Stf kompanichef Vapnö kompani (GU)

Om tjänsten

Grundutbildningsbataljonen är en enhet vid FMTS (Försvarsmaktens Tekniska Skola) för grundutbildning samt krigsförband  (1.Operativa logistikbataljon, 15.Brigadtekniska kompaniet och 25.Brigadtekniska kompaniet) och är därmed en del av Försvarsmaktens nationella och internationella insatsförmåga. Vår uppgift är att utbilda värnpliktiga i logistik (främst inom transporttjänst,  förnödenhetsförsörjning och teknisk tjänst) samt att ge tekniskt stöd, reparationer och underhåll på Försvarsmaktens markbundna materiel. Vår verksamhet genomförs idag i Halmstad, Boden, Skövde och Kungsängen samt internationellt vid våra insatser i exempelvis Mali. Bataljonen har sin huvudsakliga gruppering på FMTS i Halmstad där bataljonsledning samt GU kompaniet och delar ur ett operativt tekniskt kompani finns. I övrigt har bataljonen förbandsdelar med teknisk inriktning i Skövde, Kungsängen samt Boden.

Om enheten
FMTS har bland annat till uppgift att grundutbilda rekryter till FMTS egna krigsförband, främst Operativ logistikbataljon. Vapnö kompani upprättades 2018 med ansvar för grundutbildning av bataljonens rekryter. Vår uppgift är att utbilda och öva rekryterna i soldattjänst såsom vapentjänst, strid, fälttjänst, sjukvård, fysisk träning, mm. samt att utbilda och öva dem i deras specialistkompetens för att ingå i respektive kompanier i krigsförbandet. Kompaniet består i dagsläget av 3 grundutbildningsplutoner och en mekanikerskola men ska tillväxa för att kunna möta den utökade rekrytvolymen.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter:
I arbetet som ställföreträdande kompanichef ansvarar du i samarbete med kompanichefen för den pågående verksamheten på kompaniet. Du skall i chefens frånvaro kunna ta över ledningen över kompaniet. Till arbetsuppgifterna hör bland annat att planera för och genomföra utbildningar för kompaniets räkning.

 

 Kvalifikationer

 • Officer OR 8
 • B-körkort

 

Meriterande

 • Erfarenhet och goda kunskaper om FM produktions-/organisation och metoder.
 • Erfarenhet av tjänstgöring på ledande befattning.
 • Erfarenhet av tjänstgöring på bataljonsnivå.
 • Erfarenhet av tjänstgöring i internationell insats.
 • God fysisk status.

 

Personliga egenskaper

Ställföreträdande kompanichef måste som chef vara ett föredöme och en aktiv företrädare för FM värdegrund och kunna företräda Försvarsmakten internt och externt på ett förtroendeingivande sätt.

 

Befattningen kräver:

 • Mycket goda ledaregenskaper (tydligt och naturligt ledarskap), flexibilitet samt förmåga att kommunicera externt och samordna flera olika verksamheter
 • Hög integritet, är tydlig och kan leda ett uppbyggnadsarbete
 • Mycket god samarbetsförmåga och hög social kompetens
 • Förmåga att lyssna, se och förstå helheter men också kunna hantera enskilda viktiga detaljer.
 • Mycket god förmåga att arbeta självständigt, är van att planera, genomföra och slutföra projekt.

 

Övrigt
Anställningsform: heltid
Arbetsort: Halmstad
Tillträdesdatum: enligt överenskommelse

Upplysningar om befattningen
Linda Bremer, Kompanichef Vapnö kompani, FMTS Grundutbildningsbataljon

Tel: 035-266 20 00 (vxl)

Information om rekryteringsprocessen

Pär Björmark, Personalchef, FMTS Grundutbildningsbataljon

Tel: 035-266 20 00 (vxl)

Fackliga företrädare

HSOF: Anders Norén

OFR-S: Roland Kramer

SACO: Nermina Dzanic

SEKO: Jörgen Stehn

Samtliga ovanstående nås via växelnummer: 035-266 20 00


Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2021-11-07. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens tekniska skola med huvudort Halmstad, gör tekniken tillgänglig i Försvarsmakten genom teknisk utbildning, funktionsutveckling, verkstadsproduktion och insatsverksamhet. Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik. FMTS har verksamhet på 23 orter i Sverige, från Boden i norr till Revingehed i söder.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 07 oktober 2021
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens tekniska skola – FMTS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-11-07

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan