Ställföreträdande chef 13. Säkerhetsbataljon

Om tjänsten

13. Säkerhetsbataljon står i frontlinje för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.
 
Världen är i ständig förändring. Dagens konflikter och möjligheter till informationsspridning kan ha stor påverkan utanför stridens arena. Att inneha kännedom om motståndarens intentioner, kapacitet och avsikt är av stor betydelse för att alltid ligga steget före och en viktig del i vårt arbete. Med ett brett spektra av funktioner och metoder stoppar 13. Säkerhetsbataljon säkerhetshotande verksamhet.
 
13. Säkerhetsbataljon verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka då det råder låg beredskap är ett framträdande drag för vårt förband.
 
Vi övas för att hantera de fem huvudtyperna av säkerhetshot, såväl inom Sveriges gränser som utomlands:
• Kriminalitet
• Sabotage
• Subversion
• Underrättelseverksamhet
• Terrorism
 
Huvudsakliga uppgifter
Ställföreträdande bataljonchefen stödjer bataljonchefen vid planering och extern samverkan där bataljonen formellt ska företrädas. Befattningshavaren ska kunna leda insats med del av bataljon under en längre tid och leder bataljonen i chefens frånvaro. Ansvarar för produktions- och vidmakthållandeplanering inom bataljonen samt följer upp utbildning och verksamhetsutveckling.
 
Kvalifikationer
• OF-3
• Körkort B
• God förmåga att leda och inrikta verksamhet
• Erfarenhet av underrättelse- eller säkerhetstjänst
 
Meriterande
• Väl vitsordad tjänst som skvadron-/kompanichef
• Underrättelseutbildad GK UND eller motsvarande
• Säkerhetsutbildning GK SÄK, Handläggare säkerhetstjänst, SOK
• God förmåga i system VIDAR, PRIO och ISUS
• Erfarenhet av arbete i högre stab (nationellt eller internationellt)
 
Personliga egenskaper
Befattningen ställer krav på lyhördhet, god samverkansförmåga, ansvarstagande, förtänksamhet i planering och genomförande. Samt ett dokumenterat utvecklande ledarskap och en god förmåga att leda specialister. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
 
Upplysningar om tjänsten
Övlt Jim Stalpe, 08-584 540 00
 
Information om rekryteringsprocessen
Personalgeneralist Ida Hyppel, lg-13sakbat-rekrytering@mil.se
 
Fackliga företrädare
Kenneth Hartikainen OFR/S
Stefan Morin OFR/O
Johan Gillemyr SACO
Tomas Klasson SEKO
Samtliga nås via 08-584 540 00
 
Välkommen med din ansökan senast 2021-06-13. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 03 juni 2021
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet – LG
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-06-13

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan