K 3 söker soldater (GSS/K) ur K 3 GU 20/21

Om tjänsten

Sveriges främsta soldater

Som anställd soldat vid Livregementets husarer K 3 är du en viktig del av vår framgång och bidrar här och nu till att försvara Sverige genom att aktivt bidra till den totala lägesbilden vid nationella insatser.

Goda utvecklingsmöjligheter inom regementet finns, då vi har ett stort antal befattningar med olika specialisering. Hos oss ökar din kompetens ständigt genom gedigna utbildningar, att du får ta stort ansvar i tjänsten och vår värdering av din initiativförmåga och noggrannhet. Du blir en del av ett förband som präglas av professionalitet, utvecklingsanda och hög ambition. Du tillhör spjutspetsen inom Försvarsmakten.

Tjänster vid K 3 är fysiskt och psykiskt krävande. Förbandet verkar internationellt och insats kan bli aktuellt.

Information om de rekryterande enheterna:

31.bataljon

31.bataljon är ett lätt förband med hög rörlighet med fokus på snabba insatser och  högintensiv strid. Bataljonen strider i huvudsak till fots och förflyttar sig med hjälp av olika typer av fordon, helikoptrar och transportflygplan. Bataljonen används i första hand för att snabbt etablera närvaro och förstärka strategiskt viktiga områden, nationellt och internationellt.

Bataljonen deltar kontinuerligt i olika internationella insatser vilket innebär att vi söker kontinuerligt anställda soldater (GSS/K) som är villiga att tjänstgöra såväl nationellt som internationellt.

31.bataljons jägarsoldater är speciellt uttagna baserat på deras fysiska och psykiska förmåga vilka är förutsättningar för att klara av tjänsten vid förbandet. Då bataljonens grupper under perioder verkar självständigt och avskuret från stödjande enheter ställs stora krav på enskilda soldatfärdigheter samt förmågan att som individ kunna prioritera uppdraget och gruppen före sina egna behov. Utöver soldatfärdigheterna krävs god samarbetsförmåga, initiativtagande samt hög stresstålighet vilka är förutsättningar för att jägarsoldaten tillsammans med gruppen ska kunna verka i samtliga situationer.

32.underrättelsebataljon

32.underrättelsebataljon är Sveriges enda av sitt slag och är specialiserat på inhämtning, sammanställning och analys av information om motståndaren. Underrättelsebataljonen kännetecknas av sin förmåga till informationsinhämtning med en bred palett av sensorer samt bearbetning och analys av den inhämtade informationen. Informationen blir underrättelser som kan användas för operativa, taktiska samt stridstekniska beslut, men även i tidskritiska verksamheter såsom bekämpning av enskilda mål genom att leda in artilleri samt flygunderstöd.

Förbandet har förmåga att förflytta sig till fots, med terrängfordon, båtar, helikoptrar eller fällas i fallskärm och kan verka på såväl stora ytor och avstånd som på djupet av fiendekontrollerat område. I bataljonen ingår bland annat förmåga till truppspaning med fjärrspaningssoldater, fjärrstyrda flygsystem (UAV:er), fallskärmsjägare och enheter för inhämtning i kontakt med mänskliga källor, men också viktiga stabsfunktioner samt sjukvårds-, lednings- och underhållsförband.

Bataljonen har stor erfarenhet av arbete med andra svenska och utländska förband och har de senaste två decennierna deltagit i internationella insatser i Kosovo, Afghanistan och Mali.

 

Sökbara befattningar

32.underrättelsebataljon:
Stabsassistent batstab
Försörjningssoldat
Ledningssoldat
Mekaniker
Sensoroperatör TUAV
Underrättelseassistent TUAV
Hjälpmekaniker TUAV
Underrättelsesoldat (inriktning: fjärrspaning/sensor/SUAV/chefsstöd)
Fallskärmsjägarsoldat
Fallskärmsförstärkningssoldat

31.bataljon
Jägarsoldat

Krav för anställning

 • Svenskt medborgarskap
 • Genomför nuvarande grundutbildning vid K 3 20/21 (lägst betyg JA 2-2 vid muck)
 • Genomfört och bedöms godkänd utifrån samtliga moment i urvalsprocessen
 • Godkänt resultat på FM FysS tilläggsprov KPK3 nivå 4 (gäller jägarsoldat, underrättelsesoldat, fallskärmsjägare, fallskärmsförstärkningssoldat)
 • Godkänt resultat på FM FysS tilläggsprov KPK3 nivå 3 (övriga befattningar)

Meriterande kvalifikationer

 • Militära förarbevis
 • Körkort B
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

 

Intervju och tester

Om du uppfyller kraven för tjänsten kommer anställningstester att genomföras under vecka 121-122.

 
Anställningen

Anställningsform: GSS/K. Anställningen inleds med en provanställning om 6 månader som följs av tidsbegränsade anställningar som maximalt kan uppgå till 12 år.

Arbetsort: Karlsborg 

Tillträde: Enligt överenskommelse (alternativt v.131-132 beroende på sökt tjänst)

Lön: Individuell lönesättning


Ansökan och uttagning

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2021-05-16.

Din ansökan ska innehålla följande:

 • Personligt brev med beskrivning av dig själv och levnadsbeskrivning både civilt och militärt
 • CV inklusive kontaktuppgifter till 3 referenter
 • Kopia av körkort och ev. militära förarbevis
 • Övriga intyg, civila betyg och dylikt relevant för tjänsten

Uttagningsprocess
Vi kommer att gå igenom ansökningshandlingarna och kalla lämpliga kandidater till testdagar som genomförs i v.121- 122 2021. Testerna baseras på den tjänst du söker men kan som mest inkludera fysiska tester, läkarundersökning och intervjuer.

Du kommer att testas mot ditt förstahandsval. Baserat på dina resultat kan du bli erbjuden en annan tjänst inom regementet.

Information om testerna kommer i separat mail.

OBS! På grund av rådande corona-pandemi får vi i dagsläget enbart ta emot och testa individer inom K 3-garnison, det vill säga GU 20/21.

För mer information om processen kontakta:

K3-G1@mil.se

 

Fackliga företrädare:

OFR/O: Eva Härnqvist

0505-45 10 00

 

OFR/S: Mikael Ekelund

0505-45 10 00

 

SEKO: Jan Arnholm

0505-45 10 00

 

SACO: Annelee Karlström

0505-45 10 00

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en lätt skyttebataljon och en underrättelsebataljon.
Den lätta skyttebataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).

Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa
rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 april 2021
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Livregementets husarer – K 3
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-05-16

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan