Funktionsföreträdare Mark, OF 3

Om tjänsten

FMUndSäkC söker en funktionsföreträdare Mark, FF Mark. Befattningen är placerad vid Funktionsenhetens Metodavdelning.

Sökande enhet

Funktionsenheten ansvarar under C FMUndSäkC för utveckling och samordning av underrättelse- och säkerhetstjänst från och med taktisk (förbands) nivå till och med operativ nivå. Funktionsenheten ansvarar även för processledning av erfarenhets- och evalueringsarbete inom underrättelse- och säkerhetstjänsten från och med taktisk (förbands) nivå till och med operativ nivå. Funktionsenheten stödjer utbildningsenheten och Tolkskolan med underlag avseende utveckling av utbildningsverksamheten. Funktionsenheten ansvarar under C MUST för uppföljning av underrättelsetjänsten vid HKV insatsstab via försvarsgrensstaber till krigsförband. Funktionsenheten ansvarar under C MUST för arbete med publikationer inom verksamhetsområdet. Funktionsenheten är organiserad i Funktionsavdelning metod och Funktionsavdelning förband. Funktionsenheten bedriver både egna övningar och stödjer Försvarsmakten. Arbetet vid enheten genomförs såväl enskilt som i sammansatta arbets- och projektgrupper.

Försvarsmakten och inte minst armén tillväxer och en mängd olika aktiviteter och processer  har påbörjats för att utveckla organisationen i stort vilket också återspeglas i ett ökat behov av att stödja Armén ur ett funktionsperspektiv i deras förmågeutveckling. FF Mark är kontaktytan till armén med kontinuerlig uppföljning på pågående verksamhet syftande till att stödja C FMUndSäkC med beslutsunderlag för arméns efterfrågade förmågeutveckling.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Samordnar förmågeutvecklingen av underrättelsetjänsten inom armén från förbandsnivå till operativ nivå enligt MUST och PROD LEDUND direktiv. Förmågeutvecklingsarbetet sker samordnat med främst Markstridsskolan och Arméstaben men även organisationsenheter och krigsförband inom armén.

Ansvarar för utveckling och uppföljning av samordningsöverenskommelse med Markstridsskolan.

 • Leder eller ingår i arbets-/projektgrupper
 • Handlägger remisser inom sakområdet
 • Stödjer och deltar i övnings- och träningsverksamhet
 • Stödjer utbildningsverksamhet
 • Stödjer i revidering och kvalitetssäkring av FMUndSäkC kurs- och utbildningsplaner
 • Stödjer evalueringsverksamhet
 • Stödjer erfarenhetshanteringsprocessen
 • Arbetsuppgifterna karaktäriseras av konceptet UTÖVA (Utbilda – Träna – Öva – Validera – Använda) med tillägget Utveckla
 • Resor inom och utom Sverige utgör en naturlig del av arbetet

  Kvalifikationer

 • Utbildning i nivå OF 3 (HOP/SU)
 • Underrättelseutbildning motsvarande minst Grunder Underrättelsetjänst (motsv tidigare kurser BISC/IOC)
 • Du har din grund inom markstridskrafterna eller annan betydande yrkeserfarenhet av stridskraften och operationsmiljön
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, främst på svenska men även på engelska
 • Du är en god administratör
 • Du är i god fysisk form och uppnår de fysiska kraven för utlandstjänstgöring
 • Du har B-körkort


Meriterande

 • Erfarenhet av tjänstgöring i UNDSÄK-befattning, liksom tillikauppgifter som inneburit UNDSÄK-arbete
 • Erfarenhet av stabsarbete på taktisk nivå
 • Erfarenhet av utlandstjänstgöring i underrättelse- eller säkerhetstjänstbefattning
 • Erfarenhet av utbildningsverksamhet (kurschef/lärare) med UNDSÄK ansvar
 • Erfarenhet från arbetsledande befattning

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett driv och en vilja att vara med och utveckla arméns und- och säkförmåga tillsammans med avdelningens övriga funktionsföreträdare. Befattningen kräver mycket god samarbetsförmåga likväl som förmågan att arbeta självständigt. Du har personlig integritet och god förmåga att förhålla dig etiskt och moraliskt till varierande situationer.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Arbetsort: Uppsala
Tillträde snarast eller enligt ök
Befattningsnivå: OF 3

Befattningen är placerad i säkerhetsklass

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Karin Stenbergh, C Metodavdelningen, tfn 018-19 61 75
Johan Larsson, C Funktionsenheten, tfn 018-19 65 49
Jeanette Borén, HR-chef, tfn 018-19 65 03

Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, 018-19 67 84
Alternativt: 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter

Välkommen med din ansökan senast 2021-10-31. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 07 oktober 2021
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum – FMUndSäkC
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-10-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan