Bearbetningsledare

Om tjänsten

Befattningen erbjuder
Operativa processer som bearbetningsledning, arbetsledning av operativa analytiker, inhämtningskoordinering, koordinering av verksamhet som leder till justeringar av beredkap, Operativ analys och operativa slutsatser avseende främmande stridkrafter i vårt Närområde.

Samverkan och samordning med MUST och Försvarsgrensstaber
Planering på operativ nivå bl.a. genom att Stödja verkansprocessen

Om enheten
INSS J2 UND är en enhet som består av operativa analytiker med mark, sjö och flygbakgrund samt radarunderrättelser samt operativa- och seniora analytiker. Verksamheten består av att tolka och analyser militära fenomen och dra operativa slutsatser kring dessa samt generera inhämtningsbehov  som vi själv eller andra kan svara på.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Strukturerande bearbetning, Generererande bearbetning, bearbetningskoordinering, inhämtningskoordinering, bidrar till grundoperationsplanering

Kvalifikationer
Officer/ specialistofficer
Flerårig tjänst inom underrättelse- och säkerhetstjänst
Formell underrättelseutbildning vid exv UndSäkC  

Meriterande
Tjänstgöring vid central stab
Ryska språkkunskaper
Tjänstgjort vid operativstab

Personliga egenskaper
Rätt underlag, i rätt tid med rätt detaljeringsgrad till rätt mottagare är det mål J2 UND strävar mot. Det innebär att tiden när underlaget skall lämnas alltid är styrande för analysens djup och omfattning.
Du ska vara ödmjuk men struktuurerad och klara tidspress på ett lugnt sätt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Vikariat
Sysselsättningsgrad Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: hösten 2021

För upplysningar om befattningen kontakta:
Övlt Pontus Johansson 
INSS J2 C UND
0708967320

Pontus.1.johansson@mil.se

Fackliga företrädare:
Arne Nilsson

OF HKV

Välkommen med din ansökan senast 2020-03-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 08 februari 2021
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan