Lärare internationell verksamhet vid Försvarsmaktens Internationella Centrum, Swedint

Om tjänsten

Befattningen erbjuder
Arbetet innebär att planera, förbereda, genomföra, utvärdera och utveckla utbildning inom tilldelad kurs eller verksamhet, med svenska och utländska elever som genomför eller ska genomföra insats – i huvudsak stabsbefattning på operativ nivå eller högre – inom ramen för FN:s fredsbevarande arbete. Du leder och samordnar instruktörer, föreläsare och ämnesexperter, samt förväntas upprätthålla och samverka med det nätverk som du etablerar från både militära, civila och polisiära organisationer. Arbetet kan innebära inrikes och utrikes resor till förband för missionsnära utbildning eller andra fredsutbildningscenter för att stötta kursverksamhet.

Om enheten
Befattningen är placerad vid Swedints FN-avdelning – en av två utbildningsavdelningar – och består av en chef samt sex lärare/kurschefer. Som stöd finns det en stabsavdelning samt en utvecklingsavdelning. Swedint är organiserat under Livgardet. Personalen är en blandning av militär och civil, med regelbunden representation från Polisen, Kriminalvården, Folke Bernadotteakademin, Försvarshögskolan med flera. Vi stöttar och hjälper varandra regelbundet över avdelningsgränserna, och arbetar efter konceptet allomfattande ansats.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Är kurschef/lärare/instruktör vid FN-kurser.
 • Är kurschef/lärare/instruktör vid missionsnära utbildning (s.k. Mobile Training Team), eller vid kurs hos utländska partners utbildningscentra.
 • Leder eller ingår i projektgrupp med internationella deltagare från militär, civil eller polisiär verksamhet.
 • Leder eller ingår i planering, genomförande, utvärdering samt utveckling av kursverksamhet inom FN-avdelningens ansvarsområde.
 • Stödjer Swedints utbildning i internationell tjänst inom andra delar av Försvarsmakten och Försvarshögskolan.
 • Deltar i övningar av internationell karaktär nationellt och internationellt.
 • Deltar i interna och externa stabs- och fältövningar.

Kvalifikationer

 • Officer nivå OF-3.
 • Utbildning i och erfarenhet av stabstjänst på lägst bataljonsnivå.
 • Genomfört internationell tjänst (FN/EU/Nato).
 • God social kompetens i en multikulturell och –nationell miljö.
 • Mycket goda kunskaper i engelska såväl i tal som skrift (STANAG 3333).
 • God verbal och stilistisk förmåga.
 • God van att arbeta i Microsoft Office-miljö.

Meriterande

 • Kunskaper i franska
 • Erfarenhet från utlandstjänstgöring i högre taktisk eller operativ stab.
 • Erfarenhet från tjänstgöring med FN eller IO/NGO.
 • Erfarenhet av arbete med FN:s underrättelsetjänst.
 • Erfarenhet av lärartjänst.
 • Kandidatexamen eller högre i Säkerhetspolitik, Statsvetenskap eller Internationella relationer.

Personliga egenskaper
Du är handlingskraftig och uppnår resultat med hög kvalitet. Du tycker om att umgås med människor från olika kulturer, som du är beredd att leda med fast men ändå taktfull hand. Du förstår snabbt ett problem och löser det på ett kreativt och relevant sätt. Du förstår att du är Försvarsmaktens, och ytterst svenska folkets, representant i vidmakthållandet av goda internationella relationer, genom att med gott omdöme, integritet och ekonomisk ansvarsfullhet genomföra anvisad verksamhet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid
Arbetsort: Upplands-Bro, Kungsängen
Tillträdesdatum: Snarast, dock senast 2022-03-01

För upplysningar om befattningen kontakta:
Överstelöjtnant Per-Olof Nordin, C FN-avdelningen, telefon 08-584 526 58

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Överstelöjtnant Per-Olof Nordin, C FN-avdelningen, telefon 08-584 526 58

Fackliga företrädare:
OFR/O Livgardet, Stefan Morin, telefon 08-584 522 02

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2022-01-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 23 november 2021
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan