UNDSÄKOFFICER, STRIDSFLYG

Om tjänsten

MSE – UNDSÄKOFFICER, STRIDSFLYG, MSO OF2/MSO OR8

(Mil OF/ SO Heltid - Linköping)


Befattningen erbjuder

UNDSÄKOFFICER, STRIDSFLYG, MSO med uppgift att inom förmågorna MSO och underrättelsetjänst  stödja TU JAS i rutiner runt flygtjänsten avseende förberedelser, planering, genomförande, avrapportering och erfarenhetsöverföring. Tjänsten innebär vidare administrativt ansvar för divisionens stödsystem och delaktighet i både utveckling och utprovning av dessa samt utveckling och utbildning inom MSE området generellt och MSO samt underrättelsetjänst mer specifikt.


Om enheten

LSS UTV Luft/TU JAS stödjer Flygstaben och HKV med teknisk och taktisk utveckling av JAS 39 Gripen-systemet. En stor del av detta arbete består i att företräda Försvarsmakten i systemutvecklingen av både JAS 39 C/D såväl som JAS 39 E. Stor del av utvecklingsarbetet sker i direkt samverkan och integrerat med krigsförband såväl som med FMV och SAAB.

Under de kommande åren kommer verksamheten vid UTV Luft/TU JAS att öka i omfattning då det nya stridsflygsystemet Gripen E ska förbandssättas. De utökade arbetsuppgifterna gäller inte bara systemutveckling utan även taktik- och organisationsutveckling.

För att kunna möta de krav som ställs på utvecklingssidan i Flygvapnet med bibehållen effekt och kvalitet så krävs en robustare och utökad personalstyrka på UTV Luft/TU JAS. Vi söker därför nya medarbetare som tillsammans med nuvarande personalstyrka kan lösa de utökade och delvis nya uppgifter som ställs på avdelningen framöver.

Behovet finns att rekrytera erfarna och engagerade militära medarbetare som arbetat inom 39-systemet på stridsflygdivision och som brinner för utvecklingsfrågor. I dag är UTV Luft/TU JAS 14 personer men kommer efter tillökning på sikt att växa mot 20 medarbetare.


Huvudsakliga arbetsuppgifter

TU JAS opererar under nära framtid både JAS 39 C/D såväl som JAS 39 E. Detta innebär att personen måste vara intresserad av teknikutveckling och vara strukturerad i sin arbetsmetodik. Arbetet innebär att man deltar aktivt i divisionens arbete både avseende stöd till flygtjänsten samt i processen för OPEVAL (Operativ Validering, metod för utvärdering av system och förmågor) och utvecklingsarbetet kring JAS 39 både avseende system såväl som för organisation och utbildning.

Mission Support Officer, TU JAS, arbetsområde är även till stöd för systemutvecklingen på JAS 39 C/D och E. Deltagande vid prover och systemering på SAAB och FMV. Stöd för organisations- och utbildningsutvecklingen av MSE.

Arbetsuppgifterna innebär också resande och stöd vid TU JAS basering vid andra flygbaser/övningar. Individen ska vara självständig i sitt arbete.

Individen behåller befintlig krigsplacering och tjänstgör vid KF under utvalda övningar på årsbasis.

MSO ska på TU JAS följa utvecklingsarbetet på Gripen avseende tillhörande stödsystem och stödja i provverksamheten på TUJAS/FMV/FOI och SAAB.

Arbetet innebär stor variation i arbetssätt och målet är att individens erfarenheter ska återkopplas till stridsflygdivision genom en senare överföring av tjänst till förbandsverksamhet eller högre central stab. Arbetsuppgifterna innebär resande och stöd vid TU JAS basering vid andra flygbaser/övningar.

Individen behåller befintlig krigsplacering och tjänstgör vid KF under utvalda övningar på årsbasis.

 • Ansvarig för MSO tjänst på divisionen
 • Ansvarig för underrättelsetjänsten på divisionen
 • Administratör av divisionens MSS
 • Planering och utvärdering av flyguppdrag i MSS (39 C/D – 39 E)
 • Stöd till utvecklingsarbetet på stödsystem.
 • Stöd till organisatoriskt utvecklingsarbete.
 • Uppdatering av grunddata till MSS
 • Ansvarig för divisionens flygoperationella underlag.
 • Stöd till MSE rollen på TU JAS i form av planerade Opeval-kampanjer och övningar.
 • Stöd till utvecklingsarbetet för design och prov i gemensam GVoV 39E - C&D vid SAAB/FMV

 Oavsett specialisering på avdelningen så innebär alla tjänster vid TUJAS ett gemensamt ansvar för genomförande av verksamheten och utveckling av arbetsmetodik.


Kvalifikationer

Individen ska vara självständig i sitt arbete.  Lång erfarenhet inom provverksamhet och erfarenhet från stridsflygdivision är meriterande. Deltagande vid större övningar nationellt såväl som internationellt   är meriterande. Goda kunskaper avseende MSE verksamhet generellt och MSO tjänst och underrättelsetjänst i synnerhet erfordras.

 • Goda kunskaper inom Officepaketet
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • God administrativ förmåga
 • B-körkort

 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som har förmåga att arbeta i team såväl som självständigt. Du är serviceinriktad och har lätt för att ta kontakt med människor. En förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna på ett bra sätt är att du är flexibel, strukturerad och ordningsam. Du bör även ha en hög egen drivkraft. Du måste vara bekväm med att arbeta i en miljö som ständigt utvecklas.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.


Övrigt

Anställningsform: Tillsvidare. Anställningen kan komma att inledas med en provanställning på 6 månader.
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse från och med 2022-01-01


För upplysningar om befattningen kontakta:

C TUJAS Övlt Henrik Lahti, henrik.lahti@mil.se


För information om rekryteringsprocessen kontakta:

HR-generalist Annika Höddelius, vx 018-196000


Fackliga företrädare:

OFR/O Ärna Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68
SEKO Simon Uppgren, tfn 072-395 68 13
OFR/S Håkan Wedin, tfn 070-351 96 40
SACO Johan Moilanen, tfn 070-205 97 02


Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2021-10-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Förbandet leder och ansvarar även för krigsförbanden 16:e flygflottiljen samt 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljon. Luftstridsskolan har verksamhet på åtta orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 16 juli 2021
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan – LSS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-10-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan