Teknisk chef vid MR M UVG

Om tjänsten

Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjlighet att arbeta med uppföljning av Upplands- och Västmanlandsgruppens [UVG] och underställda förbands materiels tekniska status och tillgänglighet i hela dess bredd och där du förväntas knyta många kontakter och arbeta både självständigt och i grupp.

Om enheten

Uppland -Västmanlandsgruppen är en utbildningsgrupp vid Militärregion Mitt som ansvarar för stöd, utveckling och utbildning av Hemvärnet med de Nationella skyddsstyrkorna samt frivilliga försvarsorganisationer i Upplands och Västmanlands län. Utbildningsgruppen består av tre sektioner fördelade på en utbildningssektion, en logistiksektion och en planerings- och personalsektion.

Utbildningssektionen planerar och genomför befattningsutbildning samt övningar och kurser för hemvärnschefer, instruktörer och soldater i Uppland och Västmanlands län.

Planerings- och personalsektionen stöttar med planering på lång och medellång sikt samt administrativt stöd till bataljonens personaltjänst såsom stöd till rekrytering, stöd för kompetensutveckling/fortbildning, personalplanering eller avveckling av personal.

Logistiksektionen stödjer hemvärnsbataljonen avseende logistik, materiel- och teknisk tjänst. Sektionen består av en sektionschef, teknisk chef, materielredogörare, materielhanterare och kommendant. Sektionen skall samordnat och i nära samarbete med övriga sektioner på utbildningsgruppen och hemvärnsbataljonen bl.a. svara för materielfördelning, grundtillsyn, särskild tillsyn, hantera materiel i bruk och vara logistiskt stöd vid utbildningens planering och genomförande. Sektionen stödjer även avseende viss administration och genomförande av utbildning.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Teknisk chef har ansvar för UVG och underställda förbands materiels tekniska status och tillgänglighet.
 • Tillser att grundtillsyn genomförs inom fastställt intervall på materielen enligt ovan.
 • Utger order och styrningar för den tekniska tjänsten vid UVG och krigsförbanden.
 • Bokar, i samverkan med tekniska chefer vid förbanden, verkstadstider för tillsyn, reparation med mera.
 • Är reservdelsansvarig. Beställer reservdelar för eget och krigsförbandets behov.
 • Är ställföreträdande avdelningschef. Leder och fördelar arbetet i logistikchefens frånvaro

Kvalifikationer

 • OR 6
 • Godkänd säkerhetsprövning
 • God Logistisk förmåga (utbildning/erfarenhet).
 • För befattningen godkänd fysisk förmåga och styrka
 • God förmåga avseende planerings- och stabsarbete.
 • God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift.
 • Goda referenser från tidigare tjänstgöring
 • Körkort: B

Meriterande

 • Erfarenhet av FM interna planeringsprocesser på OrgE-nivå.
 • Erfarenhet av planeringsarbete på bataljonsnivå.
 • Erfarenhet av Hemvärnet med de nationella skyddsstyrkorna.
 • Erfarenhet av PRIO 5-6 teknisk tjänst/ förnödenhetsförsörjning.
 • Erfarenhet av LIFT.
 • Körkort: C, förarbevis Pb 8, TGB11-30, Tlb samt Bv206.
 • Erfarenhet av FM ekonomisystem.
 • Erfarenhet av INFRA-processer, tilläggsbeställning/ behovsanmälan.

 Personliga egenskaper

 • Du är en god representant för Försvarsmakten både som person, soldat och kollega.
 • Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund.
 • Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, social förmåga och viljan att vara lagspelare.

Övrigt

Anställningsform: tillsvidareanställning, provanställning kan komma att tillämpas.

Sysselsättningsgrad: heltid, befattningen innebär både kvälls-och helgtjänstgöringar.

Nivå/Befattning: OR6, placering på: Mellersta Militärregionen, Uppland- och Västmanlandsgruppen med placering vid Logistiksektionen. Befattningen innebär krigsplacering.

Arbetsort: Enköping

Tillträdesdatum: enligt överenskommelse.

Lön: individuell lönesättning tillämpas.

 

Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen

Fj Joakim Henriksson, C Logistiksektionen - 073-143 60 09

Övlt Torbjörn Höök, C UVG - 070-344 12 11

 

Fackliga företrädare:

OFR/O Stefan Morin

OFR/S Anders Hamrén

SACO Margareta Hessling

SEKO Thomas Klasson

Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 17 december 2021
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2022-01-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan