SÄRSKILDA HELIKOPTERGRUPPEN SÖKER OPERATIONSCHEF

Om tjänsten

Specialförbanden är primärt en militärstrategisk resurs som skall öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera och tillföra lösningar utanför de reguljära förbandens möjlighet. Försvarsmaktens specialförband (FMSF) består av Specialförbandsledningen (SFL), Särskilda operationsgruppen (SOG) samt särskilt avdelade stödjande enheter.

Särskilda helikoptergruppen (SHG) är ett specialoperationsförband som är särskilt avdelat, tränat och utrustat. Förbandet finns vid Helikopterflottiljen och genomför taktisk transport, eldunderstöd underrättelseinhämtning med helikopter 15 (Agusta Westland A109) och helikopter 16 (Sikorsky UH-60M, Black Hawk). SHG har i likhet med övriga förband inom FMSF höga krav på tillgänglighet, beredskap och kompetens inom varierande arbetsområden. Detta ställer stora krav på utrustning, utbildning och engagemang hos samtliga individer vid enheten. All personal har frivilligt sökt sig till SHG, är särskilt uttagen och samtränad med SOG.

Om tjänsten

Som operationschef vid Särskilda helikoptergruppen så bestrider du rollen som chef för genomförandesektionen inom enhetens stab. Genomförandesektionen utgörs av ett flertal ingående funktioner; S2, S3/5, SÄK och meteorologi. Främsta uppgiften är att planera, samordna och övervaka genomförandet av specialoperationer i nära samverkan med övriga enheter ur FMSF. Utöver detta ansvarar arbetslaget för att planera, samordna och leda ordinarie övningsverksamhet såväl internt som mot externa gränsytor. Som operationschef så ingår du också i chefen Särskilda helikoptergruppens ledningsgrupp.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Utgöra arbetsgivarföreträdare för genomförandesektionen
 • Samordna planering och genomförande av specialoperationer
 • Samordna planering och genomförande av ordinarie övningsverksamhet
 • Leda, samordna och utveckla det egna arbetslagets arbete på kort och lång sikt
 • Utgöra förbandets kontaktyta (POC) gentemot vissa samarbetspartner
 • Företräda förbandet, inom ramen för egen funktion, gentemot externa parter
 • Ingå i chefen Särskilda helikoptergruppens ledningsgrupp

Ett flertal övriga uppgifter tillkommer och arbetet ställer mycket höga krav på egen initiativkraft, problemlösningsförmåga och vilja att själv se och förstå vad som behöver göras för att utveckla funktionens arbetsmetodik. Tjänsten innebär att upprätthålla beredskap för Nationella och Internationella operationer, i vissa fall med kort anspänningstid.

Kvalifikationer

 • Officer nivå OF3 (Major)
 • Stabserfarenhet (lägst kompaninivå eller motsvarande).
 • God datorvana
 • Lätt för att uttrycka sig i tal och skrift både på svenska och engelska.

Meriterande

 • Stabserfarenhet från 3-funktion (OPS) och i andra hand 2/5-funktion (UND/Plans).
 • Förståelse/kunskap om luftfart.
 • Tidigare tjänstgöring inom Helikopterflottiljen.
 • Tidigare genomförd internationell tjänstgöring.

Sökande ur samtliga vapengrenar välkomnas för att skapa ökad kompetensbredd.

Personliga egenskaper

Du har som individ naturliga ledaregenskaper med en förmåga att se och ta tillvara på individers olika kompetenser för att uppnå en given målsättning. Du har ett naturligt sinne för att organisera, prioritera och strukturera komplexa uppgifter, även då förutsättningarna är bristfälliga eller förändras. Du löser dina uppgifter noggrant och ansvarstagande med ett stort resultatfokus. Du har genom din tidigare erfarenhet från arbetet i stab kunskap och färdighet i de processer och format som präglar stabstjänsten. 

Arbetet kräver att du är mycket initiativrik och har förmågan att självständigt se och lösa problem. Som person är du social, prestigelös och lätt att samarbeta med. Du har en god helhetsförståelse för den kontext du jobbar i och har förmågan att sammanväga alla relevanta aspekter i ditt beslutsfattande. Du har förmågan att lösa dina uppgifter även under tidspress eller då andra yttre faktorer påverkar uppgiftens lösande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i samband med uttagningstester.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

För upplysningar om befattningen kontakta
Hkpflj-rekrytering-SHG@mil.se

Information om rekryteringsprocessen
Innan eventuell anställning kommer du att kallas till förbandet för kompletterande tester samt säkerhetsprövning. Tillträde av befattning bestäms efter dialog och överenskommelse med nuvarande arbetsgivare, dock tidigast 2022-02-01.

Fackliga företrädare

OFR/O, Mats Häggström

SACO-S, Anneli Helmersson

SEKO, Urban Hellqvist

Samtliga nås via växeln 013-28 30 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2021-09-30 till Hkpflj-rekrytering-SHG@mil.se. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ofullständig ansökan behandlas ej.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 23 augusti 2021
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-09-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan