Kommendantstabens Insatschef vid Drottningholms slott (OR 7)

Om tjänsten

 

Kommendantstabens insatschef vid Drottningholms slott 
 

 Befattningen erbjuder

Befattningen innebär ett självständigt arbete med mycket samverkan och uppföljning i en historisk och betydelsefull slottsmiljö.

 Om enheten
Kommendantstaben planerar och leder den statsceremoniella verksamheten.

I det ingår högvaktstjänsten vid Stockholms- och Drottningholms slott. I Kommendantstaben ingår, utöver chefen för Kommendantstaben, en ställföreträdande chef, en civil assistent samt fem fasta Insatschefer som delar på en tjänst vid Drottningholms Slott.

 En av de fem Insatscheferna har ett ansvar som gruppchef över de andra fyra, denne benämns 1:e Insatschef. Insatscheferna lyder under 1:e Insatschef i alla delar som rör den dagliga verksamheten dock ej i personalfrågor.

 Befattningen som Insatschef ställer krav på löpande uppföljning, handledning och kontroll av högvakten på Drottningholms slott. Detta påverkar i hög grad resultatet av Kommendantstabens verksamhet på Drottningholm och därmed hela Försvarsmaktens anseende.

 Befattningen innebär tjänstgöring under veckodagar, helger och kvällar under hela året enligt särskilt schema. Tjänsten har ofta en mycket hög stressnivå mot bakgrund av att det ständigt är en skarp verksamhet som också är under medial bevakning.

  Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Löpande uppföljning, handledning och kontroll av högvaktsförbanden. Den dagliga rutinmässiga bevakningsverksamheten leds av högvaktens vaktbefäl.
 • Vid behov samverka med det Kungl. hushållet, Säpo, Öppna Polisen, Slottsförvaltningen, Brandförsvaret eller andra enheter vid ärenden/situationer som uppkommer i den dagliga verksamheten.
 • Utbildning av varje pågående högvakt både vid instruktionsbesök och vid pågång.
 • Vid behov delta i Kommendantstabens utgående utbildningsbesök vid förband.
 • Ingå i ledningsgrupp vid större incidenter vid Drottningholms slott.
 • Leda insatsstyrka vid särskilda larm eller större incidenter vid Drottningholms slott.
 • Delta i utvecklingsarbetet avseende säkerhetsfrågor, bevakningstjänsten och högvaktstjänsten på Drottningholms slott.
 • Självständigt planera, leda samt genomföra olika tilldelade projekt.
 • Vid behov tjänstgöra vid Kommendantstaben på Stockholm slott.

 

Kvalifikationer

 • Mycket erfaren specialistofficer (fanjunkare)
 • Skyddsvaktsutbildning
 • Goda datorkunskaper i Windows miljö.
 • Pistol M/88
 • B-körkort
 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
 • Goda kunskaper i engelska i tal och skrift
 • Klara FM fysiska krav

 

Meriterande

 • Mångårig erfarenhet av vakt- och bevakningstjänst
 • Mångårig erfarenhet av trupptjänst och materielhantering
 • Erfarenhet av högvaktstjänst såsom vaktchef/ stf vaktchef på Drottningholms slott
 • Annan säkerhetsutbildning, som exempel C IBSS
 • Mediaerfarenhet
 • Språk (utöver svenska och engelska)

  Personliga egenskaper

 • Mycket stora krav på noggrannhet, problemlösningsförmåga och flexibilitet
 • Mycket god förmåga att självständigt lösa tilldelade uppgifter
 • Mycket gott föredöme i personlig puts och stil
 • Intresse och förståelse för traditions- och ceremonifrågor
 • Mycket god samarbets- och kontaktförmåga
 • Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
  

Övrigt

 • Vi ser gärna sökanden som bor i närområdet
 • Befattningen bör kunna innehas under lång tid, minst 5-10 år, för att bibehålla kontinuiteten
 • Befattningsnivån är OR 7 .
 • Individuell lönesättning tillämpas 

 

Anställningsform

 Tjänsten är en tillsvidareanställning

 

 Sysselsättningsgrad

Heltidstjänst 


Arbetsort

Placering är på Drottningholm slott


Tillträdesdatum

29 november 2021, all kompensationstid skall vara uttagen då tjänsten tillträds

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
C Kommendantstaben övlt Richard Beck-Friis, tfn 08-402 63 15.

Fackliga företrädare:

OFR/S           Anders Hamrén                  08-584 540 00

SEKO           Tomas Klasson                   08-584 540 00

SACO           Margareta Hessling            08-584 540 00

OFR/O          Per-Erik Pallin                    08-584 540 00


För upplysningar om befattningen kontakta:
1:e Insatschef fv Joakim Hiertner, 076-893 92 47,

Stf C kn Mathias Henriksson, tfn  08-402 63 16, eller

C för Kommendantstaben övlt Richard Beck-Friis, tfn 08-402 63 15.

 

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2021-08-08. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 24 juni 2021
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-08-08

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan