Uppdragsspecialist till 1.Helikopterskvadron

Om tjänsten

Uppdragsspecialist

 

Sökande enhet:

Helikopterskvadronen (1.hkpskv) i Luleå utlyser befattning som Uppdragsspecialist, soldat, med placering på skvadronens helikopterdivision (11.hkpdiv). 1.hkpskv ingår i insatsförbandet Helikopterflottiljen. 1.hkpskv är samlokaliserad med Norrbottens flygflottilj (F21) på Kallax. 1.hkpskv har i dagsläget drygt 100 anställda och skall utökas. Skvadronen är organiserad i skvadronsstab, helikopterdivision, underhållskompani och materielkompani. Skvadronen nyttjar HKP14, NH90.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

Uppdragsspecialist (US) är en soldat eller officer i flygande tjänst och ingår i en helikopterbesättning. Tre till fyra besättningar ingår i en flygstyrka. Flygstyrkechefen är din närmaste chef och besättningen är din primära arbetsgrupp. Besättningen består av piloter, tekniker i flygtjänst och uppdragsspecialister. Tillsammans löser ni uppdrag av olika svårighetsgrad, dag som natt. Ofta jobbar flera besättningar tillsammans i förband för att lösa uppdragen tillsammans. Att jobba i besättning kräver god samarbetsförmåga, ödmjukhet, omtanke, självinsikt, högt säkerhetstänkande och sist men inte minst, en hög personlig färdighet.

 

Under ett flyguppdrag kan du inneha olika roller som t ex dörrskytt, sjukvårdare, SERE-ansvarig, ytbärgare och att vara ansvarig för last och passagerare i kabinen. Roller och uppgifter beror på typ av helikopter, uppdrag och individens lämplighet för respektive roll. Enskilda flyguppdrag kan t.ex. vara undsättning, transport av skadade (CASEVAC/MEDEVAC), trupp- och patrulltransporter, materieltransporter både med inre och hängande last, brandsläckning med brandtunna, m.m. I alla dessa uppdrag har du en viktig roll att fylla som medlem i ett team där alla behövs för att uppgiften skall kunna lösas. Du ska även inneha den högsta kompetensen avseende markstrid i besättningen och kunna stödja och utbilda övriga medlemmar avseende detta. Anställningen innebär också att under vissa tider under året inneha beredskap för olika uppgifter, främst nationellt men även för internationella missioner/uppdrag.

 

Krav:

Svensk medborgare

Minst 2 års tjänstgöring i markstridsbefattning

Godkänt i Sv 1/A, Ma 1/A och Eng 5/A från gymnasiet

B-körkort

Militärt förarbevis minst personbil

Kompetens inom grupps strid

God fysisk förmåga (FM FysS)

 

Önskvärda kvalifikationer:

Instruktörsutbildning

Gruppchefsutbildning

Utbildning på Kulspruta 58

Utbildning på Pistol 88

Utbildad stridssjukvårdare

God vattenvana

 

Meriterande kvalifikationer:

Genomförd internationell insats

Utbildning på stridsfältsbelysning och NVG

Utbildning i närkamp

Utbildning i strid från fordon

 

Personliga egenskaper:

Som nämnts ovan krävs det mycket för att jobba i besättning. Vi söker därför individer med god samarbetsförmåga, ödmjukhet, omtanke, självinsikt, högt säkerhetstänkande och sist men inte minst, en hög personlig färdighet. Dessutom bör du vara flexibel, drivande och kunna ta initiativ då tjänsten kan variera i intensitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Uttagning:

Inledningsvis genomförs ett internetbaserat test och därefter en eventuell intervju. Om du går vidare från dessa genomförs fördjupade intervjuer och psykologiska tester. De som går vidare härifrån kallas till medicinska tester. För att komma ifråga för tjänsten måste du kunna delta under dessa prövningstillfällen. Nästa utbildningsomgång planeras att påbörjas i april 2022.

 

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:

Öfu Jonas Johansson, Uppdragsspecialist, 073 445 61 67, jonas.x.johansson@mil.se

 

 

Fackliga representanter:

SACO, Anneli Helmersson, 013-283900, anneli.helmersson@mil.se           

Försvarsförbundet, Caroline Nilsson, 013-283869, caroline.m.nilsson@mil.se

Officersförbundet, Mats Häggström, 0920-234941, mats.haggstrom@mil.se

 

Lön: Individuell lönesättning.

 

Anställning: Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta kan innebära 6 månaders provanställning och därefter anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning i 4 år. Anställningen innebär heltidstjänstgöring samt skyldighet till utlandstjänstgöring vid behov.

 

Ansökningsprocessen: Ansökan sker via hemsidan. Du får e-post som bekräftelse på att vi mottagit din ansökan. Urval och eventuell kallelse till intervju sker löpande.

 

Tillträde: Beräknat startdatum för nästa utbildningsomgång är kvartal två 2022. Första året kommer inledas med grundläggande besättningsutbildning och annan utbildning, vilket innebär en hel del frånvaro från hemmaorten.

 

Placeringsort: Luleå

 

Välkommen med din ansökan.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens Helikopterflottilj, Hkpflj, är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Flottiljen ansvarar även för Hemvärnet i Östergötland.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 01 juli 2021
  • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-09-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan