Utvecklingsofficer systemföreträdare Simulatorer- och BT-system

Om tjänsten

Om Markstridsskolan och sökande enhet
Markstridsskolans (MSS) roll är att tillsammans med övriga delar av armén skapa förutsättningar för att markstridsförbanden skall kunna lösa sina tilldelade uppgifter på bästa sätt nationellt såväl som internationellt. MSS löser även uppgifter för hela Försvarsmakten såsom utveckling och anskaffning av soldatburen utrustning, eldhandvapen och understödsvapen.

MSS är organiserad i fyra olika enheter; stab, utbildning, utveckling och träning. Den utlysta tjänsten är placerad vid Träningsavdelningen som är en del av Träningsenheten i Skövde. Avdelningen består av fem verksamhetsområden, Besättningsträningsanläggning (BTA), Ledningsträningsanläggning (LTA), StriSimPC, Stridsträningsanläggning bebyggelse (STA MOUT) samt Stridsträningsanläggning fält (STA).

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Den utlysta tjänsten innebär att vara systemföreträdare i Försvarsmakten avseende burna simulator- och BT-system och därmed vara brukarföreträdare vid utveckling av materielsystemet. Detta i sin tur innebär även att vara live-sim samordnare vid MSS stridsträningsanläggningar.

Ansvarar för:

 • Införandet av materielsystemet vid förband, inklusive erforderliga kurser.
 • Att kvalitetssäkra utbildning (kurser) enligt kurskatalog.

Stödjer:

 • HKV och FMV med användarsynpunkter för materielsystemets utveckling.
 • Förbanden med sakkompetens om materielsystemets användning. Detta inbegriper att samla in förbandens synpunkter och ”lessons learned” och använda dessa i övriga arbetsuppgifter.
 • FMV AL/DS med sakkunskap.
 • Övriga MSS med sakkompetens inom materielsystemet.
 • Utvecklingen av stridsteknik, teknik, personal och metoder inom materielsystemet
 • Säkerhetsarbete (SäkI, BOA/restriktioner mm).
 • Stödja HKV vid inspektioner och uppföljning av materielsystemet/-en

Utarbetar:

 • Förslag till målsättning/TTEM, underlag för materiel- och systemmålsättningar.
 • Underlag till Manualer, Regementen, Instruktioner, och anvisningar.
 • Underlag för modifiering av materiel.
 • Kursplaner

Leder och/eller samordnar:

 • Materielförsök
 • Studieförsök
 • Brukar/användarmöten
 • Försvarsmaktens stöd till FMV inom materielsystemet
 • Utvecklingsarbetet avseende simulatorsystem (live) vid MSS stridsträningsanläggningar

Övrigt

 • Deltar i internationella möten och arbetsgrupper
 • Medverka i utarbetande av förbandsmålsättningar och P/U-underlag

Kvalifikationer:

 • Yrkesofficer Fanjunkare (Befattningsnivå OR7)
 • God kunskap om simulatorsystemens uppbyggnad och funktion.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
 • Goda engelska språkkunskaper (tal/skrift).
 • God kontakt- och samarbetsförmåga.

Meriterande kvalifikationer:

 • Praktisk läggning och tekniskt intresserad.
 • God organisationsförmåga, ordning och reda.

Personliga egenskaper:

Du är engagerad, kommunikativ och stimuleras av att arbeta i en föränderlig miljö. Du tycker om att ta ansvar, är tydlig och orädd. Vi förväntar oss hög personlig integritet och förmåga att skapa goda relationer där förtroende och tillit är ledorden. Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.

Övrigt:

 • Arbetsort: Skövde
 • Arbetsställe/-plats: Klagstorp,
 • Beräknat startdatum/tillträde: Enligt överenskommelse (snarast)
 • Befattningsnivå: OR 7 med en placering vid MSS Träningsavdelning med annan möjlig krigsplacering.
 • Tjänstgöringsform: Tillsvidareanställning.
 • Tjänstgöringsgrad: Heltid
 • Primär målgrupp: Yrkesofficer

Välkommen med din ansökan senast 2021-09-20. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Träningsavdelningschef; Major Conny Röjd, mobtfn. 0702-655213. E-postadress: conny.rojd@mil.se

Vid frågor om rekryteringsprocessen
HR-Generalist Fredrik Ahlberg, fredrik.x.ahlberg@mil.se

Fackliga representanter:
OFR/O Lars Kron, 013-19 52 04
Försvarsförbundet Bengt Lindlöf, 0500-46 54 74

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Markstridsskolan är en armégemensam skola för utveckling, utbildning och träning av arméns krigsförband. Markstridsskolan utbildar officerare och specialistofficerare, planerar och genomför övningar och tränar krigsförbanden i avancerade stridsträningsanläggningar. I nära samarbete med arméstaben och övriga förband utvecklar Markstridsskolan typförband, förmågor, metoder och materiel. Inom ramen för hela Försvarsmaktens tillväxt spelar Markstridsskolan en viktig roll i den pågående moderniseringen av armén.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 augusti 2021
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Markstridsskolan
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-09-20

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan