Första ubåtsflottiljen söker Flottiljförvaltare

Om tjänsten

Förbandet
Första ubåtsflottiljen är baserad  i Karlskrona och förbandet består av en stab, underhållsgrupp, , ubåtar, signalspaningsfartyg, sjötransportenhet och ubåtsräddningsfartyg med ubåtsräddnings-farkost.

Förbandet verkar normalt i nationella insatser men är också delaktig i internationella insatser. 

Förbandets enheter är efterfrågade för underrättelseinhämtning, stöd till SOG, utveckling av försvarsmaktens ubåtjaktenheter, person-, materiel-, sjukvårdstransporter och bärgning/sjösättning av materiel i försvarsmakten men också som stöd mot civila samhället.

Första ubåtsflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband.

 

 

Befattning
Flottiljförvaltaren är placerad vid flottiljstaben och ingår i flottiljledningen. Flottiljförvaltaren är 1.ubåtsflottiljens främste företrädare för specialistofficerare och sjömän, och har till uppgift att företräda förbandschefen med utvecklingen av OR-systemet.

Flottiljförvaltaren är stödjande, rådgivande och handledande åt flottiljchef och medarbetare vid första ubåtsflottiljen, varvid flottiljförvaltaren:

 • Stödjer styrningen av personalförsörjning avseende specialistofficerare och sjömän.

 • Stödjer personalutvecklingen av specialistofficerare och sjömän.

 • Stödjer förbandets utbildningsverksamhet

 • Företräder första ubåtsflottiljen i specialistofficersfrågor, såväl internt som externt.

 • Sammanhåller befordran och validering av specialistofficerare och sjömän vid förbandet.

 • Omhändertar ceremonielverksamhet och traditionsverksamhet vi första ubåtsflottiljen.

 • Stödjer med uppföljning och utveckling av studerande vid GU, SOU, HSOU.

 • Stödjer förbandets attraktions- och rekryteringsverksamhet.

 • Stödjer flottiljens NOAK och arbetet med HBTQI.

 • Ingår i flottiljens ledningsgrupp, utvecklingsgrupper, personalförsörjnings- och nomineringsnämnder mm.

 • Utveckla Flottilförvaltarens roll vid höjd beredskap och insats.


Kvalifikationer
 • Fast anställd, kontinuerligt tjänstgörande officer i FM, lägst OR8/ OF3
 • Cirka 25 års väl vitsordad tjänstgöring som yrkesofficer i FM, med minst 12 års tjänstgöring vid marint förband i nivå OR 7-8, alternativt OF 2-3 varav minst 4 år tjänstgöring i ledande befattning.
 • Godkänt resultat på de tester som genomförs som en del i antagningsprocessen.
 • Godkänd efter säkerhetsprövning.
 • Godkända FM baskrav samt tilläggskrav för sjögående personal.
 • Giltig godkänd hälsoundersökning för sjögående personal.


Önskvärda kvalifikationer

 • Har kunskap om Försvarsmaktens processer och personalförsörjningssystem.
 • 
Har kunskap om FM utbildnings- och rekryteringssystem.
 • Har erfarenhet av insatser, nationellt som internationellt.
 • Har lätt för att kommunicera med såväl över-, sido- som underordnade.
 • Har hög integritet.
 • Har stor social kompetens.


Meriterande

 • Stabserfarenhet från division, flottilj eller HKV.
 • Tjänstgöring som lärare eller instruktör vid FM skolor eller centra.
 • Internationell relevant utbildning mot nivån.


Personliga egenskaper

Du är en god representant för Försvarsmakten och Flottiljen, samt ett föredöme både som person och ledare. Du har ett stort förtroende och respekt i organisationen för såväl din kompetens som för dina personliga egenskaper. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Du som söker har dessutom god förståelse för individens roll och behov av utveckling i försvarsmakten. Du är social, prestigelös, stresstålig och har lätt för att hantera många ärenden samtidigt. Arbetet kräver att du har en mycket god förmåga att arbeta självständigt, och är van att planera, genomföra och slutföra projekt.


Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad (hel-deltid): Heltid
Arbetsort: Karlskrona
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse


För upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
FljC Fredrik Lindén, 0455-855 49

Fljfv Stefan Karlsson, 0455-861 00

HR Chef Thomas Thiel (avseende rekrytering- och urvalsprocessen), 0455-855 43 Fackliga företrädare:
OFR/O Klas Sandberg, 073-365 50 07

OFR/S Jimmy Svensson, 070-952 76 41

SACO-S Marie Strandberg, 072-173 38 02Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2021-10-31.

Befordran till flottiljförvaltare

Genomförs snarast möjligt efter avslutad urvalsprocess.

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Första ubåtsflottiljen står dygnet runt i beredskap för att övervaka och skydda Sveriges territorialhav, över och under ytan. Ubåtarna bedriver även dold underrättelseinhämtning och marina specialföretag med dykare, de står i beredskap för att sändas ut på internationella insatser någonstans i världen. De svenska ubåtarna är mycket avancerade och kan vara i undervattensläge under lång tid. Ubåtsvapnet har även världens mest avancerade ubåtsräddningssystem och ett avancerat signalspaningsfartyg för underrättelseinhämtning.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 05 oktober 2021
  • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Första ubåtsflottiljen – 1.ubflj
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2021-10-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan