Försvarsmakten söker Försvarsattachéer för perioden 2023-2026

Om tjänsten

Företräda Sverige och Försvarsmakten

Försvarsattachén representerar Sverige och Försvarsmakten och har som uppgift att främja relationer och samarbete inom försvarsområdet. 

Försvarsattachén skall inhämta och följa den militärpolitiska utvecklingen i aktuell region samt bygga upp och vidmakthålla ett väldimensionerat kontaktnät med företrädare för respektive försvarsmakter och försvarsministerier. Syftet är vidare att stärka Försvarsmaktens förbindelser med värdnationen samt i övrigt främja svenska försvarsmaktsrelaterade intressen.

Försvarsattachén är rådgivare åt beskickningschefen i militära frågor och biträder svenska försvarsmyndigheter i frågor som berör inköp eller försäljning av materiel och tjänster.

Försvarsattachén ska etablera kontaktnät med företrädare inom landets försvarsindustri för inhämtande av information om landets struktur och försvarsindustri för underlättande av upphandling av försvarsmateriel och stödja svenska exportansträngningar.

Det är också viktigt att försvarsattachén vidmakthåller, och skapar kontaktnät även i motsvarande svenska myndigheter (Regeringskansliet, FMV, etc.) och företag samt inom Försvarsmakten. Försvarsattachén skall stödja representanter för Regeringskansliet och andra myndigheter i deras relation med värdlandet.

Vidare kommer försvarsattachén att vara chef för försvarsavdelningen och ansvara för dess administration, ekonomi och säkerhet.

 

Sökbara befattningar

Vi söker dig som vill tjänstgöra som resident Försvarsattaché i något av följande länder;

 

Kina                                    OF 5               2023-08-01—2026-07-31

Israel                                  OF 4               2023-08-01—2026-07-31

Litauen                                OF 4               2023-08-01—2026-07-31

Singapore                            OF 4               2023-08-01—2026-07-31

Nederländerna                     OF 4               2023-08-01—2026-07-31

Tjeckien                              OF 4               2023-08-01—2026-07-31

Ukraina                               OF 4               2023-08-01—2026-07-31

Indien                                  OF 5               2023-08-01—2026-07-31

Ryssland                              OF 5               2023-08-01—2026-07-31

Ryssland (bitr.)                     OF 4               2023-08-01—2026-07-31

Notera att ovanstående länder har olika förutsättningar för medföljande familj. Dialog om förutsättningar för respektive land sker i samband med rekryteringsprocessen. Frågor kring detta under sökförfarandet hänvisas till C försvarsattachésektionen.

 

Kvalifikationer

 • Behärska engelska enligt STANAG 3-3-3-3 (Lyssna, tala, läsa & skriva).
 • Goda kunskaper i försvarspolitik, försvarsmaktsplanering och försvarsplanering.
 • God kommunikationsförmåga, verbalt, skriftligt och vid offentliga framträdanden.
 • Genomfört Försvarshögskolans HOP eller motsvarande.
 • Leva och verka efter Försvarsmaktens värdegrund.

 

Meriterande

 • Erfarenhet av underrättelsetjänst på militärstrategisk och operativ nivå.
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens strategiska inriktningsarbete samt erfarenhet av Försvarsdepartementet.
 • Erfarenheter av nationellt och internationellt materielsamarbete.
 • Har språkkunskaper för aktuellt land samt har genomfört skolutbildning, företrädesvis militärt, i aktuellt land.
 • Erfarenheter av och arbetat med internationell verksamhet.

 

Personliga egenskaper

 • God kommunikativ förmåga, är lyhörd och har lätt att skapa goda relationer. 
 • Arbetet ställer höga krav på helhetsförståelse för verksamhetens behov.
 • Det krävs en hög grad av personlig integritet, drivkraft och stresstålighet.

 

Anställning

Anställningen är tidsbegränsad vid MUST under utbildnings- och tjänstgöringsperioden. Närmaste chef är C Underrättelsekontoret.

Kontrakt ingås enligt URA-avtalet med en tjänstgöringsperiod om 3 år, men kan i särskilda fall omfatta en tjänstgöringsperiod om 4 år. Utbildning inför tjänstgöring sker perioden 2023-04-01—07-31.

Befattningarna medger generellt att familjen medföljer, med undantag för särskilda rekommendationer för vissa länder. Dialog om detta sker i särskild ordning.

Välkommen med din ansökan senast 2021-08-01.

 

Du söker tjänsten via FM hemsida/lediga jobb. Din ansökan ska innehålla CV och personligt brev där du motiverar din lämplighet för befattningen samt motiv till valt land/länder.

 

Urvalsprocessen påbörjas efter sista ansökningsdag och första intervjuperiod är planerad till september månad.

 

Information om befattningen lämnas av C Försvarsattachésektionen,  kk Kenneth Raun

0725-121422 alt kenneth.raun@mil.se

 

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Marie Olsson, 08-788 79 53 alt marie.olsson@mil.se

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) är en del av Försvarsmaktens högkvarter i Stockholm. Vi ger regeringen och Försvarsmakten kvalificerade beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges och Försvarsmaktens säkerhet. Vår vision är ”Ett säkrare Sverige i en osäker värld”. Must är en kunskapsorganisation och erbjuder både spännande och för Sverige angelägna arbetsuppgifter. Här arbetar både officerare och civila experter inom olika områden, t ex statsvetenskap, IT, ekonomi, teknik, matematik och HR.

En stor del av Must verksamhet omfattas av sekretess och vi ber dig därför att inte berätta att du sökt jobb hos Must för andra personer än dina närmaste. Läs gärna mer om Must och vår verksamhet här

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 juni 2021
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Militära Underrättelse- och Säkerhetstjänsten - MUST
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-08-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan