Underrättelseassistent till Flygstabens underrättelse- och säkerhetssektion

Om tjänsten

Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband. I samverkan med mark- och sjöstridskrafter genomför vi gemensamma operationer såväl nationellt som internationellt tillsammans med andra nationer, organisationer och myndigheter.

Om enheten
Underrättelsesektionen ansvarar för underrättelse- och säkerhetsunderrättelsetjänsten i Flygstaben genom att stödja chefen och övriga staben med beslutsunderlag avseende motståndaren och säkerhetshotande verksamhet.
Underrättelsesektionen funktionsleder underställda förband avseende Underrättelse- och säkerhetstjänst inklusive cyber.
Underrättelse- och säkerhetstjänsten inriktas i huvudsak mot omvärldsbevakning och uppföljning av säkerhetshotande verksamhet.
I högre beredskapsnivåer stödjer underrättelse- och säkerhetstjänsten operationer med planering, inhämtningskoordinering, genomförande och utvärdering på kort och lång sikt.

Befattningen erbjuder
I tjänsten ges du möjlighet att tillsammans med andra utveckla dig inom flygvapnets underrättelse och säkerhetstjänst. Tjänsten innebär även att du möjliggörs möjligheten till egen utveckling genom övningar, metod- och teknikutvecklingsarbeten.
Intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i en högre taktisk ledningsnivå
Kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stödjer i säkerhetsunderrättelsetjänsten med uppföljning av säkerhetsrapportering i syfte att skapa en aktuell lägesbild.
Stödja Underrättelse- och säkerhetssektionen vid säkerhetsutredningar.
Ansvara för strukturering och hantering av inkommande och utgående information samt kontinuerlig vård av databaser.
Stödja chefen Underrättelsesektionen med framtagande och handläggning av ärenden.
Stödja Underrättelse- och säkerhetssektionen i produktion av produkter, såsom dygns-, vecko- och årsrapporter.
Stödja Underrättelsesektionen med övriga administrativa uppgifter.

Kvalifikationer
Genomförd svensk värnplikt, GMU eller motsvarande militär grundutbildning med godkänt resultat
OR4-5

Meriterande
Tidigare militär tjänstgöring nationellt eller internationellt, gärna i stab som stabsassistent eller underrättelseassistent
Goda kunskaper i databashantering samt hantering och strukturering av information
Erfarenhet av att hantera hemlig eller sekretessbelagd information

Personliga egenskaper
Flygstaben arbetar med insatsverksamhet vilket kräver att personalen kan:
Hantera snabbt uppkomna uppgifter och förändrade situationer
Arbeta med bristfälligt beslutsunderlag
Hantera uppgifter med korta tidsförhållanden
Snabbt kunna skifta fokus och göra omprioriteringar
Ta initiativ och driva verksamheten framåt
Vara flexibel och kunna gå utanför eget ansvarsområde för att lösa ställda uppgifter.
Väl utvecklat säkerhetsmedvetande och gott omdöme
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt avtal om GSS/K maximalt 8+4år.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: snarast enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen
Chef Underrättelsesektionen Övlt. Susanne Ojala 08-788 93 86

Fackliga företrädare
OFR/O – Officersförbundet - OF Flygstaben Matz Jakobsson
OFR/S – Försvarsförbundet – Christina Sonberg 
SACO FM – Borka Medjed Hedlund
SEKO – Simon Uppgren
samtliga nås via växel: 08-788 75 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2021-06-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 250 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 4000 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 28 maj 2021
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Flygstaben
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-06-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan