Planerare för riksintressebevakning inom totalförsvaret

Om tjänsten


Vill du kombinera din civila kompetens och ditt intresse för totalförsvarets militära delar? Välkommen med din ansökan!

Som planerare har du som huvuduppgift att svara på remisser inom samhällsbyggnadsfrågor över hela landet. I beredningen av ärenden samverkar du såväl internt inom Försvarsmakten på alla nivåer som med representanter för andra myndigheter. Exempel på ärenden som sektionen bereder är, bygglov, detaljplaner, vägar, vindkraft, områdesskydd, och järnvägar. Fokus för denna tjänst är framförallt handläggning av ärenden inom plan- och byggområdet, så som översiktsplaner, detaljplaner och bygglov.

Vi ser gärna att du som söker har ett stort intresse för försvarsfrågor och sedan tidigare har erfarenhet att arbeta vid en myndighet, kommun, eller länsstyrelse.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Handlägga remisser från kommuner, länsstyrelser m.fl.
• Delta i och leda strategiskt viktiga frågor inom riksintresseområdet inom myndigheten och tillsammans med andra myndigheter.
• Som Försvarsmaktens representant delta i kommunalt och statligt samordnat planeringsarbete, som infrastrukturplanering och översiktsplanering.
• Utbilda, såväl internt som externt, t.ex. tjänstemän vid kommuner, länsstyrelser m.fl.

Kvalifikationer
• Relevant akademisk examen (samhällsplanerare, planarkitekt, ingenjör inom samhällsbyggnad eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig).
• God kunskap om plan- och bygglagen, miljöbalken, väglagen och/eller andra relaterade lagstiftningar.
• En väl utvecklad kommunikativ förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt att hantera information i form av kartor och textdokument.

Meriterande
• Erfarenhet av arbete med bygglov, detaljplanering, översiktsplanering, områdesskydd infrastrukturplanering, tillståndsprövning eller annan samhällsplanering.
• Erfarenhet av arbete med riksintressen.
• Erfarenhet av arbete i Försvarsmakten eller annan totalförsvarsmyndighet.
• God kännedom om Försvarsmaktens och totalförsvarsmyndigheternas arbete/organisation/uppdrag.

Personliga egenskaper
För att trivas hos oss har du ett stort samhällsintresse, delar Försvarsmaktens värdegrund och är beredd att representera Försvarsmakten och myndighetens verksamhet i din yrkesroll. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med ett stort eget ansvar samtidigt som du arbetar nära dina kollegor. Du trivs med hög arbetsbelastning och vet hur du fungerar under stress. Du kan självständigt handlägga ärenden, företräda myndigheten i officiella sammanhang och har hög integritet. Du kan kommunicera med små och stora grupper och är van att kommunicera med såväl sakkunniga som privatpersoner via e-post och telefon. I rekryteringen kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Vi rekommenderar dig att ta del av vår militära profession med värdegrund, som återfinns på Försvarsmaktens hemsida, innan du skickar in din ansökan.

Övrigt  
Tillsvidareanställning, heltid, som inleds med sex månaders provanställning.
Placering: Högkvarteret Banérgatan 62, Stockholm.

Uppgifter om tjänsten kan lämnas av
Ulrika Gustafsson, Tf Chef sektionen för Fysisk planering, tfn. 08-788 86 00.

Fackliga företrädare
OFR/O HKV Arne Nilsson,
SACO HKV Camilla Robertsson,
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff,
SEKO HKV Lise-Lotte Larsson,
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00.

Välkommen med din ansökan senast 2021-05-15. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för befattningen.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 26 april 2021
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-05-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan