3. helikopterskvadron söker UndOF SOFU 2021

Om tjänsten

Helikopterflottiljen söker dig som vill bli officer och redan har en akademisk examen

OM TJÄNSTEN:

Du som har en akademisk examen och uppfyller Försvarsmaktens (FM) krav kan få anställning som officer. Arbetet inleds med att du genomför ca 18 månader officersutbildning med lön. Utbildningen startar i juni 2021 och genomförs i huvudsak vid Militärhögskolan Karlberg. En stor del av utbildningen kommer dock att genomföras vid någon av funktionsskolorna i till exempel Borensberg, Halmstad, Enköping, Uppsala, Skövde och/eller vid andra förbandsorter, så du måste vara beredd att pendla. Du studerar tillsammans med de studenter som går Försvarshögskolans treåriga Officersprogram. När utbildningen är klar kommer du arbeta som officer vid Helikopterflottiljen.

Sökande enhet:
3.Helikopterskvadron är en av Helikopterflottiljens (HKPFLJ) fyra helikopterskvadroner och är lokaliserad i närheten av Ronneby, Blekinge. Vid skvadronen bedrivs främst sjöoperativ helikopterverksamhet såsom ubåtsjakt och underrättelseinhämtning i marin miljö. Utöver detta stöttas andra delar av FM med tillexempel rekognosering och transport. Vid skvadronen utövas underrättelsetjänsten främst inom ramen för stödet till flyguppdrag genom bearbetning och delgivning. Utöver detta stöttas även övriga skvadronen med underrättelser för deras verksamhet. Detta stöd levereras vid nationella och internationella insatser av genomförandesektionen (S2-3) där underrättelseofficeren ingår. Genomförandesektionen sätts i grunden samman av personal från skvadronsstaben, men även personal från helikopterdivisionerna kan ingå. Befattningen är placerad vid skvadronstabens genomförandesektion.

Huvudsakliga arbetsuppgifter: 

 • Arbetsleder UND/SÄK-personal
 • Stödjer chefer med underrättelser som beslutsunderlag
 • Bearbetar och inhämtar information
 • Deltar i utvecklingsarbetet av rutiner och metodfrågor kopplat till underrättelsetjänsten.
 • Bistår med att lösa uppgifter inom avdelningens och stabens övriga ansvarsområden enligt avdelningschefs och stabschefs bedömande.
 • Ingår som underrättelseofficer i ett Uppdragsstöd.

Formell kompetens:

 • Har en akademisk examen om minst 180 hp från universitet eller högskola som innehåller ett skriftligt examensarbete om minst 15 hp, eller motsvarande examen.
 • Uppfyller FM medicinska, fysiska, psykologiska samt övriga krav för anställning som officer - tester både vid förbandet och Plikt- och prövningsverket kommer att krävas.
 • Svensk medborgare
 • Har värderingar som överensstämmer med FM värdegrund och uppförandekod.
 • Genomförd GU eller värnplikt med godkända vitsord.
 • Giltiga värden från Plikt- och prövningsverket för officer.

 

Meriterande

 • Har adekvat militär erfarenhet, om minst 6 månader, från de senaste fem åren
 • Väl vitsordad erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar i FM och/eller Hemvärnet
 • Är anställd vid, eller har varit anställd vid HKPFLJ eller annat förband i FM
 • Har en akademisk examen vars innehåll är relevant för FM
 • Väl vitsordad erfarenhet från chefs- och ledarbefattningar inom yrkeslivet eller ideellt arbete
 • Ser hela FM som din arbetsplats i en kommande officerskarriär
 • Personliga egenskaper som passar in på din kommande befattning
 • Tjänstgjort nationellt eller internationellt i underrättelsebefattning.
 • Genomförd gruppbefälsutbildning.
 • C-körkort

 

Personliga egenskaper 

Du är en person som tar ansvar, söker och driver dina arbetsuppgifter. Du är dynamisk och stöttar där det behövs samtidigt som noggrannhet uppnås. Arbetet kräver såväl mycket god stresstålighet som samarbetsförmåga. Du har förmåga att prioritera, vara kreativ under stress samt hantera stora mängder information.  Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.

Upplysningar om befattningen lämnas av: Lt. Gustav Nilsson, Chef Underrättelsefunktionen 3.hkpskv, 0457-472145

 

Fackliga representanter:

OFR/O Hkpflj: Mats Häggström

OFR/S Hkpflj Caroline Nilsson

SACO-S Hkpflj Anneli Helmersson

SEKO Hkpflj Urban Hellqvist

Samtliga nås via växeln på 013-28 30 00

 

Omfattning:

Befattningen är en heltidsanställning, tjänstgöringen inleds med en 6 månaders provanställning. Utlandstjänstgöring är en obligatorisk del av befattningen.

Utbildningsståndpunkten för den enskilde avgör befattningsutbildningens omfattning.

Placeringsort: Befattningen är placerad i Kallinge, Blekinge.

Tillträde: Enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan senast 2021-05-09

 

Övrigt
För att vi ska kunna hantera din ansökan ska du bifoga CV, intyg om akademisk examen,

referenser, intyg om militär utbildning, samt övriga meriterande underlag. Till din ansökan vill vi att du bifogar ett personligt brev med ett foto på dig själv och i vilket du berättar mer om dig själv och motiverar varför just du är lämplig för jobbet som underrättelseofficer.

Efter granskning av ansökningar så kommer rekryterings- och urvalsprocessen inledas. Dessa innehåller fysiska och psykiska tester. När alla tester är klara så genomför Förbandet en lokal personalförsörjningsnämnd (PFN) och efter denna så kommer du senast att bli delgiven om hur du ligger till för att få ett anställningserbjudande av oss.

Försvarsmakten tillämpar positiv särbehandling av underrepresenterat kön. 
Anställningsformen är tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 04 maj 2021
 • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-05-09

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan