Planeringsofficer vid Norra militärregionens stab

Om tjänsten

Du tillhör Militärregional Stab Nord, som är placerad i Boden. Du kommer att placeras vid planeringsavdelningen (J 5). I rollen som planeringsofficer är  du delansvarig i produktionsplanering för militärregionens förband, samt förmågeutveckling med befintliga förmågor och tillkommande förmågor, både metoder och tekniska system.

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Norra Militärregionen (MR N) är en egen organisationsenhet från och med 2020-02-01. Det är till bakgrund av detta som vi söker en Planeringsofficer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Delansvarig i produktionsplanering för militärregionens förband.
 • Delansvarig för militärregionens förmågeutveckling med befintliga förmågor och tillkommande förmågor, både metoder och tekniska system.
 • Stödja högre chefs framtagande av långsiktiga målbild samt kravdokument (KFM och KFS).
 • Delansvarig i försvarsplanering inkluderande grundoperationsplan (GROP), MR N Stående Order (SO) samt planering för väpnat angrepp (VA).
 • Stödja och delta i militärregionens krigsförbandsvärdering (KFV) och taktisk organisationsvärdering (TaV).
 • Stödja och delta i totalförsvarsplaneringen vid MR N.
 • Stödja och delta i planeringen av FRIV-verksamheten inom MR N.
 • Leda planeringsgrupp inom MR N stab vid pågående operation.
 • Stödja operationsledning inom MRN stab vid pågående operation.
 • Aktivt delta i kunskapsuppbyggnad för det operativa närområdet: norra Sverige, Nordkalotten och Arktis.
 • Deltar i planeringsavdelningens övriga intern arbete.
 • Tjänstgöra som vakthavande befäl vid MR N

Kvalifikationer

 • OR 8 alt OF 2
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • God förmåga att använda MS Office
 • B-körkort

Meriterande   

 • Erfarenhet av arbete inom rollen som planeringsofficer för produktionsprocessen och/eller försvarsplanering
 • Erfarenhet av arbete med förmågeutveckling
 • Erfarenhet av stabsarbete
 • Erfarenhet av att använda ISUS och SWECCIS
 • Erfarenhet som sektionschef                                                                                                                                                                                                                                                                           

Personliga egenskaper
Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Du har god social förmåga, god situationsanpassningsförmåga både vad avser eget ledarskap och medarbetarskap, god stresstålighet och uthållighet. Du förväntas kunna lösa tilldelade uppgifter med stor självständighet och god förmåga till improvisation.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt

Befattningen är militär tillsvidareanställning med placering i säkerhetsklass och krigsplacering. Vid eventuell återanställning av officer inleds anställningen med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Arbetsort är Boden. Befattningen innebär tjänsteresor. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid.

Militärregionen värdesätter de kvalitéer som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika bakgrund och livserfarenhet. Tre timmars friskvårdstid per vecka samt flextids-och semesteravtal följer med anställningen.

Upplysningar
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Claes Silfwerplatz
070-309 43 48, alternativt Anders Häggberg 070-544 13 72.

Fackliga representanter, vilka nås via Försvarsmaktens växel 0921-34 80 00:
Seko FM Margareta Ryding
OFR/S Jessica Wuopio
OFR/O Sven-Olov Grenholm

Välkommen med din ansökan innehållande CV och ansökningsbrev senast 2021-08-13. Vi vill att du i din ansökan motiverar varför du anser dig vara lämplig för befattningen.

 

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norra militärregionen (MR N) ansvarar för markterritoriell ledning i de fyra nordliga länen.

Regionen består av en stab och fem utbildningsgrupper. Verksamheten finns från Kiruna i norr till Härnösand i söder. Vid MR N finns sju hemvärnsbataljoner och flera stödfunktioner.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 10 juni 2021
 • Plats: Boden, Norrbottens län, Sverige
 • Förband: Norra Militärregionen - MR N
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-08-13

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan