132.Telekrigkompaniet söker Underrättelsebefäl

Om tjänsten

Om tjänsten

Är du intresserad av verksamhetsnära underrättelsetjänst i en komplex och skarp verksamhet. Vill du vara med och skydda svenska skyddsvärden, inhämta underrättelser och bidra till chefers beslutsunderlag.

Arbetsuppgifter
Underrättelsebefälet vid 132.telekrigkompaniet ansvarar i första hand för att omsätta inhämtad information till underrättelser inom ramen för kompaniets skarpa operationer. Tyngdpunkt ligger mot bearbetning men som underrättelsebefäl vid kompaniet kommer du att hantera underrättelsecykelns alla fyra steg; planering, inriktning och uppföljning av inhämtning, bearbetning av information och delgivning av underrättelseprodukter. Tjänsten löses under skarpa operationer och under övningar i olika fältmiljöer. I vardagen inriktas tjänsten mot grundbearbetning och långsiktig inriktning av inhämtning, från kompaniets ordinarie lokaler på regementet där man ingår som en del av kompaniledningen.

Verksamheten bedrivs delvis i fält och dess karaktär ställer höga krav på din integritet samt ditt psykiska och fysiska stridsvärde. Höga krav ställs även på din flexibilitet vid lösande av uppgift eftersom kompaniet och dess plutoner ofta löser uppgifter i tillfälligt sammansatta stridsgrupper med begränsad mängd tillförda resurser. Det första året vid kompaniet består till stor del av utbildning på förbandstypen och inhämtningsdisciplinen, men räkna med att till del lösa uppgift utifrån egen kunskapsnivå direkt från anställning.

Kvalifikationer
Svenskt medborgarskap
Fullgjord specialistofficersutbildning
Underrättelseutbildad inom försvarsmakten (Kurser eller officersutbildning vid FM UndsäkC)
Godkänd av FM säkerhetsprövning (genomförs vid uttagningstester) med godkänd registerkontroll
Godkända tester av fysisk status
Godkänd läkarundersökning

Meriterande kvalifikationer
Väl vitsordad internationell tjänst i underrättelsebefattning
Språkkunskaper utöver engelska och svenska
Utbildad inom säkerhetstjänst (Kurser eller officersutbildning vid FM UndsäkC)
ISUS
ArcGIS

Personliga egenskaper
Du som söker tjänsten är en flexibel, självgående och analytisk person. Du är en problemlösare som brinner för att förbandet ska kunna lösa sin uppgift i en komplex miljö. Du fungerar väl i grupp, inte minst under ansträngande förhållanden i fält. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Upplysningar om tjänsten
Kompanichef Fj Ragnar Syrén tel: 0733 627 657 eller maila dina frågor till förbandet på e-postadress: ledr-tkbat-132tkkomp@mil.se.

Fackliga representanter
OFR/O, OF Enköping Magnus Johansson
SACO-F Carl-Johan Pettersson
SEKO-F Lasse Lindell
OFR/S Clarence Arnstedt
Samtliga nås via tfn växel: 0171-15 70 00

Övrigt
Befattningsnivå OR 6-7
Anställs i Försvarsmakten som yrkesofficer med stöd av 17 § officersförordningen (2007:1268) Provanställning tillämpas 
Arbetsort Enköping
Tillträde efter överenskommelse
Sökande som bedöms lämpliga för tjänsten kommer att kallas till uttagningstester under två dagar vid LedR.
Som sökande till denna tjänst är du långsiktigt inställd på tjänstgöring vid 13.telekrigbataljon.

För att din ansökan skall behandlas skall följande underlag bifogas;
CV
Personligt brev
Välliknande foto 
Referenser (minst 2)
Gymnasiebetyg 
Betyg/intyg från militära utbildningar och insatser
Kopia av körkort (fram- och baksida)

Ansökan senast 2021-03-21

 

13.telekrigbataljon är ett krigsförband som opererar på det elektroniska slagfältet både nationellt och internationellt. Genom tekniska sensorsystem bedrivs inhämtning av information om tekniska system, aktörer och motståndaren. Bataljonens uppgift är även att störa kommunikationen för motståndaren i syfte att försvåra ledningen av motståndarens förband. Genom bearbetning av informationen omvandlas informationen till underrättelser som stöd för högre chefers beslutsfattning.

132.telekrigkompaniets huvudsakliga uppgifter är inhämtning av information från motståndarens radiokommunikation, till stöd för förbandets underrättelseproduktion, och telestörning av densamma. Kompaniet genomför nationella och internationella operationer på uppdrag av Försvarsmaktens insatsledning. Operationerna syftar till att inhämta information om säkerhetshotande verksamhet mot svenska skyddsvärden med möjlighet att störa en motståndares tekniska system med hjälp av telestörning. Vid kompaniet utbildas även bataljonens sjukvårdspersonal till att ligga i framkant bland Försvarsmaktens förband.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 03 februari 2021
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet – LedR
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-03-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan