Kontrollingenjör/systemingenjör till supportgruppen Thailand

Om tjänsten

Vi söker dig som vill jobba i en spännande miljö utomlands.


Avtal har ingåtts med flygvapnet i Thailand om överlåtelse av ett integrerat luftförsvars-system avseende 12 stycken JAS 39 Gripen och tre SAAB 340, varav två FSR 890 med tillhörande utbildning, underhållsutrustning, reservdelar och tekniskt stöd fr.o.m. 2010-11-01 där FMV är huvudleverantör och FM underleverantör. Med start hösten 2010 utbildades piloter, tekniker och operatörer till FSR 890 samt en mindre grupp flygstridsledare. JAS 39 flygplanen har levererats sedan början av 2011 medan FSR 890 levererades redan i slutet av 2010 samtidigt som de första omgångarna av thailändsk personal avslutade sin utbildning i Sverige.

Sedan sista kvartalet 2010 har Försvarsmakten stationerat en supportgrupp i södra Thailand på Wing 7 cirka 25 km från Surat Thani. Sedan 2013-10-01 består supportgruppen av 3 personer vilka stödjer den tekniska tjänsten kopplat mot JAS 39 Gripen. Supportgruppen planeras att verka på plats tills vidare.

Personalen i den svenska kontingenten har Surat Thani som stationeringsort och Wing 7 som tjänstgöringsort under tiden i Thailand. Det tar ca 20 minuter att ta sig till arbetet från Surat Thani. Transport mellan bostad och arbete sker i egen regi. Surat Thani är en bostadsort med ca 150 000 invånare. Staden är en kommunikationslänk för både tågresenärer, busstrafik samt resenärer via flyg ut till öarna öster om staden. Staden är under expansion och ett flertal nya bostadsområden växer kontinuerligt upp.

Arbetsuppgifter
Stödja den thailändska operatören med drift och underhåll av JAS 39 och tillhörande ground support equipment (GSE) samt stödja operatören för att en god flygsäkerhet och överskommen tillgänglighet av JAS 39 upprätthålls.

Vilket till dels innebär:

 • Stödja den thailändska operatören med kvalificerade bedömningar
 • Genomföra och biträda vid tekniska utredningar
 • Stödja FMV avseende bevakning och sammanställning av avikelser på materielen
 • Biträda vid kontroller och åtgärder i enlighet med typcertifikatsinnehavarens tilläggsföreskrifter
 • Biträda i frågor rörande avsteg från det godkända underhållsprogrammet
 • Svara för kontakter med FMV typcertifikatsinnehållare (MTCI) och materielsystemintygsinnehavare (MSII)
 • Stödja FM/FMV med uppföljning av driftstatistik
 • Hantera signalskyddssystem MGSI samt vara nyckladministratör på detsamma

Kvalifikationer

 • Flygtekniker JAS 39 C/D
 • God erfarenhet av flygplansystem JAS 39 och teknisk bedömning
 • Behörighet B1
 • FENIX
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift

Meriterande

 • Behörig B2
 • Systemingenjör eller motsvarande kompetens
 • Erfarenhet av KI- och tjänstgöring inom flygunderhållspluton vid förband eller motsvarande
 • Erfarenhet avseende aktuell basmateriel JAS39
 • God färdighet i att felsöka i MGSS
 • Inneha signalskydds- och systemoperatörsutbildning på MGSI
 • Nyckeladministratör signalskydd
 • FENIX ”Superuser”
 • Allmän IT-kunskap (konfigurering, programvaror, nätverk etc.)

Annan formell kompetens kan ersätta delar av ovanstående meriterande kvalifikationer. De meriterande kvalifikationer som inte innehas kan också inhämtas genom kompletteringsutbildning/praktik efter överenskommelse med verksamhetsansvarig (F 7) före tjänstgöringens start i Thailand.

Personliga egenskaper
Den speciella miljö som tjänstgöringen och verksamheten utomlands innebär ställer stora krav på god samarbetsförmåga, social kompetens och flexibilitet. Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se). Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättning av befattningen.

Övrigt
Tjänstgöringen i Thailand omfattar 3 år, med början december 2022. Härutöver kan förberedelserna i Sverige och Thailand kräva att sökanden redan tidigare går in i befattningen. Tjänstgöringen är ett resultat av bilaterala avtal mellan Sverige och Thailand vilka kan komma att ändras med tiden. Det kan i sin tur innebära att kontraktstider m.m. påverkas.

 • Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands tillämpas (URA), vilket bl.a. innebär förtroendearbetstid.
 • Arbetet innebär tjänstgöring på oregelbundna tider, t ex kväll, natt och helgdagar och tjänstgöring på andra versamhetsplatser inom och utanför Thailand.
 • Har du familj finns det möjlighet för den att följa med, vilket vi rekommenderar. För barn i skolålder erbjuds skolundervisning på engelska eller via distans.
 • De exakta tidpunkterna för tjänstgöringsperiodens start och längd fastställs i samband med uttagning till befattningen och i samråd med arbetstagaren.
 • Innan du börjar din tjänstgöring får du genomföra en besöksresa till Surat Thani efter överenskommelse.
 • Försvarsmaktens regler för fysisk standard gäller. 

Intervjuer med berörda gemomförs under kvartal 3 2021.

Upplysningar om tjänsten

C  SwAFSG TH,

Joakim Philipson, tfn +66 980 142 215,

E-post:joakim.philipson@mil.se

C Internationella avdelningen,

Roger Saxin, 0510-47 76 11

E-post: f7-Internationella-avd@mil.se

Internationella avd,

Mikael Svensson, 0510 – 47 70 99

Åsa Wikström, 0510-47 71 15

E-post: f7-Internationella-avd@mil.se

Fackliga företrädare

Officersförbundet OFR/O, Jan Möller, tfn 0704-61 44 00

Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson, tfn 0510 - 47 77 08

SACO, Ulf Svensson, tfn 0510 - 47 74 63

SEKO, Erling Svensson, 072 - 98 11 659

Välkommen med din ansökan senast 2021-06-30. 

Personligt brev och CV ska bifogas i ansökan. I det personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt beskriver din familjesituation.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 24 maj 2021
 • Plats: Thailand - Surat Thani, Surat Thani, Thailand
 • Förband: Skaraborgs flygflottilj – F 7
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan