Erfaren jurist med arbetsrättslig kompetens

Om tjänsten

Den juridiska verksamheten inom Försvarsmakten är mycket varierande och omfattar en stor mängd rättsområden, bl.a. arbetsrätt, avtalsrätt, fastighetsrätt, skadeståndsrätt, förvaltningsrätt, mark- och miljörätt, offentlig upphandling, offentlighet och sekretess, dataskyddslagstiftning, IT-rätt, underrättelse- och säkerhetsskyddslagstiftning, luftfartslagstiftning, militäroperativ juridik och folkrätt.

Juridiska avdelningen är en del av Ledningsstaben vid Högkvarteret. Avdelningen är den centrala rättsliga funktionen inom Försvarsmakten och består av fyra sektioner med ansvar för olika rättsområden. Vid avdelningen finns 37 befattningar.

Som jurist vid Högkvarteret arbetar du med alla förekommande juridiska frågor inom avdelningens verksamhetsområden, såsom t.ex. rättslig rådgivning, föreskriftsarbete och remissyttranden av olika slag. Juristerna företräder och stödjer myndigheten i rättsliga ärenden. I arbetet ingår att hålla i utbildningar inom Försvarsmakten, att delta i samverkansgrupper och projekt, avtals- och tvisteförhandlingar samt domstolsprocesser.

Försvarsmakten söker nu en erfaren jurist med arbetsrättslig kompetens för tillsvidareanställning.

Kvalifikationer

 • Juris kandidatexamen (180 poäng/270 högskolepoäng)
 • Erfarenhet från flera års kvalificerat juridiskt arbete inom det arbetsrättsliga området vid t.ex. arbetsgivarorganisation, facklig organisation, domstol, Regeringskansliet, statlig myndighet, advokatbyrå eller bolag

Meriterande

 • Erfarenhet av att processa i domstol
 • Erfarenhet av arbete inom något eller några av avdelningens andra verksamhetsområden, t.ex. mark- och miljörätt, plan- och bygglagstiftning, allmän fastighetsrätt, skadeståndsrätt, offentlighet och sekretess, dataskyddslagstiftning, IT-rätt, förvaltningsrätt, säkerhetsskyddslagstiftning, kommersiell avtalsrätt, offentlig upphandling, militäroperativ juridik eller folkrätt
 • Erfarenhet av föreskriftsarbete och myndighetsstyrning
 • Kunskap om Försvarsmakten eller försvarssektorn

Personliga egenskaper

Du har hög integritet, en väl utvecklad kommunikationsförmåga samt är utåtriktad och trygg i din roll som jurist. Arbetet ställer höga krav på leverans, vilket förutsätter att du är driven och ansvarstagande och har en god förmåga att självständigt prioritera och organisera ditt arbete. Tjänsten innebär många kontaktytor både inom och utom myndigheten. Du bör därför ha god samarbetsförmåga och vara pragmatisk och lösningsorienterad och van att arbeta proaktivt. Som person bör du trivas i en krävande och dynamisk miljö där tempot, åtminstone tidvis, är högt.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet. Arbetspsykologiska tester är en del av rekryteringsprocessen.

Övrigt

 • Tillsvidareanställningen inleds med en provanställning på 6 månader.
 • Tillträde snarast enligt överenskommelse.
 • Anställningen är placerad vid Försvarsmaktens Högkvarter.
 • För anställning krävs svenskt medborgarskap.
 • Säkerhetsprövning med registerkontroll genomförs före anställning.
 • Med tillsvidareanställning följer skyldig­het att krigsplaceras, delta i utbildning och övningar och tjänstgöra i Försvars­maktens insatsorganisation, inklusive deltagande i internationella militära insatser.

Förfrågningar angående tjänsten kan göras till ställföreträdande chefen för juridiska avdelningen Kerstin Bynander eller tillförordnade chefen för civilrättsliga sektionen Lisa Eurén Höglund. De nås båda på telefon 08-788 75 00.

Fackliga kontaktpersoner

SACO HKV Camilla Robertsson

OFR/O HKV Arne Nilsson

OFR/S Kjell Tetzlaff

SEKO HKV Pia Almström

Samtliga kontaktpersoner nås på telefon 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan via www.forsvarsmakten.se/Jobb & Karriär/Lediga jobb senast onsdagen den 3 november 2021. Ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämplig för tjänsten. Relevanta betyg och intyg kan gärna bifogas ansökan.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 oktober 2021
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2021-11-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan