intresseanmälan till Högre operativ chefskurs (HOPCK)

Om tjänsten

I enlighet med tidigare år har Försvarsmakten upphandlat Högre Operativ Chefskurs vid militärvetenskapliga institutionen (MVI) på Försvarshögskolan. Kursen går vartannat år.

Kursen genomförs under fyra veckor (v 143-144, 149-150) för 10 elever, OF 4- OF 6 som är eller ska placeras i operativa chefsbefattningar nationellt eller internationellt. Uttagning av elever sker i samråd mellan LEDS PERS och INS.

Kursens innehåll och upplägg

Kursen problematiserar militär problemhantering av gemensamma operationer. Kursen syftar till att utveckla deltagarnas helhetsförståelse för militär ledning på högre nivåer där tidigare erhållna praktiska kunskaper sätts i ett teoretiskt sammanhang. Kursen utvecklar deltagarnas kritiska och kreativa militära tänkande. Utbildningen bedrivs med kopplingar till vetenskaplig litteratur, forskning och beprövad militär erfarenhet. Kursen genomförs som föreläsningar, grupparbeten, självstudier och seminarier. 2021 kan kursen komma att påverkas av Coronapandemin, vilket kan påverka upplägget (kan bli distansutbildning).

Lärandemål i stort

 • Förklara hur beslutsteori, problemkategorisering och ledningsfilosofi bör påverka val av metod vid ledning av gemensamma operationer.
 • Identifiera olika kategorier av militära problem i gemensamma operationer och diskutera dessa på kursen.
 • Värdera olika operativa koncept och ha förmåga att relatera olika stridskrafters och olika operativa funktioners behov vid planering och genomförande av gemensamma operationer.
 • Kritiskt bearbeta NATO´s planerings- och analysmetod enligt Comprehensive Operations Planning Directive (COPD) och andra (operativa) planeringsmetoder.
 • Genom ett aktivt deltagande i utbildningen reflektera över egen förståelse kring ledning och behov av utveckling av gemensamma operationer samt din roll och ditt ansvar kring detta.

För ytterligare information om kursen hänvisas till Försvarshögskolans kurschef, Ola Bogren ola.bogren@fhs.se

Kurskostnaderna betalas av HKV medan respektive förband betalar övriga elevkostnader.

Ansökan med en kort motivering till 2021 års Högre operativ chefskurs ska göras på Försvarsmaktens hemsida under rubriken lediga tjänster/för dig som redan är anställd/Högre operativ chefskurs, Reach Mee, senast 2021-07-04. Bifoga CV.

Slutlig antagning till kursen sker under vecka 933.

Till ansökan ska aktuellt CV och yttrande från chef om deltagande bifogas. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 02 juni 2021
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-07-04

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan