LOGISTIKBEFÄL, OR 8, TILL FMLOG STAB

Om tjänsten

LOGISTIKBEFÄL, OR 8, TILL FMLOG STAB

 

OM TJÄNSTEN

Befattningen erbjuder

Vill du vara en del av Sveriges Försvarsmakt? Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och vår rätt att leva som vi själva väljer. Tillsammans bygger vi en trygghet för Sverige i en osäker omvärld och den oförutsägbara framtiden. Försvarsmaktens logistik (FMLOG) genomför nu en spännande utvecklingsresa med att bygga morgondagens försvar och skapa ett robust och leveranssäkert FMLOG. Vill du vara med i en händelserik tid och leda försvars- och övningsplanering samt krigsförbandsutveckling?

Om avdelningen

Genomförandeavdelningen tillhör staben på Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Staben är lokaliserad i fina lokaler på Gärdet i Stockholm. Genomförandeavdelningen uppdrag är bland annat att utföra genomförandeledning, koordinering och uppföljning inom förbandet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Stödja och i vissa fall leda arbetet att inrikta, samordna och följa upp verksamheten inom FMLOG.
 • Delta och företräda genomförandeavdelningen vid beredningar och övriga möten, såväl internt som externt.
 • Handlägger och bereder normalt förekommande ärenden inom FMLOG i fred, kris och krig.
 • Delta och i förekommande fall leda utbildning inom och utanför FMLOG.
 • Stödja framtagandet av FMLOG logistiklägesbild.
 • Medverkar i projektgrupper.

 

Kvalifikationer

 • Specialistofficersexamen eller officersexamen motsvarande OF-2/3. (Befattningen är en OR-8)
 • Utbildning i militär stabstjänst.
 • Tidigare erfarenhet av planering och logistik
 • Körkort lägst behörighet *B*.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande 

 • Kunskap om och erfarenhet av militärtransporttjänst.
 • Examen från FINT.
 • FM logistikutbildningar MHS K ManE.
 • Förtrogen med IOR.
 • Väl förtrogen med FM förnödenhetsförsörjning.
 • Förtrogen med FM stödsystem PRIO och LIFT.
 • Erfarenhet av FM förnödenhetsförsörjning vid förband och/eller bakre förråd.
 • Kunskaper om Försvarsmaktens nationella/internationella logistik.
 • Erfarenhet av att arbetat med svensk planerings- och ledningsmetod (SPL).
 • Kunskap i Försvarsmaktens ledningssystem SWECCIS, ISUS, m.fl.
 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring.

 

Personliga egenskaper

Du har en helhetssyn och hanterar komplexitet. Din problemlösningsförmåga är god. Du är pålitlig och levererar efterfrågat resultat. Vidare är du lugn och balanserad samt socialt säker och har lätt att engagera och motivera andra. Du kommunicerar tydligt och ärligt och din samarbetsförmåga är god.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)

Övrigt

Befattningen är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning (gäller inte om du redan är anställd inom Försvarsmakten). Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsort Stockholm.

Upplysningar om befattningen

Chefen för genomförandeavdelningen via växeln. 08-514 390 00

Information om rekryteringsprocessen 

HR-Centrum 08-788 75 00

Fackliga företrädare

Eva-Britt Steen, SEKO             

Torbjörn Bäckman, OFR/O                              

Håkan Antonsson, OFR/S       

Bengt Rainer, SACO

Samtliga via Försvarsmaktens växel: 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2021-06-24. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. 
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 25 maj 2021
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens Logistik - FMLOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-06-24

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan