Militärhögskolan Halmstad söker en ansvarig för GU funktionen vid OR-enheten

Om tjänsten

OR-enheten
OR-enheten (other ranks-enheten) är en försvarsmaktsenhet vid MHS H och levererar ledningsstöd till Försvarsmaktens utbildningschef samt försvarsgrens- och stridskraftschefer genom att stödja med ledning av vissa utbildningar, t ex:

 • Värnpliktig grundutbildning (GU)
 • Försvarsmaktens grundläggande soldat- och sjömansutbildningar (GSSU)
 • Specialistofficersutbildning (SOU)
 • Högre specialistofficersutbildning (HSOU)
 • Reservofficersutbildning (ROU)
 • Anpassad reservofficersutbildning (AROU)
 • Försvarsmaktens flygförarutbildningar (FFU)
 • Militär grundkurs inom ramen för SOFU (MGK)

Utbildningarna syftar till att försörja krigsförbanden med kompetent medarbetare. OR-enheten förvaltar och utvecklar utbildningarna genom att t ex revidera utbildnings- och kursplaner, skapa eller revidera centrala bestämmelser eller följa upp utbildningarna genom förbandsbesök. OR-enheten ansvarar även för valideringar, leda försvarsmaktsgemensamma möten samt genomföra programråd.

OR-enheten är indelad i en programledningsfunktion (PL-funktionen) och en grundutbildningsfunktion (GU-funktionen). GU-funktionens stödjer HKV i ledning av GU och arbetsuppgifter styrs övergripande av Försvarsmaktens ledningscykel för GU. Ledningscykel omfattar fem huvudsakliga aktiviteter:

 • vid behov leda revideringsarbetet av reglemente för grund- och repetitionsutbildning (R GURU) och handbok grundläggande soldat- och sjömansutbildningar (H GSSU) eller andra centrala bestämmelser och styrningar för värnpliktig grundutbildning
 • en årlig GU konferens som är av utbildande karaktär och stödjer lokala chefer för GU vid
  utbildningsförbanden i deras förberedelser
 • 15-20 årliga uppföljningar genom besök på förband vid pågående värnpliktsutbildning
 • årligt enkätarbete
 • ett årligt GU erfarenhetsmöte där lokala erfarenheter generaliseras till försvarsgrens-eller
  stridskraftsvisa erfarenheter eller generella erfarenheter

Utöver uppgifter kopplade till GU leder GU-funktionen även arbetet med centrala bestämmelser för och uppföljningar av grundläggande soldat- och sjömansutbildningar såsom t ex grundläggande soldatutbildning för frivilligpersonal (GU-F), grundläggande soldatutbildning för personal i internationell tjänst (GSU INT) eller kombattantutbildning för obeväpnad personal (KombU).

Vid OR-enheten arbetar 13 personer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som ansvarig för GU-funktionen är du sammanhållande för funktionens arbete. Du arbetsleder och fördelar funktionens uppgifter mellan funktionens fyra medarbetare, varav du är en.

Formella krav på utbildning och erfarenhet

 • Befattningen är major (OF3), yrkesofficer i Försvarsmakten. För att vara behörig ska den sökande vara major alternativt kapten (OF2) med god prognos mot major
 • Minst tre års erfarenhet av arbete med rekryt- eller värnpliktsutbildningar
 • Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska
 • Befattningen kräver B-körkort

Arbetsuppgifterna präglas av dynamik och variation och kräver att man är ödmjuk och lyhörd mot försvarsgrenars, stridskrafters och förbands olika särarter och behov.

Arbetet innebär ca 30 resdagar om året inom landet.

Meriterande

 • Erfarenhet av arbete med rekrytutbildningar under åren 2011-2017 eller värnpliktsutbildning efter pliktens återinförande 2018
 • Erfarenhet av att ha arbetat med ledarskaps- och värdegrundsfrågor
 • Erfarenheter av publikationsarbete i Försvarsmakten (att producera eller revidera publikationer)
 • Erfarenhet av att ha utbildat inom vapentjänst, strid, sjukvård, CBRN, skyddsvakt eller närkamp
 • Erfarenhet av handledning av gruppbefäl, specialistofficerare eller officerare
 • Erfarenhet av att administrera EMILIA samarbetsytor
 • Erfarenhet av att administrera handlingar i VIDAR

Personliga egenskaper

 • God organisatorisk förmåga
 • God analytisk förmåga
 • Stor noggrannhet i skrivarbete
 • God förmåga att arbeta självständigt samt samarbeta i såväl små som stora grupper
 • Kunna tillämpa ett utvecklande ledarskap vid ledning av arbetsgrupper
 • Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Tf C OR-enheten, mj Jacob Flodén, 0734-248468

Fackliga representanter
HSOF mj Stefan Klawitter, 0708-59 99 13

OFR/S Roland Kramer, 0703-74 48 67

SACO Mattias Johansson, 0708-36 06 07

Övrigt
MHS H verkar för ökad mångfald och jämställdhet, därför tillämpar MHS H positiv särbehandling.

Befattning är en tillsvidareplacering vid MHS H.

Tillträde från och med 1 januari 2022.

Omfattning 100 %.

Beredd att lämna underlag på minst tre referenser.

Beredd att inkomma med löneanspråk.

Sista datum för ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2021-09-26. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) utbildar blivande specialist- och reservofficerare för Försvarsmaktens krigsförband. Dessutom utbildas erfarna specialistofficerare mot högre specialistofficersbefattningar. Militärhögskolan Halmstad leder också Försvarsmaktens utveckling av ledarskap och pedagogik och stödjer Försvarsmaktens högkvarter med programledning av utbildningar och ledning av grundutbildning under totalförsvarsplikt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 29 augusti 2021
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Militärhögskolan Halmstad – MHS H
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-09-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan