Chefsurvalsgrupp 2022

Om tjänsten

Kravprofil/behörighetskrav

Som grund för antagning och urval till Försvarsmaktens (FM) chefsurvalsgrupp ligger FM ledarkriterier, personliga förutsättningar, förmågor och egenskaper. Fokus ligger på att välja ut individer med de rätta förutsättningarna för att nå en högre nivå eller mer komplexa uppgifter och inte på befattningsspecifika krav.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga förutsättningar, lämplighet för befattningar på en högre nivå samt prestationer och beteenden enligt fastställda ledarkriterier (2016-03-15 FM20164712-1).

 • Vara omvittnat god chef, ledare och arbetsgivarföreträdare.
 • Vara ett föredöme och en aktiv företrädare av Försvarsmaktens värdegrund.
 • Är tillsvidareanställd i Försvarsmakten, examen från FM chefsprogram, ChP, eller högre stabsutbildning, HSU, för militär
 • Examen från avancerad akademisk nivå för civil personal.
 • Erfarenhet av chefsbefattningar med personal-, ekonomi- och verksamhetsansvar på både direkt och indirekt nivå, främst från förbandsverksamhet eller motsvarande. Vissa befattningar vid FMV och FHS kan jämställas med och ge denna erfarenhet.
 • Erfarenhet av arbete i Högkvarteret, AST, MS, FST, vid myndighet eller civil motsvarighet, med hög komplexitet och gränsöverskridande uppgifter som gett erfarenhet av högre stabstjänst och koncernperspektiv.
 • Goda kunskaper och förmåga i engelska och svenska i såväl tal som skrift.

Välkommen med din ansökan senast 2021-10-03. Till ansökan ska bifogas vidimerade betyg och/eller anställningsintyg för de meriter kandidaten åberopar utanför Försvarsmakten, CV, personligt brev samt foto.

Kontaktperson: Marianne Olenäs, Chefsutvecklare, LEDS PERS Chefs- och personalutvecklingssektion,
mobil 070-552 59 77

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 28 juni 2021
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-10-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan