Säkerhetsutredare OR4-5 till 13. Säkerhetsbataljon

Om tjänsten

13. Säkerhetsbataljon står i frontlinjen för Försvarsmaktens arbete för att upptäcka, motverka och bekämpa säkerhetshotande verksamhet, både nationellt och internationellt. Förbandet är försvarsmaktsgemensamt och innehåller delar från armén, marinen och flygvapnet.

Världen är i ständig förändring. Dagens konflikter och möjligheter till informationsspridning kan ha stor påverkan utanför stridens arena. Att inneha kännedom om motståndarens intentioner, kapacitet och avsikt är av stor betydelse för att alltid ligga steget före och en viktig del i vårt arbete. Med ett brett spektra av funktioner och metoder stoppar 13. Säkerhetsbataljon säkerhetshotande verksamhet.

13. Säkerhetsbataljon verkar med små patruller över stora ytor för att tidigt upptäcka och kunna motverka säkerhetshotande verksamhet innan motståndaren har lyckats utföra sitt uppdrag. Förmågan att verka då det råder låg beredskap är ett framträdande drag för vårt förband.

Vi övas för att hantera de fem huvudtyperna av säkerhetshot, såväl inom Sveriges gränser som utomlands:

 • Kriminalitet
 • Sabotage
 • Subversion
 • Underrättelseverksamhet
 • Terrorism

Nu söker vi Säkerhetsutredare till 332. Fältsäkerhetspluton.

332. Fältsäkerhetspluton arbetar inom ramen för militär säkerhetstjänst. Huvuddelen av plutonens verksamhet utgörs av samverkan, utfrågning, rekognoscering, säkerhetsskyddsplanering samt säkerhetsprövning.

Tidigare erfarenhet av militär säkerhetstjänst utgör inget krav då all relevant grundutbildning kommer att tillhandahållas inom 332. FSÄK. Utvecklingsmöjligheter för specialisering inom området militär säkerhetstjänst erbjuds den personal som arbetat en längre period i plutonen och som bedöms uppnå ansenlig erfarenhet samt lämplighet i befattning.

Vi uppmuntrar till en jämn könsfördelning i plutonen och ser gärna kvinnliga sökande.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga uppgifter kommer vara att delta i patrullens arbete inom säkerhetsunderrättelsetjänst med inriktning mot inhämtning. Samt delta i patrullens arbete inom säkerhetsskyddstjänst med inriktning mot säkerhetsskyddsplanering. Du kommer självständigt kunna planera och genomföra säkerhetsprövningar och delta i säkerhetsutredningar.

Kvalifikationer

 • Militär grundutbildning
 • Goda kunskaper i engelska (tal och skrift)
 • B-körkort
 • FM FYsS Baskrav nivå 2

Meriterande

 • Tjänstgjort vid MP-/SÄK-förband
 • Militär/civil utlandstjänstgöring
 • Utomnordiska språkkunskaper
 • Militära förarbevis
 • Utbildning inom underrättelsetjänst
 • Utbildad utfrågare samt samtalsledare

Personliga egenskaper

I plutonens verksamhet är interaktion med andra människor en mycket viktig del, därav söker vi individer som har god social förmåga samt god självkännedom. Även den enskildes psykiska och fysiska förmåga är viktig för att lösa plutonens uppgifter med hög effekt. Du kommer att ingå i mindre sammansatta patruller vilka uppträder självständigt och utformas utefter uppgiftens karaktär. Utöver detta ställs höga krav på respektive patrullmedlems förmåga att uppträda självständigt. Att arbeta i olika typer av sociala miljöer samt varierande geografiska platser är något du trivs med då plutonen löser uppgifter både nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsformen är tidsbegränsad som om du ej är anställd i försvarsmakten inleds med 6 månaders provanställning.
Arbetstorten är Kungsängen men tjänstgöring på andra orter kommer att vara aktuellt och utlandstjänstgöring är obligatorisk för samtlig personal på plutonen. Tjänstgöringstiden på annan ort varierar beroende på vilken uppgift som ska lösas.

Under rekryteringsprocessen kommer urvalstester att genomföras under två separata dagar v.136. Under den första testdagen kommer bl.a. intervju och fystest att genomföras. Mer information om vidare tester delges under den första testdagen.

Kallelse till den första testdagen kommer att ske via mail.

Tillträdesdatum är 17 januari 2022.

Upplysningar om befattningen
Lt Joakim Arneving, lg-133funkskv-fsak@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Personalgeneralist Ida Hyppel, lg-13sakbat-rekrytering@mil.se

Fackliga företrädare

Kenneth Hartikainen OFR/S

Stefan Morin OFR/O

Johan Gillemyr SACO

Tomas Klasson SEKO

Samtliga nås via: 08-584 540 00


Välkommen med din ansökan senast 2021-08-15. Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521, vilket innebär att vi firar 500-årsjubileum 2021. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband, vi föder upp och tränar hundar till Försvarsmaktens insatsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vår verksamhet sträcker sig från Sollefteå till Karlskrona, från Göteborg till Stockholm och Uppsala.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 21 juni 2021
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-08-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan