Verksamhetssäkerhetsofficer MR M

Om tjänsten

Verksamhetssäkerhetsofficer MR M

 

Verksamhetsofficer till MR M

Mellersta Militärregionens stab (MR M stab) är en av fyra regionala staber i Sverige.

MR M Stab är grupperad i Kungsängen och har ansvar för de sex länen, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Uppsala, Stockholm och Södermanland. Uppgifterna är att bland annat att leda, planera och genomföra samverkan med regionala och lokala aktörer samt näringslivet, leda underrättelse- och säkerhetstjänsten inom regionen, leda underställda förband samt att genomföra regional försvarsplanering.
Staben är med tillhörande sex utbildningsgrupper sedan 2020-02-01 egen organisationsenhet (OrgE)

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Verksamhetssäkerhetsofficeren skall samordna arbetet med verksamhetssäkerhet inom Mellersta militärregionen – MR M. Verksamhetssäkerhetsofficeren är sammanhållande för befattningshavare i förbandets verksamhetssäkerhetsorganisation inom följande delområden:

 • Marksäkerhet
 • Sjösäkerhet
 • Flygsäkerhet
 • Trafiksäkerhet
 • Elsäkerhet
 • Brandskydd
 • Transport av farligt gods
 • BVKF
 • Vapenutbildning
 • Miljö

Utöver detta är även Verksamhetssäkerhetsofficeren stabsmedlem i MR M STAB.

Verksamhetssäkerhetsofficeren ansvarar för att:

 • Genomföra MR M verksamhetssäkerhetsmöten.
 • Årligen analysera och utvärdera marksäkerhetsarbetet vid organisationsenheten.
 • Vara föredragande för MR M avseende verksamsäkerhetsärenden och stödja C MR M med att bedriva ett systematiskt verksamhetssäkerhetsarbete.
 • Säkerställa att rutiner för kontroll och uppföljning av verksamhetssäkerheten följs.
 • Vid behov påbörja och leda undersökning med förbandets undersökningsgrupp.
 • Samverka med inom MR M verksamma organisationer och enheter.

Kvalifikationer

Officersexamen
God förmåga att uttrycka sig på svenska
God förmåga att använda MS Office
God administrationsförmåga
B-körkort

Meriterande

Kunskap om Försvarsmaktens verksamhetssäkerhetsarbete (Genomfört verksamhetssäkerhetskurs 1 och 2).
Kunskap om undersökningsmetodik (Genomfört kurs Verksamhetssäkerhet undersökningsmetodik)
Lämpad att genomföra förbandsutbildning med skarp ammunition
Erfarenhet av förbandsutbildning/större förbandsövningar

Dina personliga egenskaper
Du värdesätter samarbetsförmåga och förmåga att ta initiativ. Förmåga att leda och driva projekt självständigt kopplat till verksamhetssäkerhetsfrågor. Viktigt är att kunna se helheten och hur enskilda detaljer bidrar till den. Befattningen innebär att självständigt kunna tolka regler och bestämmelser och överföra dem till MRMs regelverk och verksamhet. Du har intresse för verksamhets-/marksäkerhetsfrågor. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrig information
Befattningen är placerad på MR M Stab Kungsängen.
Befattningen är en OR8-befattning.
Tillträde sker enligt överenskommelse
Mer information om tjänsten lämnas av övlt Håkan Berglind tel 070-206 77 39

Facklig representant

OFR/O, Per Erik Pallin

SEKO, Thomas Klasson

SACO, Margaretha Hessling

OFR/S, Anders Hamrén

 Samtliga nås via vxl 08-584 540 00

Sista datum för ansökan: 2021-07-31

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 07 juni 2021
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-07-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan