HR-strateg till Högkvarteret, Arbetsgivarrelationer

Om tjänsten

 

Sökande enhet
Vår kollega Ulrika går nu vidare till nya utmaningar, därför behöver vi rekrytera relationsbyggande och driven HR-strateg till LEDS PERS Rekrytering, detaljen för Arbetsgivarrelationer. LEDS PERS Rekrytering är en sektion inom ledningsstabens personalavdelning vid Försvarsmaktens Högkvarter. Vid sektionen finns två detaljer, en rekryteringsdetalj och detalj för Arbetsgivarrelationer.

Sektionens övergripande uppdrag är att stödja tillväxt genom att på ett värdeskapande sätt attrahera och rekrytera individer för att möta Försvarsmaktens behov. Externt kommunicera Försvarsmakten som attraktiv arbetsgivare samt etablera samarbete med andra aktörer.

Försvarsmaktens personalförsörjningsmodell är unik och innebär att huvuddelen av Försvarsmaktens militära medarbetare har sin huvudsakliga sysselsättning hos en civil arbetsgivare. En förutsättning för att Försvarsmakten ska lyckas med sitt uppdrag är ett brett samarbete med det svenska samhället, där relationen med Sveriges arbetsgivare är en viktig del. För att underlätta tjänstgöring och utbildning bygger Försvarsmakten strategiska partnerskap för kompetensförsörjning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvudfokus för den här befattningen kommer vara att tillsammans med dina kollegor utveckla arbetet med Försvarsmaktens arbetsgivarrelationer. Dina uppgifter kännetecknas av arbete med externa och interna relationer. Du är huvudkontakt gentemot befintliga, nya och potentiella externa samarbetspartners där samarbete om kompetens står i fokus. I arbetsuppgifterna ingår bla att:

- Företräda Försvarsmakten mot arbetsgivarorganisationer, civila arbetsgivare och utbildningsanordnare/lärosäten i frågor som rör anställning, meritvärde samt karriär- och yrkesväxling.
- Utveckla befintliga samarbeten tillsammans med Försvarsmaktens samarbetspartners.
- Samordna, stödja och utveckla Försvarsmaktens organisationsenheters arbete med Arbetsgivarrelationer.
- Aktivt bidra i utveckling av koncept, kommunikation och frågor som rör deltidsengagemang, avseende anställning, meritvärde samt karriär- och yrkesväxling.
- Löpande underhålla god kontakt med interna och externa kontaktpersoner.
- Delta i att driva/utveckla marknadsaktiviteter tillsammans med Försvarsmaktens upphandlade reklambyrå och mediebyrå.
- Organisera och aktivt delta i aktiviteter såsom mässor, konferenser och events.
- Stödja i sektionens arbetsuppgifter rörande: budgetuppföljning, undersökningar, uppdragsplanering och andra uppkomna aktiviteter.

Sektionen arbetar främst i perspektivet 1-3 år med förmåga att hantera” här och nu”-frågor likväl som långsiktiga frågor varför det är viktigt att helhetsperspektivet bibehålls över tiden och genomsyrar allt arbete.

Vi är en liten del i en stor avdelning som hjälper och stöttar varandra där det behövs.

Efterfrågade kvalifikationer
- Adekvat akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Goda resultat av liknande arbetsuppgifter.
- Mycket god erfarenhet av verksamhet där relationsskapande kundkontakt utgör en väsentlig del av arbetet.
- God erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt inom en stor organisation.
- Relevant erfarenhet inom Försvarsmakten med goda resultat.
- God kommunikationsförmåga i svenska och engelska såväl i tal som i skrift.

Meriterande kvalifikationer
- Aktivt deltidsengagemang i militär befattning inom Försvarsmakten, exempelvis som Reservofficer, Hemvärnssoldat eller Deltidssoldat.
- Kunskap inom utbildnings- och/eller valideringsfrågor.
- God kännedom om Försvarsmakten. 

Personliga egenskaper
Som person är du resultatorienterad och tålmodig samtidigt som du ser möjligheter snarare än problem. Du är självgående och kan själv skapa struktur och förutsättningar för hur Försvarsmakten ska arbeta med dessa frågor. Eftersom mycket av arbetet handlar om relationer är det viktigt att du är bra på att knyta nya och använda befintliga kontakter. Du är en självklar teamspelare som är van att samarbeta och har en väl utvecklad kommunikativ förmåga.

Du är flexibel och kan hantera tillfälliga toppar i arbetsbelastning. Det är en självklarhet att Du är en god representant för Försvarsmakten och tydligt företräder Försvarsmaktens värdegrund.

Vid urval kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och tidigare uppnådda resultat.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Förfrågningar om befattningen kan göras till chef för Arbetsgivarrelationer Göran Oscarsson, 010-3516044.
Läs gärna mer om vårt arbete på www.forsvarsmakten.se/arbetsgivare     

Fackliga representanter
OFR/O, Arne Nilsson
SACO, Camilla Robertsson
OFR/S, Kjell Tetzlaff
SEKO, Pia Almström
Samtliga nås på telefon 08-788 75 00

Övrigt
Både civil och militär personal kan ansöka denna befattning. Tillträde enligt ök, dock senast 1 oktober 2021. Tjänsten kan komma att innebära resor främst inom Sverige med ca 10 övernattningar per år.

Tjänsten är en tillsvidareanställning där provanställning i 6 månader tillämpas.

Befattningens kräver svenskt medborgarskap och är placerad i säkerhetsklass.

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 15 Augusti 2021 där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Din ansökan ska innehålla både CV samt ansökningsbrev.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 02 juli 2021
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Försvarsmakten
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär/Civil
  • Sista ansökningsdag:2021-08-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan