Stabsofficer vid genomförandesektionen (OR 7) till Rikshemvärnsavdelningen

Om tjänsten

Befattningen erbjuder

Militärregioner med territoriella förband och hemvärnsförband står inför en spännande utveckling med utveckling av förmågor. Förbandsproduktionen och utveckling av stridskraften Hemvärnet leds från Rikshemvärnsavdelningen. Som stabsofficer erbjuds du att vara en viktig del i detta. Rikshemvärnsavdelningen består av 23 personer och du arbeter i en sektion om sju personer som jobbar i nära samarbete med varandra för att leda förbandsproduktionen inom stridskraften. Sektionen är bemannad av både militära och civila befattningshavare. På befattningen bidrar du med dina kunskaper till både sektionen, avdelningen och stridskraften.


Om enheten

I Högkvarterets produktionsledning ingår Rikshemvärnschefen med stab (Rikshemvärnsavdelningen). Rikshemvärnschefen ansvarar för att utveckla och vidmakthålla militärregioner med territoriella förband och hemvärnsförband samt Hemvärnets stridsskola

Högkvarterets Produktionsledning planerar, leder och följer upp verksamheten vid Försvarsmaktens förband, utom Högkvarteret. Uppgiften omfattar uppbyggnad av förmågor och kompetenser för beredskap samt forskning och utveckling

Du ingår i ett arbetslag, en sektion i rikshemvärnsavdelningen, med fokus på planering och genomförande av den verksamhet som leder till att stridskraften Hemvärnet är bemannade och övade för att möta beredskapskraven.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som stabsofficer vid genomförandesektionen är din främsta uppgift att handlägga ärenden inom ramen för planering, pågående verksamhet och uppföljning. Du utarbetar beslutsunderlag till rikshemvärnschefen inom egna arbetsområden och deltar i gemensamma planeringar och beredningar. Fokus är att skapa förutsättningar för stridskraftens underställda chefer och förband att genomföra verksamhet mot uppsatta målsättningar.

Genomförandesektionen har ett brett spektrum av arbetsområden vilket gör att befattningen möjliggör insikt inom stridkraftens olika verksamheter. Sektionen utvecklas tillsammans utefter Rikshemvärnschefens behov vilket gör att arbetsområden också kommer att utvecklas efterhand.

Som stabsofficer kommer du att hantera ett antal specifika ansvarsområden, men du kommer också att vara delaktig i gemensamma processer och generella områden. Såsom sektionen arbetar idag är dina främsta ansvarsområden att handlägga ärenden kopplat till våra frivilliga försvarsorganisationer samt hemvärnsmusiken.

I stridskraften finns idag 25 musikkårer vilka under de kommande åren står inför en omfattande utveckling. Detta utvecklingsarbete genomförs i nära samarbete med Försvarsmaktens musikcentrum. Du kommer i denna utveckling att ha betydelsefull samordnande roll.

Frivilliga försvarsorganisationer (FFO) har en viktig roll att stödja Hemvärnsförbanden med kompetens och rekrytering till specialistbefattningar. Din roll är här att handlägga och samordna planering och uppföljning av ärenden som påverkar pågående och planerad verksamhet. Detta arbete genomförs i nära samarbete med Högkvarterets Frivilligsektion vilka ansvarar för planering och samorning av FFO.

Som medarbetare i Rikshemvärnsstaben skall du även medverka i uppföljning och förbandsbesök vid förbanden. Resor såväl som helgarbete förekommer i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning.

Kvalifikationer

 • Officersexamen OR 7 alt OF 1-2
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • B-Körkort

Meriterande

 • Erfarenhet av arbete i högre stabsnivå (Regional stab eller Högkvarteret) med kunskap om Försvarsmaktens övergripande processer
 • Erfarenhet av stridskraften hemvärnet och frivilligorganisationer

Personliga egenskaper
Som medarbetare hos Rikshemvärnschefen kommer du att vara ett föredöme och en aktiv företrädare för Försvarsmaktens värdegrund. För att lyckas i rollen som stabsofficer är du flexibel och har lätt för att arbeta i team. Du är kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad. Du har förmåga att arbeta självständigt med ett tydligt ägandeskap över egna ansvarsområden.

Stor vikt kommer att lägga på personlig lämplighet

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning för den som inte redan är anställd i Försvarsmakten
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Vid avdelningen tjänstgör i huvudsak manlig personal varför vi välkomnar kvinnliga sökande.


Upplysningar om befattningen
Chef Genomföranesketionen överstelöjtnant Patrik Berge, 076-882 60 82
Avdelningschef, överste Roger Nilsson, 072-388 07 64

Information om rekryteringsprocessen
Har du frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Helena Soläng, HR-specialist, tel: 0708-361632

Fackliga företrädare:
OFR/O HKV Arne Nilsson
SACO HKV Camilla Robertsson
OFR/S HKV Kjell Tetzlaff
Ovanstående nås på telefon 08-788 75 00

SEKO Thomas Klasson telefon 08-584 540 00


Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2021-05-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser. På uppdrag av Försvarsmakten rekryterar och grundutbildar Sveriges 18 frivilliga försvarsorganisationer till Hemvärnsförbanden. Om du vänder dig till en frivillig försvarsorganisation kan du, baserat på ditt intresse och din bakgrund, få en specialistbefattning inom Hemvärnet. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Då tjänstgöringen utgör placering i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med tjänstgöring följer en skyldighet att krigsplaceras.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 maj 2021
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-05-24

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan