Röjdykardivisionen rekryterar till EOD Båtgrupp

Om tjänsten

Är du båtförare med ett starkt driv och engagemang? Välkommen med din ansökan!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga uppgifter som båtförare är båtens framförande och dess säkerhet. Du ansvarar för, tillsammans med din besättning, framförandet av båten med dess passagerare och last. Du är särskilt uttagen för att kunna navigera både inom- och utomskärs i höga hastigheter, i varierande väder- och ljusförhållanden med hög precision. Genom din utbildning, skicklighet och säkerhetsmedvetenhet säkerställer du att förbandets grupper kan förflyttas för lösandet av uppgift.

Båtgruppen är relativt nystartad, vilket innebär att du kommer in i ett spännande skede med möjlighet att påverka och bidra till gruppens processer och rutiner.

Tjänsten ställer krav på deltagande vid militära nationella samt internationella insatser.

Personliga egenskaper

För att lyckas i rollen som båtförare är du mycket yrkeskunnig, säkerhetsmedveten och besitter ett gott sjömanskap. Stor vikt kommer att läggas vid din sociala kompetens, samarbetsförmåga och ansvarstagande; som individ och gruppmedlem. Du är mycket viktig för gruppens resultatleverans och sammanhållning. 

Som anställd vid divisionen blir du en naturlig del av den starka gemenskapen inom den egna enheten och inom divisionen.

Beskrivning av enheten

Röjdykardivisionen jobbar med att lokalisera och röja sjöminor och ammunitionseffekter i svenska och internationella vatten. Röjdykardivisionen bidrar även med personal till Försvarsmaktens samlade ammunitionsröjningsförmåga på land genom divisionens EOD-grupper (Explosive OrdnanceDisposal – ammunitionsröjning). Deras förmågor är efterfrågade och de deltar regelbundet i nationella och internationella insatser där de röjer oexploderad ammunition och hemmagjorda bomber. Röjdykardivisionen har sin bas i Skredsvik, vid Gullmarsfjorden.  

Generella krav för anställningen

Svensk medborgare.

Genomförd värnplikt/GU med godkänt resultat.

Godkänd säkerhetsprövning.

Meriterande kvalifikationer

G-båtsförare.

Stridsbåtsförare/chef.

Nautisk kompetens N8/M8.

Ansökningstid

Välkommen med din ansökan senast 2021-05-13. Befattningen gäller antingen tjänstgöring på hel-eller deltid, med tillträde enligt överenskommelse under 2021.

Din skriftliga ansökan ska innehålla

Kontaktuppgifter (inklusive e-post adress, postadress och telefonnummer)

Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten, levnadsbeskrivning och familjeförhållanden

CV med välliknande passfoto, uppgifter om militär grad, nuvarande anställningsform, språkkompetens, självskattning av fysisk styrka och uthållighet, särskilda utbildningar och kompetenser

Kontaktuppgifter till två referenser

Kopior av:

Körkort och ev. militärt förarbevis

Intyg på genomförd militär grundutbildning

Civila betyg

Senaste militära tjänstgöringsomdömet

Ev. tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring

Vid frågor eller för mer information:

Fj John Carlsson, Chef EOD Båtgrupp,

john.carlsson@mil.se

Fackliga kontaktpersoner

OFRO Mikael Pihl

mikael.pihl@mil.se

070-876 49 57

OFRS Björn Engren

forening55@forsvarforbundet.se

SACO Jörgen Segrell

jorgen.segrell@mil.se

072-188 82 75

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljens ledningsstab, sju fartyg och röjdykardivision på västkusten utbildar och tränar sjömän och officerare för beredskap att genomföra insatser, både nationellt och internationellt. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser mot yt-, luft- och undervattensmål, samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.
Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar också löpande med personal till internationella insatser, bland annat i Afghanistan – långt från kust och hav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 april 2021
  • Plats: Uddevalla, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Fjärde sjöstridsflottiljen – 4.sjöstridsflj
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-05-13

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan