Materieltekniker till Skaraborgs flygflottilj F 7, Specialflygskvadron Linköping

Om tjänsten

 1. flygunderhållskompaniet är organiserat inom Specialflygskvadron (Spfskv) vid F 7.

Huvuduppgiften för kompaniet är att över tiden tillgodose Spfskv behov av luftvärdiga Flygplan (Fpl) 102 Gulfstream och Fpl 100 Saab 340 enligt planerat flygtidsuttag.

Verksamheten innebär en delaktighet i ansvaret för att tilldelad flygtidsproduktion och flygunderhåll inom systemen Fpl 100/102 genomförs på ett kostnadseffektivt och luftvärdigt sätt.

Arbetet inom kompaniet är komplext. Det innefattar en stor variation av uppgifter och uppdrag som löper dels över tiden, dels på kort sikt. Verksamheten bedrivs i huvudsak vid Linköping/Malmen men även på annan ort, såväl nationellt som internationellt.

Vi är en aktiv del av det svenska insatsförsvaret.

Vi söker dig som vill arbeta som Materieltekniker på Materielpluton vid
736.flygunderhållskompaniet i Linköping

Söker du ett omväxlande arbete i en skarp miljö där varje persons arbetsinsats räknas och gör skillnad skall du fortsätta läsa denna annons. Vi söker dig som är utbildad flygtekniker kat B1.1 eller B1.3 med en specialistofficersexamen eller motsvarande i botten. Vi kan erbjuda dig en familjär arbetsplats med en hög arbetsmoral och högt lösningsfokus på uppgiften. Du kommer vara en viktig kugge i flygunderhållstjänsten och arbetar i navet av vår flygtidsproduktion på Specialflygskvadronen. Du kommer ha flera roller, både som förebild och handledare men också vara den som besitter fördjupade kunskaper om vår krigsförbands-och vardagliga gemensammateriel.

736.flygunderhållskompaniet innehåller tre plutoner varav en av dem är Materielplutonen. Kompaniet har dryga 30-talet befattningar, Materielplutonen utgör c:a 10 befattningar och har en sammansättning mellan officerare, specialistofficerare, soldater och civila.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består främst av arbete utefter utfallslistor och underhållsbevakning av kompaniets fordon och aggregat samt verktyg och kringutrustning knutna till våra flygsystem. Hantering av vår gemensamma krigsförbandsutrustning är också en del i arbetet på Materielplutonen. Som materieltekniker handleder du kompaniets GSS och framtida soldater i materieltjänsten.

Vi använder oss av flera datasystem för att arbeta systematiserat med underhållsuppföljning samt lagerhantering och flygsäkerhet vilket ställer höga krav på ordning och noggrannhet. Vårt arbete är varierande och utmanande varför det krävs god initiativförmåga och ansvarskänsla.

Vi arbetar ständigt med effektivisering och utveckling av arbetet inom eget funktionsområde. God samarbetsförmåga och serviceattityd är ett måste då arbetet innebär kontakt med många olika aktörer.

Kvalifikationer:

 • Formell kompetens motsvarande lägst specialistofficer OR 6 med inriktning flygtekniker Kat B1.1 eller B1.3
 • B-Körkort
 • FM FysS, tilläggsprov kondition 1 och styrka 2.
 • Svensk medborgare

 Meriterande:

 • Lift
 • Fenix 2.0 BPA (beredning, planering, avrapportering)
 • PRIO MOF Lager
 • Militärt förarbevis
  • Hjullastare/Merlo
  • C eller CE-körkort
  • Lptgb
  • MULE
 • Erfarenhet av materieltjänst/förrådstjänst.
 • Erfarenhet av underhåll av materiel, fordon, aggregat o.dyl.

Övrigt:

Befattningen ingår i Spfskv insatsförband vilket innebär att du kommer krigsplaceras.

Fysisk träning på arbetstid ingår för att säkerställa den fysiska prestationsförmågan och en bättre hälsa. Kompetensutveckling genom utbildningar är något som sker löpande. Arbetet innebär en del resor och deltagande i övningar. Viss jour/beredskapsverksamhet ingår i tjänsten. Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.

Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se).

Tillträde enligt överenskommelse dock tidigast 2021-05-01. I urvalsprocessen kommer säkerhetsprövning, hälsoundersökning och fystester enligt FM FysS tilläggsprov kondition 1 och styrka 2 att genomföras. Vid frågor om tjänsten kontakta kompanichefen i första hand.

Kontaktpersoner:

Upplysningar lämnas av:

 • Mj Maria Levin, Chef 736.flygunderhållskompaniet
  tfn 0732-473351
 • Kn Nicklas Riddarsparre, Chef Materielpluton, tfn 072-9839438

Officersförbundet OFR/O, Jan Möller, tfn 0704 - 614 400
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson, tfn 0510 - 47 77 08
SACO, Ulf Svensson, tfn 0510 - 47 74 63
SEKO, Erling Svensson, tfn 0510 - 47 70 60

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2021-03-25.
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

På Skaraborgs flygflottilj, F 7, baserar två Gripendivisioner för insats och utbildning av svenska och utländska Gripenpiloter. Med Tp-84 Hercules genomför vi nationella och internationella transportinsatser. Våra radarspanings- och signalspaningsflygplan baserar på Malmen medan statsflyget baserar på Arlanda för transport av Hovet och regeringen. F 7 genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter. Vi ansvarar även för Gripensupporten i Thailand och för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 februari 2021
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Skaraborgs flygflottilj – F 7
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-03-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan