Försvarsmakten söker chef Logistikberedningsavdelningen till Amf 4 i Göteborgs garnison

Om tjänsten

I Göteborg representeras Försvarsmakten av Älvsborgs Amfibieregemente (Amf 4) som återetableras 2021-10-01 och Försvarsmedicincentrum. Dessutom finns det flera enheter från förband som har sin ledning på någon annan ort.

Inom Göteborgs garnison finns även andra myndigheter såsom t.ex. Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Fortifikationsverket.

Logistikberedningsavdelningen (LogB) ingår i Logistikenheten (LogE) och är dess planerings- och samordningsfunktion. LogB analyserar, bereder styrningar, utför genomförandeplanering och följer upp genomförandet. LogB samordnar logistikstödet inom Göteborgs garnison.

Logistikberedningen består av 6 medarbetare.

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Befattningsnivå: Yrkesofficer OF 3

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Leder LogB verksamhet inom; beredning, samordning och återrapportering av logistikstödet inom garnison i fred, kris och krig. Planering av LogE produktion samt omprioritering av uppkomna behov inom logistikstödet innevarande verksamhetsår. Leder garnisonens samordningsmöten avseende logistikstöd. Sammanhåller logistikenhetens infra-behov.

Tjänsten är tillika stf chef Logistikenheten.

Kvalifikationskrav

 • Yrkesofficersexamen
 • Formell eller reell kunskap inom logistik
 • Väl förtrogen med Försvarsmaktens stabsarbetsmetodik
 • Arbetat i chefsbefattningar

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av Försvarsmaktens mobilisering/beredskapssystem
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens materielprocesser och materielredovisande system

 Personliga egenskaper

Befattningen kräver goda ledaregenskaper. God social förmåga är en förutsättning, då mycket av arbetet sker genom samverkan såväl internt som externt. Du skall vara strukturerad och målinriktad med stor förmåga att se helheter men även värna om detaljer. Flexibilitet och anpassningsförmåga till nya arbetsuppgifter krävs för att kunna hantera snabba förändringar. Du är driven och verkar för utveckling och förbättring.

 

Övrigt

Arbetsort Göteborg.

Arbetet sker utifrån FM värdegrund, fastställda policys och riktlinjer samt lagar och förordningar som reglerar verksamheten.

 

Upplysningar

För mer information om befattningen är du välkommen att kontakta

Mats Billing C Logistikenheten, 070-266 54 84

 

Fackliga företrädare

Försvarsförbundet Ingrid Andersson

SEKO Ronny Sagmo

SACO Anders Jonsson

Officersförbundet Jonas Rynner

Ovanstående nås via FömedC växel 031-692000

 

Ansökan

Ansökan sker via www.försvarsmakten.se. Ansökningsbrev och CV skall vara LogE/Amf 4 tillhanda senast 2021-08-22. Urval kommer att ske löpande.

 

 

Tillträde

Snarast

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Amfibieregementet verkar där vatten möter land och fungerar som länken mellan sjö- och arméstridskrafter. Snabbgående stridsbåtar och svävare gör att förbandet är lättrörligt. Våra vapensystem gör att vi kan verka i fyra dimensioner: på och under vattenytan, i luften och på marken. Därmed kan vi utöva kontroll över kustområden.

Förbandet utbildar amfibiesoldater, kustjägare, sjömän och officerare inom åtskilliga huvudtjänster. Våra krigsförband omfattar Andra amfibiebataljonen, 17:e bevakningsbåtkompaniet och 132:a säkerhetskompani sjö. Förbandet är baserat i Haninge (Berga) och i Göteborg.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 02 juli 2021
 • Plats: Göteborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmedicincentrum – FömedC
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-08-22

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan