Chef Försörjningssektion

Om tjänsten

Teknik och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVKLedsyst) tillhör Ledningsregementet och funktionsleds av Försvarsmaktens Högkvarter och söker nu Sektionschef till Försörjningssektionen.

Befattningen erbjuder

Skulle du känna dig stolt över att tillhöra en sektion som spelar en avgörande roll när det gäller att stärka Sveriges försvar? Är du intresserad av att leda fem kompetenta och positiva medarbetare i arbetet med att förse krigsförband med relevant materiel? Ser du att möjlighet till utveckling och utbildning -  inom ramen för din befattning - är viktigt för dig? Vill du ha en utåtriktad roll hos en arbetsgivare i stark tillväxt?

Vill du ha tid att vara en god ledare samtidigt som det råder balans mellan arbete och fritid? Det kan vara dig vi söker…

Om Teknik och vidmakthållandekontor Ledningssystem

TVK Ledsyst ansvarar för den övergripande förvaltningen av Försvarsmaktens lednings- och strömförsörjningssystem. Enheten omfattar 149 befattningar och huvuddelen är lokaliserad i Enköping. 

TVK Ledsyst verksamhetsidé är att:

• Proaktivt samordna drift, förvaltning och underhåll till beslutad tillgänglighet, kvalitet och kostnad.
• Leverera efterfrågat ledningsstöd för Totalförsvarets behov.
• Utveckla och leverera tjänsteproducerande ledningsstödsystem för Försvarsmakten centrala funktioner.

För att kunna leverera efterfrågat ledningsstöd behövs bland annat radioapparater, datorer och elverk vid Försvarsmaktens förband. Fördelningen och tilldelningen av den materielen leds av TVK Ledsyst.

Vi söker nu en sektionschef till Försörjningssektionen som ingår i Förvaltningsavdelningen.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

• Leder och fördelar arbetet inom sektionen.
• Genomför förnödenhetsstyrning av materiel.
• Bereder beslut om förnödenhetsavgångar.
• Ger stöd inom TVK och även andra organisationsenheter, förband samt Försvarets materielverk.
• Medverkar i arbetsgrupper som bereder och beslutar om behovssättning för förband samt vilken försvarsgren som ska vara ägarföreträdare för materiel.
• Rapporterar om hur väl uppfyllda förbanden är med materiel.
• Genomför krigsplacering av materiel.
• Genomför behov- tillgång- och deltaanalyser av materiel.
• Har personalansvar för sektionens medarbetare.
• Utför delegerade uppgifter inom arbetsmiljö.
• Deltar med avdelningschef i planeringen inom personal- och arbetsmiljöområdet.
 

Kvalifikationer

Erfarenhet av arbetsledning och personalansvar.

Flerårig kunskap och erfarenhet av logistik inom Försvarsmakten eller av arbetsgivaren bedömd likvärdig inhämtad kompetens.

Meriterande

Flerårig kunskap och erfarenhet av lednings- och sambandssystem samt strömförsörjningssystem.

Flerårig kunskap och erfarenhet av logistik inom FM, främst förnödenhetsförsörjning.

Kunskap samt erfarenhet att arbeta i FM stödsystem LIFT-C, PRIO, IOR och DITO.

God kännedom om Försvarsmaktens materiel.

Personliga egenskaper

För att trivas och passa på utlyst befattning behöver du via tidigare erfarenheter ha god förmåga att leda och fördela arbete. Vidare stimuleras du av att samverka flexibelt tillsammans med andra mot gemensamma mål samtidigt som du är trygg i att agera självständigt. Du är kommunikativ och uttrycker dig väl i såväl tal som skrift. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information

Tjänsten är en tillsvidareanställning och omfattar heltid. Försvarsmakten tillämpar sex månaders inledande provanställning.

Placeringsort Enköping, resor i tjänsten förekommer regelbundet och då främst till Stockholm.

Beräknat tillträde är 2021-08-09. Lön efter överenskommelse.
Försvarsmakten eftersträvar en personalsammansättning som speglar mångfalden i samhället och arbetar aktivt för mångfald och jämställdhet.

Upplysningar om befattningen lämnas av avdelningschef Peter Turesson 070-695 52 16 eller nuvarande sektionschef Mats Sjöström 070-869 71 45 (tom 2021-05-20).

Fackliga representanter:

o ORF/O, OF Enköping - Magnus Johansson
o SACO-F - Eva-Mi Einvall
o SEKO-F - Lars Lindell
o OFR/S - Inge Bäcklin
Samtliga fackliga representanter nås via växeln 0171-15 70 00.

Välkommen med din ansökan senast 2021-05-09.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 22 april 2021
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet – LedR
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär/Civil
  • Sista ansökningsdag:2021-05-09

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan