HR-chef till 4.sjöstridsflottiljen

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som HR-chef har du en betydande roll och ingår i flottiljens ledningsgrupp. Du ansvarar för att integrera HR i verksamheten utgående från aktuellt behov i organisationen. Rollen som HR-chef är konsultativ och utvecklingsorienterad. 

HR-chefens fokus ligger på strategiska frågor, men tjänsten kräver att även operativa frågor löses på daglig basis. HR-chefen har förhandlingsansvar och företräder arbetsgivaren, vilket kräver hög integritet och ett tydligt arbetsgivaransvar.

Riktlinjer för arbetet är myndighetens värdegrund, fastställda policys och riktlinjer samt lagar och förordningar som reglerar verksamheten inom HR-området.

Vidare är HR-chefen chef med personalansvar för sju medarbetare vid HR-avdelningen.

Närmsta chef är stabschefen, men HR-chefen lyder direkt under förbandschefen i vissa frågor.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en akademisk examen inom HR-området eller motsvarande arbetslivserfarenhet.

Du har god strategisk förmåga och kunskap om operativ verksamhet, med flerårig erfarenhet från HR-arbete.

Meriterande är

 • Erfarenhet från förhandlingsarbete,
 • Erfarenhet från arbete Försvarsmakten,
 • Erfarenhet från arbete i statlig sektor,
 • Erfarenhet från SAP HR-system,
 • Erfarenhet från arbete som chef med personalansvar.

Personliga egenskaper

Vi söker en HR-chef med hög integritet som är beredd att leda en bred verksamhet i en komplex och snabb utvecklingstakt. Du är flexibel och gillar att arbeta med flera frågor samtidigt på ditt bord. Du har ett coachande förhållningssätt och är en förebild för medarbetare och chefer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan skapa förtroendefulla relationer såväl internt som externt. Du har förmåga att tydliggöra de personalpolitiska frågornas betydelse för Fjärde sjöstridsflottiljen, såväl till ledningen som till verksamheten.

Du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund och synen på alla människors lika värde.

Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.

Övrigt

Anställningen är heltid, tillsvidare som civil tjänsteman. Sex månaders provanställning tillämpas.

Tillträde: 1 oktober 2021, eller efter överenskommelse.

Arbetsort: Hårsfjärden, (Haninge).

Lön: Individuell, ange löneanspråk i ansökan. 

Tjänsten ställer krav på fysisk förmåga, godkänd hälsoundersökning, genomförande av tjänsteresor samt krigsplacering.

Tester och undersökning genomförs efter kallelse i rekryteringsprocessen.

Kontaktperson vid frågor

Stabschef, kommendörkapten Peter Thomsson, 070-967 6103.

Fackliga företrädare:

SACO: kapten Jörgen Segrell, 072-188 8275,

OFR/S: IT-chef Björn Engren, 070-252 7816,

OFR/O: örlogskapten Mikael Pihl, 070-876 4957.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Fjärde sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljens ledningsstab, sju fartyg och röjdykardivision på västkusten utbildar och tränar sjömän och officerare för beredskap att genomföra insatser, både nationellt och internationellt. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, göra insatser mot yt-, luft- och undervattensmål, samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav.
Fjärde sjöstridsflottiljen bidrar också löpande med personal till internationella insatser, bland annat i Afghanistan – långt från kust och hav.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 04 maj 2021
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Fjärde sjöstridsflottiljen – 4.sjöstridsflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan