Gävleborgsgruppen söker chef för Logistiksektionen

Om tjänsten

Befattningen erbjuder
Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att arbeta med logistikfrågor i hela dess bredd och där du förväntas knyta många kontakter och arbeta både självständigt och i grupp.

Om enheten
Gävleborgsgruppen är en utbildningsgrupp vid Militärregion Mitt som ansvarar för stöd, utveckling och utbildning av Hemvärnet med de Nationella skyddsstyrkorna och frivilliga försvarsorganisationer i Gävleborgs län.
Utbildningsgruppen består av tre sektioner fördelade på en utbildningssektion, en logistiksektion och en planerings- och personalsektion.
Utbildningssektionen planerar och genomför befattningsutbildning samt övningar och kurser för hemvärnschefer, instruktörer och soldater i Gävleborgs län.
Planerings- och personalsektionen stöttar med planering på lång och medellång sikt samt administrativt stöd till bataljonens personaltjänst såsom stöd till rekrytering, stöd för kompetensutveckling/fortbildning, personalplanering eller avveckling av personal. 
Logistiksektionen stödjer hemvärnsbataljonen avseende logistik, materiel- och teknisk tjänst. 
Sektionen består av en sektionschef, teknisk officer, materielredogörare och materielhanterare. Sektionen skall samordnat och i nära samarbete med övriga sektioner på utbildningsgruppen och hemvärnsbataljonen bl.a. svara för materielfördelning, grundtillsyn, särskild tillsyn, hantera materiel i bruk och vara logistiskt stöd vid utbildningens planering och genomförande. Sektionen stödjer även avseende viss administration och genomförande av utbildning.


Huvudsakliga arbetsuppgifter 

 • Du har personalansvar för dina medarbetare och leder sektionens arbete enligt VO och FM Bestämmelser. 
 • Är ansvarig för materielens status och tillgänglighet så att utbildning enligt Gävleborgsgruppens VO av hemvärnsförband kan genomföras.
 • Ansvarar för samt leder och stödjer genomförandet av materiel- och teknisk tjänst.
 • Stödjer C Gävleborgsgruppen med tilldelade uppgifter.
 • Är ansvarig för uppföljning och vidareutveckling av egen personal
 • Stödjer med IFTEX- och BVKF-ärenden.
 • Stödjer och handlägger Gävleborgsgruppens INFRA-ärenden.
 • Utvecklar bataljonens befäl avseende logistik och materieltjänst.
 • Du deltar i planering inför och medverkar vid större utbildningsinsatser vid utbildningsgruppen såsom krigsförbandsövningar(KFÖ) eller särskilda övningar förband(SÖF).

Kvalifikationer 

 • OR 8
 • Godkänd säkerhetsprövning
 • God Logistisk förmåga (utbildning/erfarenhet).
 • För befattningen godkänd fysisk förmåga och styrka
 • God förmåga avseende planerings- och stabsarbete.
 • God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift. 
 • Goda referenser från tidigare tjänstgöring 
 • Körkort: B

Meriterande 

 • Erfarenhet av FM interna planeringsprocesser på OrgE-nivå.
 • Erfarenhet av planeringsarbete på bataljonsnivå.
 • Erfarenhet av Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.
 • Erfarenhet av PRIO 5-6 teknisk tjänst/förnödenhetsförsörjning.
 • Erfarenhet av LIFT.
 • Körkort: C, förarbevis Pb 8, TGB11-30, Tlb samt Bv206.
 • Erfarenhet av FM ekonomisystem.
 • Erfarenhet av INFRA-processer, tilläggsbeställning/behovsanmälan.

 

Personliga egenskaper 

 • Du är en god representant för Försvarsmakten både som person, soldat och kollega.
 • Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. 
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, social förmåga och viljan att vara lagspelare.

Övrigt
Anställningsform: tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.
Sysselsättningsgrad: heltid, befattningen innebär både kvälls- och helgtjänstgöringar.
Nivå/Befattning: OR8, placering på: Gävleborgsgruppen MRM med placering Logistiksektionen.
Arbetsort: Gävle
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse.
Lön: individuell lönesättning tillämpas. 

Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Övlt Lennart Eriksson, C Gävleborgsgruppen - 010-82 36910, 070-319 75 16
Fv Ove Eriksson, C Logistiksektionen - 010-82 36921, 073-060 73 19

Fackliga företrädare
OFR/O Stefan Morin                
OFR/S  Kenneth Hartikainen
SACO  Margareta Hessling
SEKO  Thomas Klasson
Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2021-08-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 juni 2021
 • Plats: Gävle, Gävleborgs län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan