Utbildningsofficer

Om tjänsten

Mellersta militärregionen UVG söker utbildningsofficer

 Upplands- och Västmanlandsgruppen (UVG) är en utbildningsgrupp med ansvar för att planera, utveckla och genomföra verksamhet med två hemvärnsbataljoner  (21 - Upplands och 22 - Västmanlands) samt ett HvUndkompani. UVG tillhör Mellersta Militärregionen och är grupperat vid Enköpings garnison.


Om tjänsten:

UVG söker yrkesofficer med huvuduppgift att vara utbildningsofficer.

 Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Planera och genomföra utbildning av hemvärnssoldater vid övningar och utbildning.

Planera och genomföra utbildning inom ramen för hemvärnsbataljons ingående kompanier och plutoner. 

Planera och genomföra utbildning av hemvärnsförbandens chefer.

Utvärdera och utveckla utbildningsmetoder och pedagogik gentemot hemvärnsförbanden.

Vara utbildningsgruppens ämnesföreträdare inom till exempel sjukvårdstjänst, vapentjänst, sambandstjänst etc beroende på tidigare kompetens.

 Kvalifikationer:

Genomförd officersutbildning

Grundläggande utbildning i markstrid på grupp- och plutonsnivå.

God förmåga att planera övningar och utbildningar.

B-körkort. 

Meriterande:

Faktisk kompetens skjutledare skjutbana samt skjutledare stridsskjutningar.

Militärt förarbevis.

Erfarenhet av hemvärnet och frivilligorganisationer

Personliga egenskaper:

Det här är jobbet för dig som jobbat några år på trupp. Du känner att du vill ta steget från att bara utbilda nya rekryter år efter år till att istället utveckla soldater och förband mer långsiktigt.
Du gillar att stå mitt ute i verksamheten under övningar men förstår också att en bra övning kräver noggrann planering och administration. Du är en kommunikativ person som tycker om att skapa nya kontakter. Du ser det också som en positiv utmaning att jobba med olika typer av soldater och människor samt har ett situationsanpassat förhållningssätt.

För att bli bra som utbildningsofficer inser du också att du måste vara duktig på det som du lär ut och du kompetensutvecklar gärna dig själv genom att till exempel träna skytte.
Du är säkerhetsmedveten ur både ett säkerhetsskydds- och verksamhetssäkerhetsperspektiv. Du är ansvarstagande och initiativrik med god förmåga att såväl självständigt som i arbetslaget driva arbetet framåt. Vi förutsätter att du delar Försvarsmaktens värdegrund och uppförandekod. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Är du före detta yrkesofficer inom trupptjänst är du också välkommen att söka tjänsten. Dock bör det inte ha gått alltför många år sedan du senast hade kontakt med Försvarsmakten.

 
Övrig information:

Nivå: Yrkesofficer OR 6 - 7

Arbetsort: Enköping

Tillträde: Efter överenskommelse.

Detta är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

Anställningen är säkerhetsskyddsklassad och kräver godkänd säkerhets- och registerprövning innan anställning.

Anställningen innebär krigsplacering. Med anställningen följer nationell och internationell arbetsskyldighet.

Tjänsten innebär viss helg- och kvällstjänstgöring.

Tjänstgöringsgrad: Heltid.

 Upplysningar om tjänsten kan lämnas av: överstelöjtnant  Torbjörn Höök - chef Upplands- och Västmandlandsgruppen 0171-157000 (växel) eller torbjorn.hook(at)mil.se

 Fackliga representanter:

Nås via växelnummer Livgardet; 08-584 540 00

Seko: Thomas Klasson
OFR/S: Anders Hamrén
OFR/O: Stefan Morin
Saco-S: Margareta Hessling

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats "lediga jobb".

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 05 augusti 2021
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-10-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan