniet och hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom din funktion.  
Är du resultatinriktad, ödmjuk, samt en lagspelare som kan agera självständigt, är Kustjägarkompaniet arbetsplatsen för dig. Oavsett om du är soldat, gruppchef, stabsmedlem eller kanske till och med aspirerar på en kompanichefsbefattning har vi en utmaning till dig. Vi skapar tillsammans din väg fram på kompaniet.
Arbetet på Kustjägarkompaniet omfattar insatser både nationellt och internationellt och däremellan övning och träning för att förbandet ska kunna lösa tilldelade uppgifter.
Stödpersonal (mekaniker, tekniker, stridsledningssoldater), samt SUAV-operatörer anställs efter senare överenskommelse. Individuell bedömning genomförs av tidigare utbildningar/kunskaper i syfte att tillvarataga och utveckla dessa.

Generella krav för anställning:
• Svensk medborgare
• Genomförd värnplikt eller anställd soldat med godkända betyg
• Godkända betyg i Svenska A, Samhällsvetenskap A, Engelska A och Matematik A på gymnasienivå
• Fullgod syn (1,0 bilateralt och 0,7 på enskilt öga)
• Normal hörsel
• Fullgott färgseende (undantag mot vissa befattningar)
• Inga allvarliga allergier
• Godkända fystester för Amfibiesoldat
• Bedömd lämplig för tjänst vid Kustjägarkompaniet efter sammanvägning av bedömningsfaktorer under testdagar
• Godkänd registerkontroll

Meriterande:
• Befattningsutbildning inom avsedd funktion
• Utlandstjänst med goda betyg
• Militära kompetenser/utbildningar
• Militära förarbevis
• Språkkompetenser
• Genomförd gymnasieutbildning med goda betyg
• B-Körkort, alt BCE-körkort med militärt förarbevis

Fyskrav vid Kompletterande prövning (kategori Amfibiesoldat):
• Böjsträck (armhävningar), 20 reps
• Situps, raka höga 20 reps
• Statisk rygghäng 60 sek
• Militära räckhäv (chins) 5 reps (handflator framåt)
• Löpning 10 km 48 min
• Simning och vattenvana med bl.a. bröstsim och livräddning.


Kontaktperson: Mattias Johansson, kustjagarkompaniet@mil.se
Fackliga representanter OF Amf: Michael Jarkö 08-584 540 00, OF-amf@officersforbundet.se

Ansökningsprocess
Rekryteringen är öppen till och med 31 januari 2021. När ansökningstiden är slut granskas alla ansökningarna. De som bedöms mest konkurrenskraftiga och lämpliga kallas till kompletterande prövning. Kompletterande prövningen består av två dagars tester på Amf1 Berga under maj månad.

Du som söker befattning som SUAV-operatör och stödpersonal kommer testas mot kraven för Amfibiesoldat. Testerna omfattar intervjuer som genomförs av befäl och psykolog, medicinska tester samt fysiska tester. Alla resultat vägs samman; helheten i din ansökan, mognad, livserfarenhet, kompetens och självbild, samt de fysiska resultaten.

Övrigt:
SUAV-operatör kräver särskild kompletterande prövning som genomförs efter godkänd kompletterande prövning.
Förmåner enligt avtal.
Individuell lön beroende av ansvar och krav enligt gällande avtal.

Dokument att bifoga ansökan för alla kategorier:
1. Personligt CV inkl. militära referenser (betyg, skriftligt utlåtande)
2. Ansökningsbrev
3. Militära referenspersoner (namn, befattning och kontaktuppgifter)
4. Kopior på av följande betyg, intyg och certifikat:
-Genomförd militär grundutbildning samt ev. internationella insatser
-Gymnasiebetyg, högskola/universitetsbetyg
-Annat meriterande utbildning/kompetens/erfarenhet
-Militära förarbevis


Sista datum för ansökan: 31 januari 2021 

Kompletterande prövning: Enligt senare kallelse, två dagar i maj 2021, på Berga Amf1.
Anställning tidigast: Hösten 2021 med anställningsort Berga, Stockholm.
För mer information: www.forsvarsmakten.se/amf1

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö. Förbandet är baserat i Haninge (Berga) och i Göteborg.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 21 december 2020
  • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Amfibieregementet – Amf 1
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan