Sjövärnskåren söker Maskinmän till båtbesättningar inom Hemvärn med marina uppgifter på Gotland

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser. På uppdrag av Försvarsmakten rekrytererar och grundutbildar Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer till Hemvärnsförbanden. Om du vänder dig till en frivillig försvarsorganisation kan du, baserat på ditt intresse och din bakgrund, få en specialistbefattning inom Hemvärnet.

Om tjänsten

Sjövärnskåren söker Maskinmän till båtbesättningar i båtplutonen på Gotland inom Hemvärn med marina uppgifter
Befattningen erbjuder
Befattningen erbjuder dig en möjlighet att få utbilda dig till att vara en del av försvaret av Gotland med hjälp av fartyg och båtar inom Hemvärn med marina uppgifter.

Sjövärnskåren anordnar på uppdrag av Försvarsmakten marin befattningsutbildning för dig som vill bli Maskinman inom Hemvärn med marina uppgifter på Gotland. Som Maskinman är du en viktig del i den besättning på det fartyg du tjänstgör på. Genom att gå befattningsutbildningen erbjuds du en unik möjlighet att, vid sidan av ditt vanliga arbete eller studier, göra en insats för Försvarsmakten och ytterst för Sveriges säkerhet. Som Maskinman inom Hemvärn med marina uppgifter kommer du att få en meningsfull och spännande fritidssysselsättning, nya goda vänner samt möjlighet att få lära dig mycket. Observera att sökanden från hela södra Sverige är välkomna!

Om förbandet
Båtplutonen på Gotland ingår i Hemvärnet - Nationella Skyddsstyrkorna. Vår uppgift är att verka över hela konfliktskalan från stöd till samhället vid stora påfrestningar i fred, till väpnad strid i händelse av krig. I plutonen övar och utbildar vi oss för våra militära uppgifter, men vi är alltid beredda att omedelbart ge stöd till samhället. Detta kan exempelvis vara att assistera räddningstjänst, polis och andra samhällsfunktioner som behöver organisera massiva åtgärder när det är fara för människors liv.

Båtplutonen är båtburen med två fartyg:

 • Tunga Trossfärjan 603 Fårö
 • d. Bojbåten SVK 13 Hoburg

Kombinationen av dessa fartyg och de öppna farvatten som omger Gotland gör att Maskinmannen måste ha/erhålla en M7 (civila maskinbefäl kl 7 plus fartygsförlagd utbildning).

Vi har krav på oss att mycket snabbt kunna lösa uppgifter i fred och krig. Tjänstgöringskrav för den färdigutbildade och därmed krigsplacerade maskinmannen är minst 6 dygn per år. Vår främsta uppgift är att understödja skytteplutoner med transporter, men även med spaning och ytövervakning från båt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Hålla ditt maskinrum i gott skick och se till att fartyget/båten kan operera utan problem
 • Ingå i fartygets säkerhetsbesättning.
 • Förebygga olyckor genom regelbundet underhållsarbete enligt plan
 • Ha kontinuerlig kontakt med befälhavaren (båtföraren)

Kvalifikationer

 • Någon form av civil eller militär maskinbehörighet.
 • Minst 18 år gammal och svensk medborgare
 • God simkunnighet
 • Goda tekniska kunskaper
 • God fysik
 • Intresse för sjöliv.
 • Tjänstgöringskrav 6-8 dygn/år efter krigsplacering.

  Meriterande
  Militära behörigheten M8, M7 eller bättre
  Civil maskinbehörighet klass 7 eller bättre.
  Erfarenheter från civil sjöfart är meriterande.
  Genomgången värnplikt eller grundlägande militär utbildning.

Personliga egenskaper
Som Maskinman i Hemvärn med marina uppgifter krävs att du är en lagspelare som ser till helheten. Vi ser gärna att du är självgående och noggrann samt stresstålig. Självklart har du ett genuint intresse av båtar och sjöliv samt en önskan om att bidra till försvaret av Sverige.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Utbildningsgång
För alla befattningar i hemvärnet genomförs en säkerhetsintervju och efter att den är godkänd görs en utbildningsplan tillsammans med chefen för båtplutonen.

 1. Värnplikt/GMU/GU eller Grundläggande soldatutbildning (GU-F):

Om du inte tidigare genomfört någon militär grundutbildning (värnplikt eller GMU/GU) börjar din vandring mot en krigsplacering inom Hemvärn med marina uppgifter med en grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F) på 2 veckor. Dessa två veckor är som en komprimerad militärtjänst/GMU/GU där du bland annat får pröva på skytte, sjukvård, militär exercis, sjukvårdstjänst m.m. Dessa veckor brukar vara mycket uppskattade och ge minnen för livet.
Har du fullgjort värnplikt börjar du istället med en kortare intro-utbildning. 

Mer om GU-F kan du läsa här...

 1. Marin befattningsutbildning mot din specifika roll som Maskinman:

Nästa steg är en grundläggande befattningsutbildning som är kopplad till ditt arbetsområde. Via Sjövärnskåren utbildas du mot att kunna ikläda dig rollen som Maskinman inom Hemvärn med marina uppgifter i Karlskrona. Detta förutsätter ett medlemskap i Gotlands sjövärnskår, vilket kostar 150 kr per år.

Mer om Sjövärnskåren kan du läsa här…

Att vara specialist (frivilligpersonal) i Hemvärn med marina uppgifter

Befattningen är ingen vanlig anställning utan är ett så kallat frivilligavtal med Sjövärnskåren och Försvarsmakten. Det innebär att du förbinder dig att delta i 6-8 dagars krigsförbandsövningar samt att du vid en beredskapshöjning kan kallas in. Du ersätts med en fast månatlig ersättning samt efter genomförd befattningsutbildning. 
Utbildningen görs på övrig frivillig tid med en ersättning (dagpenning) samt fri mat, fritt boende och fri resa. En specialist i Hemvärn med marina uppgifter tjänstgör enligt ett avtal som är tecknat mellan Försvarsmakten och den enskilde om att tjänstgöra mellan åtta och tio dagar per år beroende på tjänst. OBS! De befattningar som Hemvärnet rekryterar till verkar enbart inom Sveriges gränser!

Övrigt
Anställningsform:  Frivilligavtal med Sjövärnskåren och Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: 6–8 dagar tjänstgöring vid krigsförbandsövning. Övrig tid frivillig.
Utbildning: Vi ser gärna att du har någon from av grundläggande maskinutbildning, helst med maskinbehörighet 7, eller erfaren motorman med maskinbehörighet 8.
Kompletterande militära utbildningar genomförs Sjöstridsskolan i Karlskrona eller via Sjövärnskårens centrala kursverksamhet.
Arbetsort: Gotland
Tillträdesdatum: Vi rekryterar löpande

Övriga krav: För att du skall få påbörja din utbildning måste du först få godkänt på Försvarsmaktens säkerhetsprövning.


För upplysningar om befattningen kontakta:
Torbjörn Sköldefors, Chef 323 Båtpluton

 • 070-797 37 55

 torbjorn@jomsborg.com

om rekryteringsprocessen kontakta:
Carl-Johan Tersmeden, Rekryteringsansvarig Sjövärnskåren

 • 070-462 12 55.
 • carl-johan.tersmeden@sjovarnskaren.se

Sista ansökningsdag

Vi rekryterar kontinuerligt till denna befattning - välkommen med din ansökan omgående! Din ansökan bör innehålla CV. Du ansöker här på Försvarsmaktens jobbportal.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser. På uppdrag av Försvarsmakten rekryterar och grundutbildar Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer till Hemvärnsförbanden. Om du vänder dig till en frivillig försvarsorganisation kan du, baserat på ditt intresse och din bakgrund, få en specialistbefattning inom Hemvärnet. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Då tjänstgöringen utgör placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med tjänstgöring följer en skyldighet att krigsplaceras.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 27 april 2021
 • Plats: Gotland, Gotlands län, Sverige
 • Förband: Sjövärnskåren
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Deltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan