Civil Säkerhetshandläggare, med inriktning på informationssäkerhet och IT-säkerhet

Om tjänsten

Underrättelse- och säkerhetsavdelningen vid Mellersta Militärregionen söker säkerhetshandläggare, med inriktning på informationssäkerhet och IT-säkerhet

Är du intresserad av att jobba inom den regionala underrättelse- och säkerhetstjänsten? Har du kompetens inom området informationssäkerhet och försvarsmaktens IT-system samt har erfarenhet av säkerhetstjänst vid militär stab eller annan myndighet? Då kan du vara den medarbetare vi söker!

 

Mellersta Militärregionen

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chefs lösande inom tilldelat operationsområde. Militärregionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället och har ett aktivt samarbete med länsstyrelser och regioner. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

 

Underrättelse- och Säkerhetsavdelningen (MR M J2)

MR M J2 stödjer chefen MR M med beslutsunderlag gällande insatser och övningsverksamhet. Avdelningen har ett regionalt ansvar för utredning av säkerhetshändelser samt kontroll och uppföljning av säkerhetsskyddet. Därtill funktionsleder C MR M J2 den regionala underrättelse- och säkerhetstjänsten, i hela konfliktskalan. Detta innefattar även understöd till tillkommande förband, andra staber och/eller till högre chef.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

- Bearbetning av underrättelser och säkerhetsrapporter, främst avseende informationssäkerhet och IT-säkerhet

- Leda/stödja säkerhetsplanering, framtagande av säkerhetsrelaterade underlag samt säkerhetsskyddsutbildning

- Bidra till avdelningens periodiska och särskilda produkter

- Uppföljning av säkerhetsskyddsplaner och verksamhetsskyddsplaner, främst avseende informationssäkerhet och IT-säkerhet

- Löpande hålla sig ajour med teknik- och händelseutveckling avseende informationsteknik

 

Kvalifikationer

- Goda dokumenterade kunskaper inom säkerhets- /IT-säkerhetstjänst

- Mycket god datorvana

- kompetens och intresse av att förmedla information, muntligen och skriftligen

 

Meriterande kvalifikationer

- kunskap om FM organisation och regelverk (FFS, FIB, R SÄK, UndR)

- Säkerhetsskyddsplanering inom FM eller annan myndighet

- tjänstgjort i militär stab

- Erfarenhet av att arbeta i IS Undsäk

- Erfarenheter av databashantering

- Erfarenhet av försvarsmaktens IT-system

- Högskoleexamen

 

 

 

 

Personliga egenskaper

Du är en strukturerad, noggrann och analytiskt lagd person med en förmåga att självständigt driva arbetsuppgifter. Du har en hög samarbetsförmåga och trivs att jobba i grupp. Du behöver en hög mognadsgrad, ett gott omdöme och en utvecklad säkerhetsmedvetenhet. Vi ser gärna att du har ett engagemang och en drivkraft att utveckla dina egna kunskaper och avdelningens arbetsprocesser över längre tid. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

 

Övriga krav

För anställning vid Försvarsmakten krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en nationell och internationell arbetsskyldighet. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning.

 

Tjänstgöringstid

Tillsvidareanställning

Tillsättning snarast

 

Avtal och förmåner

Tjänstgöringsplats KUNGSÄNGEN

Avtalsenlig individuell lön tillämpas

 

Kontakt

För ytterligare frågor om befattningen kontakta Peter Palm 08-584 540 00 (växel) alt peter.palm@mil.se

ATO: OFR/S Ander Hamrén 08-584 540 00 (växel) alt anders.hamren@mil.se

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 30 mars 2021
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan