Planeringsingenjör/Logistiker till supportgruppen i Surat Thani Thailand

Om tjänsten


Vi söker dig som vill jobba i en spännande miljö utomlands.

Avtal har ingåtts med flygvapnet i Thailand om överlåtelse av ett integrerat luftförsvars-system avseende 12 stycken JAS 39 Gripen och tre SAAB 340, varav två FSR 890 med tillhörande utbildning, underhållsutrustning, reservdelar och tekniskt stöd fr.o.m. 2010-11-01 där FMV är huvudleverantör och FM underleverantör. Med start hösten 2010 utbildades piloter, tekniker och operatörer till FSR 890 samt en mindre grupp flygstridsledare. JAS 39 flygplanen har levererats sedan början av 2011 medan FSR 890 levererades redan i slutet av 2010 samtidigt som de första omgångarna av thailändsk personal avslutade sin utbildning i Sverige.

Sedan sista kvartalet 2010 har Försvarsmakten stationerat en supportgrupp i södra Thailand på Wing 7 cirka 25 km från Surat Thani. Sedan 2013-10-01 består supportgruppen av 3 personer vilka stödjer den tekniska tjänsten kopplat mot JAS 39 Gripen. Supportgruppen planeras att verka på plats tills vidare.

Personalen i den svenska kontingenten har Surat Thani som stationeringsort och Wing 7 som tjänstgöringsort under tiden i Thailand. Det tar ca 20 minuter att ta sig till arbetet från Surat Thani. Transport mellan bostad och arbete sker i egen regi. Surat Thani är en bostadsort med ca 150 000 invånare. Staden är en kommunikationslänk för både tågresenärer, busstrafik samt resenärer via flyg ut till öarna öster om staden. Staden är under expansion och ett flertal nya bostadsområden växer kontinuerligt upp.

Arbetsuppgifter
I samarbete med FMV och den thailändska operatören optimera flygtidsuttag och materieltillgänglighet. Du kvalitetssäkrar uppföljning och bevakning av underhålls- och modifieringsstatus samt bevakar nytillkomna tekniska ordrar. Du stödjer den thailändska operatören i underhålls- och modifieringsplanering av JAS 39 systemet. Andra arbetsuppgifter är att leda logistikfunktionen för supportgruppen och stödjer den thailändska operatören i pooling, transportfrågor och flygmaterieltjänst samt underhålla nytillkommen eller befintlig materiel i uppföljningssystemen.

Du verkar som instruktör och rådgivare inom IT system samt är IT ansvarig för supportgruppen.

Kvalifikationer

 • Flygtekniker JAS 39 C/D
 • Erfarenhet av driftunderhållssystem FENIX och ARM
 • Erfarenhet av flygdrifts- och flygunderhållsplanering på förband motsv.
 • Erfarenhet av flygmaterieltjänst
 • Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift

Meriterande

 • Erfarenhet av flygunderhåll JAS 39
 • Erfarenhet avseende aktuell basmateriel JAS39
 • Erfarenhet från materielunderhållssystem
 • Kunskap om materielplaneringstjänst
 • Erfarenhet från DITO och BORIS
 • Allmän IT-kunskap (konfigurering, programvaror, nätverk etc.)

Annan formell kompetens kan ersätta delar av ovanstående meriterande kvalifikationer. De meriterande kvalifikationer som inte innehas kan också inhämtas genom kompletteringsutbildning/praktik efter överenskommelse med verksamhetsansvarig (F 7) före tjänstgöringens start i Thailand.

Personliga egenskaper
Den speciella miljö som tjänstgöringen och verksamheten utomlands innebär ställer stora krav på god samarbetsförmåga, social kompetens och flexibilitet. Vi ser även att du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund (se www.forsvarsmakten.se). Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet vid tillsättning av befattningen.

Övrigt

Tjänstgöringen i Thailand omfattar 3 år, med början sommaren/hösten 2022. Härutöver kan förberedelserna i Sverige och Thailand kräva att sökanden redan tidigare går in i befattningen. Tjänstgöringen är ett resultat av bilaterala avtal mellan Sverige och Thailand vilka kan komma att ändras med tiden. Det kan i sin tur innebära att kontraktstider m.m. påverkas.

 • Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands tillämpas (URA), vilket bl.a. innebär förtroendearbetstid.
 • Arbetet innebär tjänstgöring på oregelbundna tider, t ex kväll, natt och helgdagar och tjänstgöring på andra versamhetsplatser inom och utanför Thailand.
 • Har du familj finns det möjlighet för den att följa med, vilket vi rekommenderar. För barn i skolålder erbjuds skolundervisning på engelska eller via distans.
 • De exakta tidpunkterna för tjänstgöringsperiodens start och längd fastställs i samband med uttagning till befattningen och i samråd med arbetstagaren.
 • Innan du börjar din tjänstgöring får du genomföra en besöksresa till Surat Thani efter överenskommelse.
 • Försvarsmaktens regler för fysisk standard gäller. 

Intervjuer med berörda genomförs under kvartal 3 2021.

Upplysningar om tjänsten:
C  SwAFSG TH,

Joakim Philipson, tfn +66 980 142 215,

E-post:joakim.philipson@mil.se

C Internationella avdelningen,

Roger Saxin, 0510-47 76 11

E-post: f7-Internationella-avd@mil.se

Internationella avd,

Mikael Svensson, 0510 – 47 70 99

Åsa Wikström, 0510-47 71 15

E-post: f7-Internationella-avd@mil.se

Fackliga företrädare:

Officersförbundet OFR/O, Jan Möller, tfn 0704-61 44 00

Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson, tfn 0510 - 47 77 08

SACO, Ulf Svensson, tfn 0510 - 47 74 63

SEKO, Erling Svensson, 072 - 98 11 659

Välkommen med din ansökan senast 2021-06-30. 

Personligt brev och CV ska bifogas i ansökan. I personliga brevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt beskriver din familjesituation.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 24 maj 2021
 • Plats: Thailand - Surat Thani, Surat Thani, Thailand
 • Förband: Skaraborgs flygflottilj – F 7
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan